XVI Euroforum Polskiego Mleczarstwa - dzień pierwszy

W dniach 17-19 października 2023, w Kudowie Zdrój, odbyło się XVI Euroforum Polskiego Mleczarstwa zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny i Polski Komitet Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF. Podczas uroczystej Gali ogłoszono wyniki i wręczono medale laureatom XXXI Krajowej Oceny Przetworów Mlecznych oraz V Konkursu Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie.

XVI Euroforum Polskiego Mleczarstwa otworzył Tadeusz Proczek – Prezes Zarządu KSM. