IX Euroforum Polskiego Mleczarstwa

W dniach 19-22 kwietnia br. w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbyło się IX Euroforum Polskiego Mleczarstwa połączone z I Krajową Oceną Wybranych Grup Przetworów Mlecznych i zebraniem Polskiego Komitetu FIL/IDF.

Zaproszonych gości powitali organizatorzy IX Euroforum: Klemens Ciesielski – prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich i prof. dr hab. Andrzej Babuchowski – przewodniczący Polskiego Komitetu FIL/IDF. Spotkanie rozpoczął wykład Piotra Michalika, prezesa Polish Consulting Company Sp. z o.o. pt. „Siedem razy tak z systemem Infor M3 w mleczarstwie”. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, która dotyczyła trudnej sytuacji producentów i przetwórców mleka oraz wysokich marż narzucanych przez sieci handlowe. Poprowadzili ją Andrzej Szczepański – prezes Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce i radca prawny Dariusz Szybowski.

Drugiego dnia odbyła się sesja wyjazdowa do zakładu mleczarskiego Zentralkäserei Mecklenburg-Vorpommern GmbH, a następnie na farmę mleczną Milchhof Alt Sührkow GmbH w Niemczech.

Tego samego dnia wieczorem odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom I Krajowej Oceny Wybranych Grup Przetworów Mlecznych i X edycji konkursu „Produkt Mleczny Roku 2016” i dyplomu „Nauczyciel Roku”.

Trzeci dzień IX Euroforum rozpoczął dr Marek Szołtysik z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wykładem pt. „Wykorzystanie chelatów białkowo-żelazowych jako elementu promocji polskich mlecznych napojów fermentowanych”. Piotr Zgórzyński, prezes CSK mówił o aspektach prawnych powrotu do produkcji masła metodą NIZO. „Promocja artykułów mleczarskich – wartość dodana?” – to temat wystąpienia dr. inż. Jarosława Kowalika z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. O „Aktualnej sytuacji w niemieckim i europejskim mleczarstwie” opowiedział Marcin Preidl z Verband der Deutschen Milchwirtschaft.


Sesję popołudniową rozpoczął wykład prof. dr. hab. Michała Świtłyka, dr. Ewy Kołoszycz i dr. Artura Wilczyńskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatytułowany „Koszty produkcji mleka w Polsce. Stan i perspektywy”. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, członek Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych Komisji Europejskiej, który opowiedział o pracach Komisji zmierzających do poprawy sytuacji producentów i przetwórców na unijnym rynku mleka. Sesję popołudniową zakończyło wystąpienie Mieczysława Paradowskiego z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który omówił obecną sytuację na rynku mleka w Polsce i działania ministerstwa zmierzające do jej poprawy.

Ostatni dzień trwania IX Euroforum Polskiego Mleczarstwa zamknęło zebranie Polskiego Komitetu FIL/IDF, któremu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Babuchowski.