Oszczędzamy energię

W dniach 16-17listopada 2022 w Uniejowie, odbyła się piąta edycja warsztatów zorganizowanych przez Tech Food Practic. Tegoroczna edycja poświęcona była oszczędzaniu energii. Warsztaty podzielone ostały na trzy panele tematyczne: Zielone źródła energii, Najtańsza energia, to energia zaoszczędzona, Optymalizacja kosztów – efektywne zarządzania procesami.

Uczestników powitali prof. Zygmunt Zander i Marta Marianowska.

O celach Warsztatów opowiedział prof. Zygmunt Zander.

Panel I: Zielone źródła energii

W tej części swoje propozycje przedstawiły firmy:

 • SES Hydrogen – „Cele dekarbonizacyjne Unii Europejskiej, a ZIELONY WODÓR”;

– FV ENERGIA – „Przemysłowe instalacje fotowoltaiczne”;

– MGM Projekt – „Korzyści ekonomiczne z własnej instalacji fotowoltaicznej – OSM Końskie”;

– prof. Jan Hupka z Politechniki Gdańskiej – „Energia z natury – BIOGAZOWNIE”;

– MARCOR – „Wody geotermalne źródłem ciepła technologicznego”.

Panel II: Najtańsza energia, to energia zaoszczędzona

W tej części uczestnicy wysłuchali propozycji następujących firm:

 • BAUTER – „Nanotechnologia sposobem na oszczędność energii”;
 • Delta PTech – „Metody odzysku energii cieplnej zakładach przemysłu spożywczego”;
 • CRYOGAS M&T POLAND SA – „Zastosowanie LNG w przemyśle spożywczym”;
 • Centrum Elektroniki Stosowanej (CES) – „Kogeneracja gazowa jako zarządzanie energią”;
 • JUMO – „Rozwiązania oparte o technologię CHMURY jako narzędzie do budowania efektywności energetycznej”;
 • FRIZO – „Efektywność energetyczna w zakładach przemysłowych”.

Panel III: Optymalizacja kosztów – efektywne zarządzania procesami

W tej części uczestnicy zapoznali się z propozycjami firm:

 • VIVERNO – „Dofinansowanie do stacji demineralizacji wody – Białe Certyfikaty”;
 • BABCOCK – „Ewolucja kotłowni przemysłowych w odpowiedzi na zachodzące zmiany”;
 • AQUAPHOR – „Redukcja ścieku po stacjach odwróconej osmozy”;
 • MARCOR – „Realne efekty zmniejszenia zużycia wody i ilości ścieków na podstawie wyników z wdrożonej metody amonowej uzdatniania wody dla wyparnych obiektów chłodzenia”;
 • MIKOR Inżyniering – „Beztlenowe technologie do oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów”.

Jednak aby te projekty mogły powstać potrzebne jest ich finansowanie. O sposobach finansowania tych inwestycji opowiedział Wiesław Wasilewski z firmy BIG-POL.

Warsztaty podsumowała Marta Marianowska, ich organizatorka.

Patronem Naukowym Warsztatów był Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie. W Warsztatach uczestniczyło około 140 osób, 35 firm – współorganizatorów, odbyło się 16 wykładów, przybyli przedstawiciele 30 zakładów branży spożywczej.