Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na UWM w Olsztynie

7 października 2022, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022/2023 oraz uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom rocznika 2021/2022. Podczas inauguracji roku wręczono też nagrody i wyróżnień absolwentom Wydziału z rocznika 2021/2022.

Uroczystości rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego.

Otwarcia uroczystości dokonała dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. dr. hab. inż. Małgorzata Darewicz. Powitała też zaproszonych gości, absolwentów i przyszłych studentów.

W uroczystości wziął udział prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej – prof. Mirosław Gornowicz oraz prodziekani Wydziału Nauki o Żywności: dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM – Prodziekan ds. kształcenia i dr inż. Adam Więk – Prodziekan ds. studenckich. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ewa Kaliszuk – pierwszy zastępca prezydenta Olsztyna, Zbigniew Ciechowski – prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, Krzysztof Wojciechowski – dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie, Wojciech Koper – dyrektor wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, emerytowani nauczyciele akademiccy: prof. dr. hab. Włodzimierz Bednarski, prof. dr. hab. Janusz Budny, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prof. dr. hab. Władysław Chojnowski, dr. Andrzej Iwaniak, prof. dr. hab. Arnold Reps, prof. dr. hab. Tadeusz Sokołowski, prof. dr. hab. Maria Soral-Śmietana, prof. dr. hab. Tadeusz Stachowski, dr Anna Ziajka, prof. dr. hab. Stefan Ziajka.

Przybyli też przedstawiciele innych wydziałów, placówek naukowo-badawczych i firm współpracujących z Wydziałem m.in.: przedstawiciele donatorów uroczystości z zakładów mleczarskich: Turek, Mlekovita i Łukta Prosper, firm współpracujących: ZENTIS Polska – Adam Głowacki, Ireneusz Lichota i Marek Szczepaniak, FOSS Polska – Izabela Jagodzińska, DIVERSEY Polska – Jacek Krajewski, ECOLAB – Marek Karwacki, Tetra Pak Polska – Sunil Kote, Jacek Świgoń, TELEST – Stanisław Ostrouch, TMT – Andrzej Salomon, Europejska Grupa Technologiczna – Piotr Zgórzyński, SUPERIOR Polska – Józef Żuraw, oraz zakładów mleczarskich: Małgorzata Gęsicka – SM LAZUR, Dariusz Ostrouch – OSM WART-MILK, Tadeusz Proczek – OSM Grodzisk Mazowiecki. Po powitaniu gości Chór Akademicki odśpiewał Gaude Mater Polonia.

Minutą ciszy uczczono pamięć prof. dr hab. Zofii Żegarskiej i dr. inż. Ryszarda Szczepańskiego, którzy odeszli w tym roku.

Immatrykulacji studentów I roku dokonał prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauki o Żywności dr inż. Adam Więk. Najlepsi kandydaci na studia, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas procesu rekrutacji, odebrali listy gratulacyjne z rąk dziekan prof. Małgorzaty Darewicz i prorektora prof. Mirosława Gornowicza.

Po Immatrykulacji i wręczeniu listów gratulacyjnych Chór Akademicki odśpiewał Gaudeamus.

Przedstawiono też opiekunów I roku poszczególnych kierunków studiów.

Następnie głos zabrał prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Mirosław Gornowicz.

Były też wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości. Jako pierwsza głos zabrała Ewa Kaliszuk – pierwszy zastępca prezydenta Olsztyna.

Wykład inauguracyjny pt. „Jogurt – smacznego i na zdrowie” wygłosiła dr. inż. Maria Baranowska.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów ukończenia studiów przez rocznik 2021/2022. Uroczystość poprowadził prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauki o Żywności dr inż. Adam Więk.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień. Dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM – Prodziekan ds. kształcenia odczytał listę absolwentów wyróżnionych przez Kolegium Dziekańskie i Samorząd Studencki za najwyższe wyniki w nauce i za zaangażowanie w prace Wydziału: w Samorządzie Studenckim, Kołach Naukowych i aktywność sportową, a nagrody wręczyli: dziekan prof. Małgorzata Darewicz i prodziekan Adam Więk.

Przyszedł czas na wręczenie nagród finał 8 edycji konkursu na „Produkty fermentowane przeciw chorobom cywilizacyjnym inspirowane smakami świata”. Konkurs kierowany jest do wszystkich studentów Wydziału Nauki o Żywności, którzy są kreatywni i mają pomysły na innowacyjne i niepowtarzalne produkty spożywcze, a patronat sprawuje Dziekan Wydziału Nauki o Żywności.

Nagrodę za działalność innowacyjną od firmy Zentis wręczyli: prezes Ireneusz Lichota, dyrektor Adam Głowacki dr Marek Szczepaniak i dr Maria Baranowska. W tegorocznej edycji do konkursu zgłoszono 7 pomysłów na produkt autorstwa 8 osób. Wszystkie zakwalifikowano do III etapu gdyż zasługiwały na uznanie i nagrodę, wpisywały się w światowe trendy żywieniowe, a prezentacje zarówno idei, jak i produktów były profesjonalnie przygotowane. Ostatecznie Komisja wyłoniła 4 laureatów, którzy otrzymali nagrody pieniężne. Nagrody otrzymali:

I miejsce (5000 zł) – Agnieszka Michalska za fermentowany koktajl na bazie mleka o smaku wieloowocowym, wzbogacany w laktoferynę, bez laktozy – Laktajl;

II miejsce (3000 zł)Martyna Wasilewska za jogurt z lawendą, jagodami goji, migdałami i melatoniną – Melavit;

III miejsce (po 1000 zł), ex aequo Aleksandra Petrykowska za jogurt prebiotyczny z dodatkiem inuliny, jagód goji, morwy białej o aromacie jaśminowym – MoJa Goja oraz Kacper Biernat za napój kombucha z pyłkiem pszczelim i werbeną cytrynową.

Nagroda od firmy ECOLAB jest przyznawana dla najlepszego Absolwenta Wydziału Nauki o Żywności – członka Studenckich Kół Naukowych.

Zwycięzcą konkursu firmy ECOLAB dla najlepszego Absolwenta Wydziału Nauki o Żywności – członka Studenckich Kół Naukowych 2021/2022 została mgr inż. Karolina Lisińska. Drugie miejsce w konkursie zajęła mgr inż. Marta Kasińska natomiast trzecie miejsce – mgr inż. Aleksandra Petrykowska.

Nagroda od firmy Tetra Pak przeznaczona jest dla najlepszego studenta i przyznawana od 1998 roku. Komisja konkursowa wyłoniła trzy kandydatki: mgr inż. Marta Kasińska, mgr inż. Monika Skubiszewska, mgr inż. Lidia Kamińska. Wszystkie kandydatki uzyskały wymaganą średnią ocen: ze studiów minimum 4,0 i z egzaminów końcowych minimum 4,5. Decyzją Kapituły laureatem Nagrody Tetra Pak została mgr inż. Marta Kasińska. Nagrodę wręczyli: Sunil Kote, Jacek Świgoń.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Następnie głos zabrali: przewodniczący Samorządu Studenckiego Bartosz Gąsiniak i przedstawiciel absolwentów Szymon Andrzejewski.

Na zakończenie Chór Akademicki odśpiewał Hymn Uniwersytecki.