Jak ograniczyć marnowanie żywności?

26 października 2022, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja naukowa pt. „Nie marnuj żywności. Szkoda planety!”, w której udział wziął wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

W trakcie konferencji naukowcy przedstawili wyniki badań dotyczących marnowania żywności w Polsce oraz pokazali narzędzia pomocne w walce z tym zjawiskiem. Prelegenci zaprezentowali także obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie i podzielili się dobrymi praktykami.

Konferencję otworzył Minister Henryk Kowalczyk. Podkreślił, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy widmo głodu na świecie staje się coraz bardziej realne, bezpieczeństwo żywnościowe jest wyjątkowo ważne. Przypomniał, że według danych FAO na świecie marnuje się około 1/3 produkowanej żywności, w Polsce zaś – 5 mln ton

Konferencja podzielona została na dwie sesje tematyczne.

Sesja I: Skala marnowania żywności

W tej części można było wysłuchać następujących prezentacji:

– „Skala marnowania żywności w Polsce – wyniki badania PROM” – dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska -PIB;

– „Marnowanie żywności a prawo: możliwości i ograniczenia” – dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego;

– „Procedura MOST– sposób na ograniczenie marnotrawstwa żywności” – dr inż. Beata Bilska, SGGW Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności;

– „Wdrożenie procedury MOST na przykładzie zakładu w branży rybnej” – Lidia Miotk, Graal.

Sesja II: Wymiana dobrych praktyk w przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Podczas Sesji II odbyła się dyskusja panelowa z udziałem:

  • Marka Borowskiego, Prezesa Banku Żywności w Olsztynie,
  • Andrzeja Gantnera, Wiceprezesa Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców,
  • Katarzyny Długiej, Lewiatan Holding S.A.,
  • Leszka Dąbrowskiego, Too Good To Go – Poland,
  • Jarosława Uścińskiego – restauratora.