41. Konferencja Naukowo Techniczna

W dniach 5-8 września 2022, w Złotym Potoku, odbyła się 41. Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”. Organizatorem Konferencji było Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” z Olsztyna oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Motto Konferencji to „Łączyć tych, którzy potrafią z tymi, którzy potrzebują”.

Konferencję otworzył i powitał uczestników prof. Ryszard Żywica – przewodniczący Konferencji i prezes Stowarzyszenia Naukowo Technicznego. Gospodarzami Regionalnymi byli: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie i firma MONTSPOŻ.

Konferencja podzielona została na trzy sesje tematyczne.

Jako pierwsza głos zabrała przedstawicielka Gospodarza Regionalnego – Joanna Kaptacz, prezes Zarządu OSM w Myszkowie.

Konferencja podzielona została na trzy sesje.

Sesji I przewodniczył prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica. Podczas tej Sesji swoje prezentacje przedstawili:

– prof. Janusz Wojdalski, Roman Niżnikowski, Paweł Kajetan Specjalski, Bogdan Dróżdż pt. „Zarys problematyki usuwania związków odorowych w przemyśle spożywczym”;

– Gwidon Janów z firmy STIGEN, pt. „Korzyści ekonomiczne przy zastosowaniu innowacyjnej technologii wytwarzania pary czystej do żywności”;

– prof. Mirosław Krzemieniewski pt. „Dairyponic system jako element Europejskiego Zielonego Ładu”;

– Jan Marjanowski, Arkadiusz Nalikowski, Patryk Solecki z formy MACOR pt. „Utrzymanie czystych powierzchni ogrzewanych kotłów parowych gwarancją zmniejszenia zużycia paliwa, szczególnie gazowego”.

Sesji II przewodniczył dr hab. inż. Piotr Sołowiej, prof. UWM. Uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:

  • Dawid Oruba z firmy Best Systemy Grzewcze Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mariusz Koba pt. „Optymalne wykorzystanie gazu ziemnego w przedsiębiorstwie”
  • Artur Sznura, Łukasz Woszczyna z firmy Babcock Wanson pt. „Zarządzanie zużyciem energii dla urządzeń wytwarzających ciepło”;

– mgr inż. Janusz Turowski UWM w Olsztynie pt. „Zarządzanie środowiskowe i etykietowanie w mleczarstwie”;

– Marcin Gozdyra z firmy FRIZO pt. „Efektywność energetyczna w zakładach mleczarskich”.

Sesji III przewodniczył Jan Marjanowski z firmy MARCOR, a swoje prezentacje przedstawiły firmy:

  • Cryogas M&T Poland S.A.
  • Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o.
  • Jumo Sp. z o.o.
  • PSK AS Arkadiusz Skiba
  • Centrum Badawczo-Wdrożeniowe UNITEX
  • ProMinent Dozotechnika

Na zakończenie odbyły się konsultacje przy stoiskach.

Drugiego dnia Konferencji odbyła się wycieczka – przejażdżka Jurajskim Tramwajem po Złotym Potoku.