Tech Food Practic 2021

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2021, na zamku w Gniewie, odbyła się IV edycja warsztatów Tech Food Practic pt. „Media i technika w przemyśle spożywczym – innowacje i efektywność”, zorganizowana przez firmę MARCOR przy współorganizacji firm: IIPM, Kersia, Big Pol – Fundusze Pomocowe, DetaPTech, Milk Hydrosan, CES, EKO Technologie, ActivTek, J.S. Cooling, AQUAPHOR, FRIZO, GEA, BAUTER, IWT GROUP.

Uczestników powitali: prof. Zygmunt Zander i Marta Marjanowska. O celach konferencji opowiedziała główna organizatorka Marta Marjanowska z firmy MARCOR.

Warsztaty podzielone były na cztery panele tematyczne.

Panel I: Technika w produkcji spożywczej

Podczas Panelu I uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • „Skuteczne wirowanie to nasze zadanie” – Sylwia Jenkner, GEA Westfalia Separator,
 • „Proszkowanie mleka i nie tylko” – Katarzyna Bojarczuk, Grzegorz Augustyniak, MILK HYDROSAN;
 • „Dynamiczny rozwój i Lider w segmencie FROM FARM TO FORK” – Krzysztof Czaczkowski i Maciej Szczepaniak KERSIA.

Panel II: Optymalizacja zużycia mediów energetycznych

Podczas tego panelu swoje wystąpienia zaprezentowali:

 • Marcin Jakubiak, DeltaPTech – „Wybrane zagadnienia dotyczące zużycia mediów w urządzeniach energetycznych”;
 • Andrzej Pluta, CES – „Kogeneracja gazowa jako zarządzanie energią”;
 • Cezary Puczyłowski, BAUTER – „Nanotechnologie w przemyśle spożywczym – termoizolacje cienkowarstwowe”;
 • Wacław Wiśniewski, FRIZO – „Prezentacja oferty FRIZO”.

Panel III: Gospodarka wodno – ściekowa

Panel III zakończył pierwszy dzień warsztatów. Podczas tego panelu uczestnicy wysłuchali wykładów:

 • Bożeny Chmieliny, EKOTECHNOLOGIE – „Zarabiaj na przetwarzaniu osadów i bądź w zgodzie z przepisami”;
 • Dariusza Majchrzaka, AQUAPHOR – „Systemy membranowe w produkcji pary”;
 • Arkadiusza Faryniarza, IWT GROUP – „Oczyszczalnie ścieków – prezentacja firmy”’
 • Arkadiusza Nalikowskiego, MARCOR – „Obniżenie kosztów wody i ścieków poprzez recykling wód w przemyśle”.

Wieczorem, na dziedzińcu zamku, odbyła się uczta z inscenizacją historyczną.

Panel IV: Innowacje i finanse

Warsztaty zakończył Panel IV. Jego tematykę przedstawił prof. Zygmunt Zander. Podczas tego panelu odbyły się dwa wykłady:

– Wiesława Wasilewskiego, BIG-POL – „Dotacje w praktyce – sposoby finansowania inwestycji”;

– Jana Marjanowskiego, MARCOR – „Wyzwania i możliwości odzysku wód poprodukcyjnych w przemyśle spożywczym.