Krok do Sukcesu w Branży Mleczarskiej 2023 i Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym 2023

W dniach 9-11 października 2023 w Żninie odbył się Polski Kongres Serowarski. Była to 12. edycja Polskiego Kongresu Serowarskiego, największej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w branży serowarskiej. Kongres od 12 lat nadaje ton trendom branży serowarskiej. Podczas Kongresu wręczono nagrody w konkursach: Smakuje Dzieciom 2023, Good Cheese 2023 i Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym i Krok do Sukcesu w Branży Mleczarskiej. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu były wyzwania stojące przed branżą mleczarską.

Aleksandra Wojnarowska wręczyła dyplomy przedstawicielom Uczelni, które objęły patronat naukowy nad Kongresem, a otrzymali je: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Krok do Sukcesu w Branży Mleczarskiej 2023

To konkurs innowacji i nowych technologii dla przemysłu spożywczego. Do edycji 2023 konkursu zgłoszonych zostało ponad 50 aplikacji poprawiających proces, podnoszących jakość lub wprowadzających innowacje. Aby optymalnie ocenić zgłoszenia konkursowe powołaliśmy zespoły ekspertów, którzy ocenili je niezależnie od siebie, według swojej najlepszej wiedzy. Sędziowie nie byli jednomyślni, jednak ich oceny zwycięskich aplikacji były bardzo do siebie zbliżone.

Laureaci edycji 2023:

Wyróżnienie za Daniatech – Process Master dla Optiflow

Wyróżnienie za SUM Guard dla SUM Poland

Wyróżnienie za Cryovac SVS45 dla SealedAir

Wyróżnienie za prasę kasetową Kalt dla PHIMAR

Grand Prix dla Foss za Pro Foss 2

Wyróżnienia i statuetkę laureaci otrzymali na Gali Serowarskiej 12 edycji Polskiego Kongresu Serowarskiego w Żninie

Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym 2023

Ideą konkursu jest wyróżnienia najciekawszych inwestycji prośrodowiskowych. Oceniany jest stosunek nakładów inwestycyjnych do osiągniętych wyników. Konkurs odbywa się od 2016 roku pod przewodnictwem prof. Janusza Wojdalskiego.

Nagrody otrzymali:

SM MLLEKPOL za budowę biogazowni z kogeneracją przy zakładowej oczyszczalni ścieków w Grajewie

OSM Siedlce za instalację odzysku ciepła z serwatki

Hochland Polska za wybudowanie oczyszczalni ścieków w zakładzie w Węgrowie. Inwestycja będąca elementem gospodarki obiegu zamkniętego znacząco przyczyniła się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych.

Aleksandra Wojnarowska wręczyła też drobne upominki wszystkim tym, którzy w Kongresie Serowarskim biorą udział od samego początku, czyli od pierwszego Kongresu, który odbył się w Nałęczowie w roku 2011.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.