Prawo podatkowe - aktualne wyzwania dla przedsiębiorców z branży żywnościowej w 2023 r.

16 marca 2023 r. odbyła się konferencja „Prawo podatkowe – aktualne wyzwania dla przedsiębiorców z branży żywnościowej w 2023 r.” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym konferencji była Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. Polska sp.k.

Pierwszą prezentację pt. „Krajowy system e-faktur (KSeF) z perspektywy resortu finansów” wygłosiła Anna Mytyk, zastępca dyrektora w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. W trakcie wystąpienia Prelegentka opowiedziała uczestnikom wydarzenia o podstawie prawnej KSeF oraz założeniach wersji docelowej. Dzięki prezentacji uczestnicy zapoznali się z uprawnieniami do korzystania z KSeF oraz bezpłatnymi narzędziami KSeF. Ponadto, Prelegentka udzieliła wyjaśniła pojęcie faktury ustrukturyzowanej oraz jej strukturę, a także zasady wystawiania oraz otrzymywania faktur w KSeF.

Kolejne zagadnienie pt. „E-faktury – czas na przygotowania” przedstawiła Katarzyna Wróblewska, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. W swoim wystąpieniu Prelegentka podkreśliła, że na funkcjonowanie firmy mogą mieć wpływ nowe przepisy z obszaru digitalizacji w świecie raportowania finansowego. Wyjaśnione zostało także, co e-Faktury w zmieniają w zakresie transakcji B2B w Polsce oraz jak kompleksowo zarządzić projektem wdrożenia e-Faktur. Ponadto, Prelegentka omówiła kluczowe wyzwania – pod kątem podatkowym, technologicznym i biznesowym wynikające z wdrożenia e-Fektur i przedstawiła rozwiązania technologiczne proponowane przez EY.

Następnie Magdalena Zalech, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat Ulgi i efektywność kosztowa. Prelegentka przywołała katalog kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R oraz omówiła aspekt ulgi na pracowników innowacyjnych i rozwiązanie IP Box. Dodatkowo, uczestnicy konferencji dowiedzieli się o ulgach na prototyp i na robotyzację.

Sławomir Czajka, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY przedstawił kolejny temat „Narzędzia prawno–podatkowe służące obniżeniu kosztów zakupu energii”. Prelegent omówił rozwiązania służące obniżaniu kosztów energii, w tym wynikające z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS), a także inne mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej.

Ostatnią prezentację konferencji „Dobrowolne zasady współpracy z administracją skarbową” omówiła Dorota Pokrop, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Prelegentka przywołała przykłady współpracy oraz przedstawiła Program Współdziałania (monitoring horyzontalny), w tym etapy jego wdrożenia i korzyści z udziału w Programie.

Konferencję prowadziła Magdalena Osińska, Dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.