EUROMLECZ 2023

W dniach 4-7 stycznia 2023, w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku, odbyła się XII Konferencja Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2023. Patronat nad Konferencją objęli: Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski i Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL. Patronem Honorowym był wiceprezes Rady Ministrów, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Uczestników Konferencji powitał Komitet Organizacyjny, w którego skład weszli: Wiktor Kolbowicz – prezes Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II Spółdzielni Usług Medycznych w Ciechocinku, prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, Izabela Renata Kowacka – wiceprezes Kliniki i prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bednarski.

Następnie głos zabrali goście honorowi:

– Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP;

– Józef Łyczak Senator RP;

– Ryszard Bober Senator RP;

– i Józef Ramlau Wicewojewoda Kujawsko Pomorski.

Po wystąpieniach okolicznościowych gości honorowych uczestnicy wysłuchali zaplanowanych prelekcji:

– „Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej, a przyszłość sektora mleczarskiego w Polsce” – Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP;

– „Nowe postrzeganie mleczarstwa” – prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prezes Zarządu Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie;

– „Polscy przedsiębiorcy wobec kryzysu i inflacji” – Andrzej Sadowski, Fundacja Centrum im. Adama Smitha;

– „Elementy zielonej chemii we współczesnym mleczarstwie” – dr hab. Paweł Pomastowski UMK Toruń, dr hab. Katarzyna Rafińska UMK Toruń;

– „Spółdzielczość polska na tle mleczarstwa” – dr inż. Mieczysław Grodzki, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej;

– „Sytuacja w polskim mleczarstwie w latach 2020-2022” – Waldemar Broś, Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Wieczorem, podczas uroczystej kolacji odbyły się występy artystów: Andrzeja Janeczko z zespołem Trzeci Oddech Kaczuchy oraz Marcina Dańca. Uczczony został też Jubileusz 40-lecia pracy na stanowisku prezesa Kliniki „Pod Tężniami” Wiktora Kolbowicza.

Wiktor Kolbowicz jest absolwentem Technikum Mleczarskiego we Wrześni i Wydziału Prawa i Administracji na UMK w Toruniu. Ponadto ukończył 2-letnie studium kadry zarządzającej na UJ w Krakowie i kurs w zakresie obsługi gastronomiczno-hotelarskiej w szwajcarskim Richemont. Zanim w 1982 r. został powołany na funkcję dyrektora Zakładu Leczniczego CZSM w Ciechocinku, pracował kolejno w: OSM Kruszwica, OSM Toruń i Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Toruniu. Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” w ciągu 40 lat jego rządów przeistoczyła się w unikatowy obiekt w skali ogólnopolskiej, dysponujący nowoczesną bazą medyczno-hotelową i świadczący na światowym poziomie usługi: leczniczo-rehabilitacyjne, odnowy biologicznej, hotelarskie, gastronomiczne oraz z zakresu organizacji szkoleń i konferencji.

Drugiego dnia Konferencji uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • „Wychładzanie produktów gotowych na paletach w zakładach mleczarskich – analiza energetyczna, funkcjonalna i technologiczna” – Grzegorz Wieteska, wiceprezes Zarządu firmy Coldex;
 • „Pakowanie płynnych produktów mlecznych w kontekście wymagań środowiskowych i legislacyjnych” – Jacek Świgoń, Tetra Pak;
 • „DIGEFLO – fermentacja ścieków i odpadów jako źródło biogazu i energii w zakładach mleczarskich” – Paweł Pietraszek, SYMBIONA S.A.;
 • „Energia w zakładzie mleczarskim – problemy w erze transformacji” – Katarzyna Bojarczuk, Grzegorz Augustyniak, 3 x M Technology: Milk Hydrosan, Mlekomat, Marbo Technology;
 • „Wody poprocesowe w mleczarstwie – źródło największych oszczędności w gospodarce wodnej” – Jan Marjanowski, Właściciel, Przedsiębiorstwo MARCOR;
 • „Mikro-Nano-Pęcherzyki – klucz do mleczarni przyszłości” – dr inż. Andrzej Mróz FineBubble Technologies;
 • „Nowe kierunki i możliwości optymalizacji gospodarki energetycznej i wodno-ściekowej zakładów mleczarskich w oparciu o programy IntelliCIP, AirCheck, SteamCheck i AquaCheck” – Zdzisław Jęsiak, Diversey;
 • „Nowoczesne rozwiązania opakowaniowe, zastępujące opakowania wielowarstwowe” – Arkadiusz Groszewski ECOR Products Sp. z o.o.;
 • „Efektywność energetyczna i innowacyjne rozwiązania Frizo dla branży mleczarskiej” – Wacław Wiśniewski dyrektor techniczny FRIZO Sp. z o.o.

Na zakończenie odbyła się dyskusja i podsumowanie Konferencji. W Konferencji wzięło udział ok. 200 osób, które wysłuchały 17 wystąpień, patronat medialny nad Konferencją objęli: „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, „AgroIndustry” i „Nowy Przegląd Mleczarski”. Uczestnicy uroczyście pożegnali też Krzysztofa Wróblewskiego, redaktora naczelnego „Tygodnika Poradnika Rolniczego, który odszedł na emeryturę.

Zainteresowanie mieli też okazję wysłuchania dwóch prelekcji medycznych przygotowanych przed pracowników Kliniki:

 • „Kręgosłup szyjny. Co robić by się nie zniszczył? Co robić gdy już jest zniszczony? Kiedy zrobić operację?” – Mirosław Dębski, Kierownik Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej;
 • „Biegać, skakać, latać, pływać... bez kontuzji wypoczywać. Czyli jak bezpiecznie być aktywnym i uprawiać sport” – Michał Dylewski, Główny Specjalista Diagnostyki Układu Ruchu Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II