30 lat marki MLEKOVITA - Wypasiony Piknik

Z okazji jubileuszu 30-lecia marki Mlekovita 31 lipca 2022 r. odbył się Wypasiony Piknik. Jego program miał na celu nie tylko świętowanie trzech dekad rozwoju brandu, ale także promowanie mleka i produktów mlecznych. Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński uhonorował również osoby i firmy szczególnie zasłużone w rozwoju produkcji mleka.

Wśród przybyłych na uroczystość znaleźli się między innymi: biskup łomżyński Tadeusz Bronakowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Lech Kołakowski, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, senator RP Jacek Bogucki, wojewoda podlaski Bohdan Józef Paszkowski, członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Henryk Wnorowski, Gabriel Janowski – minister rolnictwa w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich Zbigniew Gretka, starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, przedstawiciele polskich związków i organizacji na Ukrainie, burmistrzowie, wójtowie i radni samorządów terytorialnych, dyrektorzy agencji, inspekcji weterynaryjnych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, służb cywilnych i mundurowych, przedstawiciele świata nauki.

Zaproszonych gości powitał prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

– Mlekovita ma wiele atutów: znakomitych hodowców, zmodernizowane, unowocześniane i nadal rozwijające się gospodarstwa zainteresowane ich powiększaniem oraz pracowitość, przedsiębiorczość i wielka zaradność naszych hodowców. Sukces firmy to nie przypadek, to ciężka praca i wytrwałość, a przede wszystkim miłość i pasja do ziemi i hodowli. Trzeba przyznać, że mleczarstwo w naszej spółdzielni miało i ma szczęście do ludzi szczerze mu oddanych. To dzięki Wam Mlekovita jest silną i dobrze zorganizowaną firmą o ugruntowanej pozycji na rynku podkreślał prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich Zbigniew Gretka, który wręczył prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu „Gwiazdę Urodzinową Pontyfikatu Jana Pawła II”.

Prezes Dariusz Sapiński oficjalnie otworzył Wypasiony Piknik, wznosząc wraz z zaproszonymi gośćmi symboliczny toast szklanką mleka.

Po uroczystym toaście głos zabrał wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Lech Kołakowski, który w imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ręczył prezesowi Sapińskiemu Dyplom z okazji 30-lecie marki Mlekovita.

Jako następny głos zabrał senator Jacek Bogucki.

Kolejnym mówcą był wojewoda podlaski Bohdan Józef Paszkowski.

Po przemówieniach prezes Dariusz Sapiński wręczył wyróżnienia i pamiątkowe statuetki wybitnym hodowcom – dostawcom mleka oraz osobom i firmom, które w szczególny sposób przyczyniły się i zasłużyły w rozwoju produkcji mleka.

Wypasiony Piknik to drugie z ośmiu wydarzeń zaplanowanych dla uświetnienia jubileuszu 30-lecia marki Mlekovita. To okazja do świętowania dla rolników – dostawców mleka, firm i osób współpracujących z Mlekovitą, pracowników oraz konsumentów. Dla wielu zebranych gości była to także możliwość do podkreślenia zasług Prezesa Zarządu Dariusza Sapińskiego w rozwoju firmy – to dzięki jego decyzjom rozpoczął się okres dynamicznego rozwoju, to on zainicjował prace nad koncepcją nowej marki, stworzył nazwę i opracował logo, które już w 1992 roku zadebiutowały na rynku na oznaczonych nimi produktami. Od tamtej chwili przeszła ogromną transformację i z małej spółdzielni rozrosła się do największej grupy mleczarskiej i największego eksportera produktów mleczarskich nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Dla uczestników pikniku przygotowany został szereg atrakcji: bloki konkursów rodzinnych, licytacje gadżetów sportowych, Wypasiona zumba oraz występy artystów.