INNODAIRY 2023

W dniach 13-16 czerwca 2023 w Mrągowie odbyło się XXIX Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim INNODAIRY 2023 zorganizowane przez Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Współorganizatorami Sympozjum były firmy: AAK, ADM Wild, A-Lima Bis, ATM, Calvatis, Chr. Hansen, Diversey, Doehler, Ecolab, Elopak, Elstar Oils, Epuro, Foss, GEA, Kersia, Multivac, Netzsch, Neumo, Noack, Optiflow, PGI, Tetra Pak, Tewes-Bis, Trepko, Vimax, Zentis.

Sympozjum podzielone było na 6 Sesji wykładowych.

I Sesja wykładowa. Przewodniczyły jej: dr hab. Justyna Żulewska prof. UWM i dr inż. Maria Baranowska.

Podczas tej sesji odbyły się dwa wykłady plenarne:

Pierwszy, pt. „Mleko to więcej niż suma jego składników”, który wygłosiła dr inż. Marika Bielecka z Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością.

Drugi wykład pt. „Współpraca nauki z biznesem” wygłosiła mgr Marta Wangin z Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UWM w Olsztynie.

Drugiego dnia odbyło się oficjalne otwarcie Sympozjum, którego dokonała prof. Justyna Żulewska – kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością.

Uczestników powitali też: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej UWM, i prof. Małgorzata Darewicz – Dziekan Wydziału Nauki o Żywności.

Drugi wykład plenerowy, pt. „Perspektywy stosowania uczenia maszynowego w branży mleczarskiej: detekcja anomalii, predykcja, optymalizacja zużycia zasobów” wygłosił dr hab. Piotr Szczuko z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

II Sesja wykładowa. Prowadząca dr inż. Maria Baranowska.

Podczas tej sesji swoje prezentacje przedstawili:

 • Marcin Kuprewicz, CHR. HANSEN, pt. „Optymalizacja procesu produkcji sera drogą do poprawy produktywności”;
 • Kacper Kamieniecki, TEWES-BIS, pt. „Optymalizacja produkcji serów typu włoskiego i twarogów”;
 • Marcin Tomczyk, MLTIVAC, pt. „Linie pakujące MULTIVAC – optymalizacja procesu i kosztów”;
 • Karolina Lisińska, Marek Szczepaniak, ZENTIS, pt. „Żywność barwiąca – kolory tworzą naturę” i Monika Sowa pt. „Zrównoważony rozwój – nowe propozycje produktowe”.

III Sesja wykładowa. Prowadząca dr inż. Maria Czerniewicz

Podczas tej sesji swoje prezentacje wygłosili:

 • Sylwia Jenkner, GEA, pt. „Technologie GEA Westfalia Separator dla przemysłu mleczarskiego”;
 • ADM Nutrition WILD pt. „Jak O.K.O. przełożyć na oczko”;
 • Marek Kozak, ATM, pt. „Od produktu pakowanego w kubki do opkakowania zbiorczego”;
 • Wojciech Marach, VIMAX, pt. „Produkty „lepsze dla nas” zamiast wyścigu cen w dół”;
 • Izabela Jagodzińska, FOSS, pt. „Standaryzacja procesów produkcji w oparciu o wybrane instalacje urządzenia ProFoss2”;
 • Piotr Milczarkiewicz, DOHLER, pt. „Branża mleczarska w obliczu nowych wyzwań. Dohler Smart Solution odpowiedziana aktualne potrzeby rynkowe”.

IV Sesja wykładowa. Prowadząca dr inż. Marika Bielecka

Podczas tej sesji swoje prezentacje przedstawili:

 • Janusz Kroll, Aleksandra Olech, A-LIMA-BIS, pt. „Nasze realizacje – od MINI do MAXI”;
 • Rafał Przybyłek, ELSTAR FAST, pt. „Tłuszcze roślinne w przemyśle mleczarskim”;
 • Piotr Leowski, Katarzyna Miedzińska, ELOPAK, pt. „Ekologiczna optymalizacja opakowań”;
 • Maciej Grzybowski, CALVATIS, pt. „Calvatis – wiarygodny partner w optymalizacji kosztów mycia i dezynfekcji”.

V Sesja wykładowa. Prowadząca dr hab. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM

Podczas tej sesji swoje prezentacje wygłosili:

 • Katarzyna Gorczyńska, KERSIA, pt. „Kreowania świata bezpiecznej żywności”;
 • Tomasz Ziółkowski, TREPKO, pt. „Higiena, wydajność i kompleksowość w procesie pakowania”;
 • Zdzisław Jęsik, DIVERSEY, pt. Optymalizacja kosztów okołoprodukcyjnych nowoczesnych mleczarniach – gdzie warto szukać oszczędności”;
 • Marek Kurpesa i Adrian Maliszewski, NOACK, pt. „Optymalizacja pracy laboratorium”;
 • Monika Dobrowolska, ECOLAB, pt. „ECOLAB – 100 lat innowacji i generowania oszczędności”.

VI Sesja wykładowa. Prowadząca dr hab. Sylwia Tarczyńska, prof. UWM

Podczas tej sesji swoje prezentacje wygłosili:

 • Jan Słurzyński, NEUMO, PT. „Odzyskaj wszystko to, co cenne i zminimalizuj koszty! Innowacyjne sposoby na ROZWÓJ Firmy”;
 • Jacek Goczyca, AAK, pt. „Rozwój praktyk rolnictwa zrównoważonego – jak zachować opłacalność produkcji mleczarskiej i jej akceptację spoeczną?”;
 • Marcin Kisielewski, Bartłomiej Forysiak, TETRA PAK, pt. „Efektywność energetyczna w nowych i istniejących urządzeniach Tetra Pak”;
 • Rafał Schafer, EPURO, pt. „Oszczędności eksploatacyjne w mleczarstwie”;
 • Piotr Podobiński, NETZSCH, „Oferta firmy Netzsch Pumpen & Systeme dla przemysłu mleczarskiego”;
 • Wojciech Walesieniuk, PGI, pt. „Oszczędzania, poszanowanie czy inwestowanie – na co się zdecydować?”.

Obrady podsumowała prof. Justyna Żulewska. Odbyło się 28 prezentacji tematycznych, a swoją ofertę dla mleczarstwa zaprezentowało 29 firm-sponsorów. Tematem przewodnim Sympozjum była optymalizacji kosztów operacyjnych.