Konferencja szkoleniowa FOSS

W dniach 5-8 czerwca 2023, w Uniejowie, odbyła się Konferencja szkoleniowa FOSS. Konferencja była skierowana do branży mleczarskiej, mięsnej, zbożowo-paszowej i piwowarskiej.

Konferencję otworzył i powitał zaproszonych gości Marcin Kruczyński, Dyrektor Generalny FOSS Polska. Omówił też program Konferencji i przedstawił prelegentów i pracowników firmy.

Konferencja podzielona została na cztery panele tematyczne: część ogólną, część przeznaczoną dla branży mleczarskiej, część przeznaczoną dla branży zbożowo-paszowej i piwowarskiej, część przeznaczoną dla branży mięsnej.

Pierwszego dnia odbyła się część ogólna, podczas której uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– „Systemowe zarządzanie ryzykiem w złożonym łańcuchu dostaw – parametry krytyczne dla kontroli jakości” – mgr inż. Dorota Nowak-Mordoń – Chemistry Technical Manager, Intertek Poland;

– „Wytyczne dotyczące pracy z aparatami do analizy instrumentalnej w oparciu o istniejące dokumenty normatywne. Praktyczne podejście do kontroli urządzeń” – Maciej Socjusz, Stanisław Kos, Stefan Dowgird – Specjaliści Aplikacyjni, FOSS Polska;

– „Serwis FOSS Polska” – Wojciech Dmowski – Dyrektor Serwisu FOSS Polska, Bartosz Molek – Customer Manager, FOSS Polska.

Drugiego dnia rano odbyła się demonstracja analizatorów FOSS, podczas której można było przetestować swoje produkty.

Następnie odbyły się równolegle trzy panele branżowe: mleczarski, mięsny, zbożowo-paszowy i piwowarski.

Branża mleczarska

W części przeznaczonej dla branży mleczarskiej uczestnicy wysłuchali następujących prezentacji:

 • „Standaryzacja procesów produkcji w oparciu o wybrane instalacje w Europie” – Michael Sievers – Global KAM & IBM Process Dairy, FOSS;

– „Etapy wdrażania rozwiązań do kontroli procesów produkcyjnych” – Stefan Dowgird – Specjalista Aplikacyjny, FOSS Polska;

– „Nowe podejście w identyfikacji mikroorganizmów w mleczarstwie” – dr hab. Paweł Pomastowski, prof. UMK – UMK w Toruniu;

– „Przegląd rozwiązań dedykowanych do kontroli jakości w sektorze mlecznym” – Izabela Jagodzińska, Roman Komor – Industry Sales Managers, FOSS Polska.

Branża zbożowo-paszowa i piwowarska

W części przeznaczonej dla branży zbożowo-paszowej i piwowarskiej uczestnicy wysłuchali następujących prezentacji:

 • „Przegląd rozwiązań dedykowanych branżom zbożowo-paszowej i piwowarskiej” – Michał Gzylewski, Roman Komor – Industry Sales Managers, FOSS Polska;
 • „Analiza bliskiej podczerwieni (NIRS)” – dr hab. inż. prof. URK Jarosław Kański – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, URK w Krakowie;
 • „Potencjał zautomatyzowanego rozwiązania w programach zarządzania ryzykiem mykotoksyn” – Daniela Vega Sampedro – Global Product Manager Feed&Forage, Foss;
 • „Weryfikacja składu karm dla psów i kotów z wykorzystaniem NIRS” – dr inż. Olga Lasek – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, URK w Krakowie;
 • „Wartość odżywcza i energetyczna piwa – aspekty jakościowe i analityczne” – mgr inż. Dorota Michałowska – Kierownik Pracowni Piwa i Słodu, IBPRS;
 • „Budowa i kontrola kalibracji dla analizatorów w bliskiej podczewieni” – Maciej Socjusz – Specjalista Aplikacyjny, FOSS Polska.

Branża mięsna

W części przeznaczonej dla branży mięsnej uczestnicy wysłuchali następujących prezentacji:

 • „Rozwój w analizie mięsa. Co może przynieść przyszłość?” – Poul Erik Simonsen – Head of Segment Meat, FOSS;
 • „Weryfikacja wartości odżywczych deklarowanych na etykiecie za pomocą instrumentu FoodScan™ 2” – dr Agnieszka Rudzka – Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, UJD w Częstochowie;
 • „Oprogramowanie QA – skuteczne narzędzie usprawniające pracę Technologa (m.in. znakowanie wg rozp.1169/2011, opracowywanie nowego produktu, analiza kosztów; obliczenia "na żywo" na podstawie własnych danych składu surowców np. z FoodScan™ 2)” – dr hab. inż. Kazimierz Dąbrowski – Wydział Technologii Żywności, SGGW w Warszawie;
 • „Warsztaty ze znakowania – możliwość przetestowania swoich produktów na FoodScan™ 2” – Rafał Pełszyk – Industry Sales Manager, FOSS Polska.