Noworoczna Gala Agrobiznesu 2023

19 stycznia 2023, po 3 latach nieobecności spowodowanej pandemią, do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wróciły Noworoczna Gala Agrobiznesu i poprzedzające ją Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, których organizatorami są: Redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz Stowarzyszenie AgroBiznesKlub we współpracy z władzami uczelni i wybranych wydziałów SGGW.

Podczas Gali uhonorowano laureatów 32. edycji Konkursu Agroprzedsiębiorca RP prowadzonego przez redakcję Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, podsumowano Rankingu AgroKlasa ODR 2022 prowadzonego na łamach czasopisma AGRO, podsumowano X Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu”, które organizowane są w ramach nieformalnej AgroAkademii Umiejętności Praktycznych AgroBiznesKlubu na 7 wydziałach SGGW. Galę poprowadził Michał Siegieda.

Władze SGGW reprezentowali: rektor prof. Michał Zasada i prorektor ds. dydaktyki – prof. Jarosław Gołębiewski oraz dziekani Wydziałów na których odbyły się X Jubileuszowe Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”. Współorganizatorem Gali i współorganizatorem konkursu Agroprzedsiębiorca było Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, które reprezentowali: przewodniczący Rady dr Janusz Gołos, prezydent Maciej Paradowski wraz z członkami Rady i Zarządu.

Organizatorem konkursu Agroprzedsiębiorca RP i współorganizatora Gali była Redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO, którą reprezentowali Elżbieta, Marcin i Leon Wawreniuk oraz przewodniczący Rady prof. Andrzej Kowalski. Honorowy Patronat nad konkursem Agroprzedsiębiorca RP 2022-2023 – pełnił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: byli ministrowie rolnictwa: Gabriel Janowski i Janusz Byliński, poseł do Sejmu RP Czesław Siekierski, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. Waldemar Broś, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humięcki, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandra Hadzik, wojewodowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, parlamentarzyści.

Jako pierwszy głos zabrał rektor SGGW, prof. Michał Zasada.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia szabel oficerskich i buzdyganów najlepszym w Polsce agroprzedsiębiorcom i rolnikom wyłonionym w ogólnopolskim konkursie Agroprzedsiębiorca RP 2022-2023, który został rozegrany w kategoriach: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP i Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP.

Nagrodą w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP jest buzdygan, a w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca symbolem od 1991 r. jest szabla oficerska.

Laureaci otrzymali też specjalne dyplomy uznania od organizatorów oraz imienne listy gratulacyjne Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, dyplomy konkursowe oraz listy gratulacyjne z rąk Partnerów Strategicznych konkursu: dyrektora generalnego KOWR Waldemara Humięckiego, reprezentującej prezes ARiMR Haliny Szymańskiej – dyr. Wiolettę Sitańską oraz prezes KRUS Aleksandry Hadzik.

W kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2022-2023 nagrodę otrzymał Waldemar Żółcik. Tytuł ten mogą otrzymać tylko ci przedsiębiorcy i rolnicy, którzy już legitymują się posiadaniem tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP.

W kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 202-2023 nie zabrakło akcentów mleczarskich. Szablę Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP otrzymali: Tadeusz Proczek – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Grodzisku Mazowieckim i Szczepan Szumowski – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Giżycku.

Pozostali laureaci to:

  • prezes rodzinnej Piekarni WACYN w Wacynie k. Radomia Ewa Brzezińska wraz z bratem Andrzejem Karczewskim,
  • Monika i Krzysztof Stanisławczyk – współtwórcy i współwłaściciele Winnicy Widokowej w Komborni na Podkarpaciu,
  • Adam Sulak – Business Director New Holland AG Polska CNH Industrial Polska Sp. z o.o. w Płocku,
  • współwłaściciele firmy Miodziarze ze Srebrnej k. Płocka: Arkadiusz Sadowski, Łukasz Michalak, Tomasz Barski i Jakub Wilgosiewicz,
  • Monika i Piotr Wójcik, założyciele i współwłaściciele Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych Green Park w Osuchowie na Mazowszu.

W tym przypadku wyróżniani i nobilitowani są przedsiębiorcy rolni i rolnicy z uwagi na ich wielce znaczące dokonania biznesowe w prowadzonych przez nich agrofirmach i gospodarstwach rolnych.

W imieniu wszystkich wyróżnionych i nobilitowanych Agroprzedsiębiorców RP 2022-2023 głos zabrał Arkadiusz Sadowski, współtwórca firmy Miodziarze.

