Spotkanie mleczarzy z senatorem Jerzym Chróścikowskim

15 marca br. w siedzibie KZSM Zw. Rew. odbyło się spotkanie przedstawicieli branży mleczarskiej z przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatorem Jerzym Chróścikowskim.

Udział w nim wzięło ok. 90 osób, w tym producenci mleka, przedstawiciele zakładów mleczarskich oraz organizacji związkowych tj. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna oraz prasy i mediów. Podczas spotkania poruszono najważniejsze problemy dotyczące branży mleczarskiej.

Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., przedstawił główne problemy branży mleczarskiej, które wymagają pilnego rozwiązania wobec przedłużającej się sytuacji kryzysowej w branży, która może skutkować upadkiem wielu gospodarstw i zakładów mleczarskich w Polsce.

Przetwórcy i producenci mleka pytali głównie o pomoc finansową dla producentów mleka, o podniesienie cen zakupów interwencyjnych, zablokowanie importu artykułów mleczarskich po cenach dumpingowych, wprowadzenie dopłat do eksportu poza UE, monitorowanie przez Agencję Rynku Rolnego skali importu zapasów mleka w proszku i mleka surowego, uregulowanie współpracy z sieciami na drodze ustawowej, skierowanie nadwyżek mleka w proszku dla głodujących w Afryce.

Uwag i postulatów spółdzielców wysłuchał Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa. Wskazał, że wbrew powszechnej opinii, rząd zajmuje się gospodarką i sprawy rolnictwa są mu bardzo bliskie. Jednak polski rząd nie może samodzielnie interweniować na rynku i musimy poruszać się w ramach unijnego prawa.

 

 

Powiedział też, że nie będzie już żadnych dodatkowych środków z unijnego budżetu na wsparcie mleczarstwa, ponieważ jest nadprodukcja mleka w całej Unii i chodzi o zmniejszenie ilości mleka na rynku. Nie będzie też podniesienia cen interwencyjnych.

Poza tym Unia przeżywa bardzo poważny kryzys finansowy. Musi znaleźć środki na zatrzymanie imigracji oraz zajęcie się tymi imigrantami, którzy już przybyli.

Komisja Europejska nie zgodziła się też na umorzenie kar dla rolników za przekroczenie kwot, ale Polska może dyskutować o ich odroczeniu w czasie. Ale Polska zapłaciła całą należność z tego tytułu.