FOOD AUTOMATION, czyli wyzwania innowacji

Cyfryzacja i optymalizacja produkcji – to temat przewodni specjalistycznej, technicznej, konferencji skierowanej do branży spożywczej, która w zamierzeniu jej twórców ma stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie produkcji spożywczej. Partnerami pierwszej edycji, zostały firmy Siemens, Ater Logic oraz DB Energy.

Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Konferencję otworzył Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności referatem nt. innowacyjnego przemysłu spożywczego. Prezes wskazał, że innowacyjność produktowa jest obecnie istotnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, nie tylko warunkującym ich zdolność do skutecznej rywalizacji, lecz również sprzyjającym pobudzaniu rynku oraz tworzeniu nowego popytu.

Wbrew powszechnej opinii procesy rozwoju i wprowadzania nowych produktów nie są aż tak bardzo ryzykowne dla przedsiębiorstw, lecz odwrotnie, to brak innowacji produktowych może być zagrożeniem dla nich, mówi Gantner.

Prognozuje się, że w 2016 r. wartość eksportu rolno-spożywczego z Polski może się zwiększyć od 2 do 6 proc. I osiągnąć wartość 25 mld euro.

 

Za najbardziej interesujące uznano prelekcje oparte na prezentacji wdrożeń u klientów końcowych: w firmie Apostels i Marijampolės Pieno (omówione przez Łukasza Tomporowskiego i Tomasza Prusinowskiego z firmy Ater Logic) oraz w słodowni Soufflet (przedstawionej przez Konrada Musiała z firmy Soufflet). Goście docenili także wystąpienie Piotra Danielskiego z firmy DB Energy, na temat audytu efektywności energetycznej. Prelegent opisał zagadnienia związane ze zmianami w ustawodawstwie w zakresie efektywności energetycznej, dyrektywy EED i możliwości pozyskania środków systemowych (białych certyfikatów) w ramach realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Partnerem strategicznym wydarzenia została firma Siemens.

Specyfika produkcji żywności sprawia, że automatyzacja w tej branży nie należy do łatwych. Przede wszystkim mamy do czynienia z dużą, niespotykaną w innych przemysłach różnorodnością wykorzystywanych surowców. Różnią się one między sobą pod wieloma względami: kształtu, wagi, konsystencji, struktury i wielkości. W efekcie zastosowanie jednakowych rozwiązań do poszczególnych etapów przetwórstwa praktycznie nie jest możliwe, mówi Łukasz Otta z firmy Siemens, pomysłodawca konferencji. - W tych okolicznościach za cel konferencji postawiono wskazać dobre praktyki, które świadczą za tym, że zmiany w kierunku automatyzacji produkcji nie tylko są potrzebne i możliwe, ale dają wymierny efekt – zarówno pod kątem optymalizacji czasu pracy oraz dostarczenia produktu na rynek, jak i kosztów.

 

Patronat nad wydarzeniem objęły takie instytucje jak: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju.

   

Podczas dwóch dni konferencji, goście mieli możliwość odbycia konsultacji eksperckich z inżynierami z różnych dywizji naszej organizacji, mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens. – W oparciu o nasze doświadczenia i realizacje, do dyspozycji były takie obszary rozmów jak: factory automation, pomiary procesów, transmisja danych czy rozproszone systemy sterowania. Nasi eksperci w formule indywidualnych konsultacji zaprezentowali rozwiązania wspierające nowoczesną produkcję: TIA Portal, PCS7 czy COMOS, dodaje.

Partnerem Głównym Konferencji była firma ATER Logic. Partnerem Merytorycznym DB Energy. Partnerami Konferencji były Zakłady Kablowe Bitner, Lapp Kabel oraz Schulz Infoprod. Wydarzenie odbyło się w dniach 17-18.03.2016 w Ciechocinku.

 

(Informacja prasowa)