Natomiast rektor SGGW, prof. Michał Zasada, otrzymał palmę z rąk Moniki i Piotra Wójcików.

Wicewojewoda podlaski, Tomasz Madras, odczytał list do laureatów od Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Następnie wręczono nagrody Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO „AgroKlasa ODR 2022” za najciekawsze artykuły publikowane przez periodyki wydawane przez wszystkie 16 Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Wręczono też puchary z emblematami „Pomocne ręce” rektorowi SGGW prof. Michałowi Zasadzie i prorektorowi ds. dydaktyki prof. Jarosławowi Gołębiewskiemu oraz dziekanom 7 wydziałów, na których zorganizowano Konfrontacje „Droga do AgroSukcesu” i prowadzącym Konfrontacje: wybitnym praktykom rolniczym i agrobiznesowym – laureatom konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga.

Pamiątkowe puchary „Pomocne ręce” otrzymały też firmy: Gastro Consulting, Wart-Milk OSM Sieradz, Browar Jabłonowo, Browar Chmiele Nałęczowskie, KGW Wałowianki, Mięsny Zakątek, Piekarni Wacyn, Mokate, Victorii Cymes oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

W ramach Konfrontacji „Drogi do AgroSukcesu”, czyli spotkań uznanych i nobilitowanych praktyków – polskich rolników i agroprzedsiębiorców, laureatów konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga – ze studentami i kadrą naukowo-dydaktyczną, swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem podzielili się:

  • na Wydziale Ekonomicznym – właściciele firmy Miodziarze ze Srebrnej k. Płocka w składzie: Arkadiusz Sadowski, Jakub Wilgosiewicz, Łukasz Michalak i Tomasz Barski, którzy w niespełna 14 lat stworzyli od podstaw firmę, dla której na Mazowszu i woj. kujawsko-pomorskim pracuje blisko 200 mln pszczół zamieszkujących ok. 3500 uli i którzy oferują na rynek m.in.: bogaty wybór miodów tradycyjnych i miodów smakowych oraz miodziarskie akcesoria, a ponadto – oleje tłoczone na zimno, naturalnie fermentowane octy i kawy specialty. Firma Miodziarze zdobyła tytuł Mistrz Krajowego AgroLigi 2021, a jej 4. współwłaściciele otrzymają podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu 2023 w Auli Kryształowej SGGW szable oficerskie Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2022-2023.

Spotkanie z ramienia organizatorów Konfrontacji poprowadził uznany i powszechnie ceniony ekonomista – prof. Andrzej Kowalski, były wiceminister w MRiRW, i były długoletni dyrektor IERiGŻ, przewodniczący Rady Programowej Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.

– na Wydziale Rolnictwa i Biologii gościem specjalnym był Wiesław Skop, przedsiębiorczy rolnik, Laureat Krajowy konkursu AgroLiga 2021, prowadzący wraz z synem w miejscowości Jerzmanice Zdrój w woj. dolnośląskim 130-hektarowe gospodarstwo rolne, specjalizujące się w produkcji roślinnej (zboża – pszenica ozima, rzepak ozimy), kukurydza na ziarno, rośliny strączkowe (bobik, groch) oraz gryka. Do przechowywania zebranych plonów zbóż i rzepaku służą silosy o łącznej pojemności 1 400 ton ziarna. W gospodarstwie prowadzona jest także pasieka. Gospodarstwo posiada kompletny park maszynowy do uprawy, siewu, nawożenia, ochrony roślin i zbioru oraz stosuje innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii produkcji. Stosowanie poplonów z dużym udziałem roślin strączkowych sprzyja utrzymaniu gleby w bardzo dobrej kulturze i zapewnia jej wysoką produktywność. Od 2021 r. w gospodarstwie funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW oraz instalacja słoneczna do ogrzewania wody.

Prowadzącym spotkanie był Wojciech Pysiak, wybitny rolnik ze Zdziechowa k. Radomia, producent trzody chlewnej i właściciel przydomowej masarni, Mistrz Krajowy AgroLigi 2011, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2011, przewodniczący Kapituły Konkursowej AgroLigi w kategorii Rolnicy corocznie wizytującej rolników wybranych na Mistrzów Wojewódzkich przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Wiceprezydent Stowarzyszenia AgroBiznesKlub.

