Olimpijczycy od mleka i mleczarstwa

16 kwietnia br. na terenie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży odbył się Finał 42. Olimpiady Wiedzy o Mleku I Mleczarstwie. W Olimpiadzie udział wzięło 30 uczniów, kształcących się w zakresie technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie, z 9 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski: Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łowiczu, Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle, Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy, Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie, Zespół Szkół Weterynaryjnych Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu.

– To wy jesteście przyszłym kwiatem mleczarstwa polskiego – powiedziała do uczestników olimpiady Albina Teresa Galik-Chojak, dyrektor szkoły – gospodarza Olimpiady.

Celem Olimpiady jest realizacja idei olimpiad w sferze kształcenia zawodowego, a zwłaszcza upowszechnianie wśród uczniów szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań zawodowych, kształtowanie postaw innowacyjnych i umiejętności racjonalnej organizacji pracy, podnoszenie wyników nauczania z przedmiotów zawodowych, pobudzanie zainteresowań i zamiłowania ucznia do zawodu, zachęcanie do czytelnictwa prasy fachowej.

Zmagania Olimpijczyków rozpoczęły się już 14 kwietnia od testu i części pisemnej. W drugim dniu odbyła się część praktyczna. Ostatniego dnia była część ustna, a po południu ogłoszenie wyników.

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja konkursowa, której przewodniczącym był prof. dr hab. Stefan Ziajka z UWM w Olsztynie, a zasiadli w niej również: dr inż. Maria Czerniewicz, dr inż. Fabian Dajnowiec i dr inż. Sławomir Pimpicki z Wydziału Nauki o Żywności UWM Olsztynie, mgr inż. Jakub Krogulec i mgr Katarzyna Rybacka z Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie, dr inż. Jan Rybka z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, mgr inż. Albina Chojak i mgr inż. Marta Jankowska Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Monika Gałkowska z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Miejsce drugie zajęła Michalina Jaszczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łowiczu, a miejsce trzecieAnna Żuchowska z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie.

 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężył Zespół Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Miejsce drugie przypadło Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Łowiczu, a trzecie – Zespołowi Szkół Powiatowych w Kadzidle.

Nagrodę dodatkową dla najlepszej uczennicy Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, ufundowaną przez poseł na sejm RP Bernadetę Krynicką, otrzymała Karolina Kłosek.

 

Jedenastu uczestników otrzymało indeksy na Wydział Nauki o Żywności na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a wszyscy finaliści Olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wśród gości obecnych na gali wręczenia nagród znaleźli się m.in. wiceprezydent miasta Łomża – Agnieszka Muzyk, prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny – Waldemar Broś, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Łomży – Bogumiła Olbryś, dyrektor Delegatury w Łomży Kuratorium w Białymstoku – Dorota Szymonowicz, dyrektor oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Beata Orzołek, przewodniczący Rady Miasta – Wiesław Grzymała, prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży - dr inż. Dariusz Minakowski przedstawiciel Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy – Marta Salwa. 

 

 

Uczestnicy zwiedzili także Łomżę i jej okolice, w tym m.in. Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie odbyła się w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży już po raz siódmy. Imprezie patronował m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezydent Miasta Łomży, a finansowana była z Funduszu Promocji Mleka.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.