XIV Euroforum Polskiego Mleczarstwa

W dniach 18-22 października 2021, w Hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdroju, odbyło się XIV Euroforum Polskiego Mleczarstwa zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. Podczas uroczystej Gali ogłoszono wyniki i wręczono medale XXVI Krajowej Oceny Serów i Twarogów oraz konkursu Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie.

Euroforum otworzył i uczestników powitał nowy prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Tadeusz Proczek. Współorganizatorami Euroforum byli: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny i Polski Komitet Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF.

Konferencja podzielona była na cztery sesje tematyczne.

I sesji przewodniczył prof. Andrzej Babuchowski. Uczestnicy wysłuchali w niej trzech wykładów:

– „Podsumowanie rocznej działalności Porozumienia dla mleczarstwa i perspektywy na przyszłość” omówił Marcin Hydzik, prezes Porozumienia dla Mleczarstwa.

– „30-lecie Tewes-Bis i jego największe projekty” przestawili wiceprezes Zarządu Rafał Andrzejewski i dyrektor ds. Rozwoju i Badań Michał Hołdyński z firmy Tewes-Bis,

– „Przyszłość produkcji mleka” zaprezentował dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Drugiego dnia trwania konferencji uczestnicy odwiedzili Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Nowym Sączu. Wzięli udział w zwiedzaniu zakładu oraz w spotkaniu z Zarządem OSM Nowy Sącz.

Wieczorem odbyła się uroczysta gala z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród XXVI Krajowej Oceny Serów i Twarogów oraz konkursu „Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie”.

Trzeciego dnia Euroforum odbyła się II sesja, której przewodniczyli: prof. Arnold Reps i dr Agata Znamirowska. Znalazły się w niej następujące wystąpienia:

– prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. – „Mleczarstwo w erze transformacji unijnego Zielonego Ładu”;

– mgr inż. Janusz Turowski, UWM w Olsztynie – „Mleczarstwo na drodze do neutralności klimatycznej. Wyzwania na lata 2020-2050”;

– prof. Maciej Gajęcki, Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie – „Wpływ europejskiego zielonego ładu na zrównoważoną hodowlę bydła mlecznego w obiegu zamkniętym”;

– dr hab. Fabian Dajnowiec, UWM Olsztyn – „Strategia Zielonego Ładu a nowe rozwiązania techniczne”;

– dr hab. Justyna Żulewska, prof. UWM w Olsztynie – „InnoDairyEdu – Innowacyjne kształcenie technologów mleczarstwa”.

III sesji XIV Euroforum Polskiego Mleczarstwa przewodniczyła prof. Sylwia Tarczyńska. Uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– mgr inż. Iwona Serocka, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Zespół Normalizacyjny ds. Mleka i Przetworów Mlecznych – „Znakowanie produktów mlecznych – potencjalny wpływ na promocję i źródło informacji dla konsumenta”;

– Ewa Muszalska, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Zespół Normalizacyjny ds. Mleka i Przetworów Mlecznych – „Co nowego w znakowaniu?”;

– dr inż. Piotr Kołakowski – „Bakterie psychotrofowe w mleku i ich wpływ na jakość produktów mleczarskich”;

– prof. dr hab. Arnold Reps, UWM w Olsztynie – „Wpływ miedzi na wybrane drobnoustroje serów dojrzewających”;

– dr hab. Justyna Żulewska, prof. UWM w Olsztynie – „Orzeszyna czy firanka?”;

– dr inż. Jan Rybka Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. – „Technologiczne aspekty produkcji twarogów i serków: nowe techniczno – technologiczne metody poprawy jakości i wydajności w procesie produkcji”;

– dr hab. Jarosław Kowalik, prof. UWM w Olsztynie, członek Zarządu EDA – „Prezentacja poświęcona aktualnej problematyce europejskiego mleczarstwa omawianej na Zarządzie EDA”.

Czwartego dnia trwania Euroforum odbyła się IV sesja XIV EPM, której przewodniczyła prof. Justyna Żulewska. W tej sesji uczestnicy wysłuchali tylko jednego wykładu:

– „Konsumenckie podejście producentów do rozwoju produktów – twarogów i serków”, który przedstawił dr inż. Jan Rybka z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.

XIV Euroforum Polskiego Mleczarstwa podsumowali: prof. Justyna Żulewska i przewodniczący KSM Tadeusz Proczek.

Następnie uczestnicy udali się na wycieczkę Doliną Popradu, szlakiem 3 uzdrowisk, gdzie zwiedzali m.in. ogrody sensoryczne, muszyńskie ogrody biblijne, ruiny zamku w Muszynie, spacerowali po uzdrowisku w Żegiestowie, a następnie zwiedzili Rynek z Ratuszem, pijalnię i park zdrojowy, wodospad Czercz w Piwnicznej.