Wydziały: Technologii Żywności oraz Żywienia Człowieka (wspólne spotkanie) odwiedził Waldemar Żółcik, założyciel w 1996 r. i właściciel rodzinnej firmy Activ w Belsku Dużym, zajmującej się kompleksową obsługą branży sadowniczej w zakresie zaopatrzenia we wszystkie niezbędne artykuły do produkcji oraz ułatwienia sadownikom sprzedaży wyprodukowanych owoców. Od 2010 r. firma Activ poszerzyła zakres swoich działań o produkcję naturalnych, tłoczonych i zdrowych soków owocowych, pod marką Royal Apple oraz smoothie i cydrów jabłkowych, dostępnych w sprzedaży sklepowej na terenie Polski. Waldemar Żółcik w celu lepszego poznania organizacji handlu – najpierw ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Rolnictwa SGGW w zakresie rynku rolnego i spółdzielczości oraz studia podyplomowe MBA. Firmie Activ, która regularnie uczestniczy w branżowych targach w kraju i za granicą, udało się wypracować pozycję solidnego i wiarygodnego partnera, zarówno dla rodzimych producentów owoców i warzyw oraz kupców zagranicznych, jak i dla uznanych producentów techniki ogrodniczej w świecie. Waldemar Żółcik jest aktywnym działaczem Unii Owocowej (w latach 2015-2018 piastował w niej funkcję prezesa), która wspiera i rozwija działania proeksportowe dla polskich owoców. Za swe zasługi na rzecz rozwoju branży sadowniczej w Polsce Waldemar Żółcik został uhonorowany tytułem Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2013, a podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu 2023 na SGGW otrzyma prestiżowy tytuł Wybitnego Agroprzedsiębiorcy RP 2022-2023.

Spotkanie poprowadziła Agnieszka Drozd-Bownik, dyrektor promocji sportu i turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, inicjatorka wielu regionalnych akcji społecznych i charytatywnych, przygotowująca zbiorową reprezentację lubelskich wystawców na dorocznych Dożynkach Prezydenckich, członek Rady Stowarzyszenia AgroBiznesKlub.

Wydział Ogrodniczy gościł Króla Gerber i Cesarza Klonowania Kwiatów w Polsce Tak w branży kwiaciarskiej zwykło się tytułować Karola Pawlaka, założyciela i twórcę innowacyjnego rodzinnego imperium ogrodniczego Vitroflora z główną siedzibą w Trzęsaczu k. Bydgoszczy, zdobywcę prestiżowego tytułu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2021/2022. Karol Pawlak w arcyciekawej prezentacji konkursowej na łamach AGRO wyznał m.in.: – Mamy rodzinną satysfakcję, że Fleuroselect – prestiżowa organizacja zrzeszająca hodowców roślin ozdobnych z całego świata i przyznająca doroczne złote medale, zwane kwiatowymi Oscarami, zorganizowała w 2010 r. swój 41. kongres u nas w Trzęsaczu. Świadczy to o międzynarodowym uznaniu środowiska ogrodniczego dla dokonań naszej Vitroflory. Nieskromnie dodam, że od ponad 3 lat jestem prezydentem Fleuroselectu. Za duży osobisty sukces poczytuję też to, że w naszych firmach udało się dochować znakomitych fachowców branżowych i menedżerów, w tym kilkadziesiąt z wyższym wykształceniem. Są wśród z nich, zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy, m.in. Holendrzy.

Spotkanie poprowadził dr Janusz Gołos, absolwent i przez ponad 20 lat pracownik naukowy Wydziału Ogrodniczego SGGW, także przez ponad 20 lat attache rolny w Ambasadzie Holandii w Polsce, przewodniczący Rady Stowarzyszenia AgroBiznesKlub.

– Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt podejmował przedstawicieli dwóch czołowych gospodarstw rolnych na Podlasiu, specjalizujących się w produkcji mleka oraz długoletniego wójta podlaskiej gminy Sokoły. Gospodarstwo Hodowlane Moniki i Tomasza Cieślików „Pokaniewo Złote Jabłko”, założone w 2006 r. ukierunkowane jest na produkcję mleka A2. Na stanie 200 krów dojnych, produkcja roczna 1 mln litrów, areał ponad 400 ha (kukurydza 140 ha, słonecznik 60 ha, zboża ok. 80 ha, 120 ha użytki zielone). Państwo Cieślik są uczestnikami programu „Rolnicy. Podlasie”. Drugie to gospodarstwo rolne Rodziny Żochowskich zlokalizowane w miejscowości Kamińskie Wiktory. Głową rodu jest Stanisław, który z żoną Krystyną, córką Anną i synem Maciejem zarządzają gospodarstwem, wspierani przez pozostałe córki – Agatę, Małgorzatę i Justynę. Rodzina Żochowskich to uznani hodowcy bydła mlecznego, ponad 40-letnie wybitne osiągnięcia potwierdzone wieloma tytułami. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję mleka A2. Parametry gospodarstwa to: ok. 600 sztuk bydła, ok. 240 krów dojnych, produkcja roczna 3 mln l, areał do dyspozycji to ok. 300 ha użytków rolnych i 100 ha użytków zielonych. Wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski przedstawił zasady funkcjonowania nowo otwartego Centrum Wystawienniczo–Targowego w Sokołach – pierwszego w Polsce miejsca do przeprowadzania profesjonalnej aukcji bydła hodowlanego oraz inicjatywę pn. Rolnicza Dolina Wodorowa – pierwszego w Europie przedsięwzięcia stwarzającego system wytwarzania i wykorzystania wodoru, uwzględniającego potencjał gospodarstw rolnych z terenów Podlasia.

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Boczek, w przeszłości m.in. pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do niedawna wicedyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, inicjatorka i wieloletnia realizatorka wymiany młodych rolników polskich i amerykańskich Polska – Teksas, laureatka konkursu Agroprzedsiębiorca RP w kategorii Zasłużony Promotor.

Wydział Inżynierii Produkcji odwiedził Stanisław Najda, twórca i współwłaściciel firmy Sonarol w miejscowości Jeziorko k. Piątnicy, zajmującej się produkcją dla budownictwa, rolnictwa i przemysłu. Prezesowi Najdzie towarzyszył dyrektor handlowy Mariusz Kornega, odpowiedzialny w firmie m.in. za zakład produkcji maszyn rolniczych. Od początku swej działalności biznesowej, czyli od 1997 r., związany z branżą rolniczą – początkowo jako producent części do maszyn rolniczych oraz automatycznych poideł dla bydła i trzody chlewnej, obecnie zaś jako wytwórca ładowaczy czołowych oraz oprzędu do ładowaczy, ładowarek i miniładowarek. Inicjator „kamieni milowych” w rozwoju firmy, m.in.: uruchomienia produkcji stolarki okiennej i drzwiowej, zakupu i rozbudowy zakładu produkcji płyt styropianowych, uruchomienia ekstruzji profili PVC, otwarcia zakładu produkcji maszyn rolniczych, przemysłowych i konstrukcji stalowych. Potwierdzeniem owocnej ponad 25-letniej działalności są m.in.: powierzchnie produkcyjne zajmujące ponad 42 000 m2, ponad 600 zatrudnionych pracowników, blisko 1800 partnerów handlowych na całym świecie oraz eksport do 24 krajów. Takie zasoby umożliwiają produkcję miesięczną na poziomie: ok. 65 000 m3 płyt styropianowych, ponad 23 000 okien PVC, setek drzwi z PVC i aluminium, setek ładowaczy i maszyn rolniczych, różnego rodzaju konstrukcji stalowych, maszyn dla przemysłu oraz wiele innych wysokiej jakości produktów. Produkty z logo SONAROL zyskały renomę nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach świata. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, m.in.: dyplomu Ekskluzywnej Stolarki VIP za innowacyjny system okien Perfectherm, wielokrotnie wyróżniony w rankingu „Gazele Biznesu” za niezwykle dynamiczny rozwój firmy oraz wielokrotny Laureat „Diamentów Forbesa” w rankingu firm Województwa Podlaskiego o przychodach od 50 do 250 mln zł oraz laureat konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2021-2022.

Spotkanie poprowadził Andrzej Remisiewicz, twórca i współwłaściciel podlaskiej firmy Trans-Rol w miejscowości Kruszewo-Wypychy, dynamicznie rozwijającej się i zaopatrującej podlaskie rolnictwo, i nie tylko, w środki produkcji, m.in. w: nawozy, pasze i materiały budowlane, Mistrz Krajowy AgroLigi 2011 w kategorii Rolnicy, Wybitny Agroprzedsiębiorca 2020-2021, przewodniczący Kapituły AgroLigi w kategorii Firmy, wiceprezydent Stowarzyszenia AgroBiznesKlub.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Dzięki uprzejmości Redakcji Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO całą Galę można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=1piNnE35OY8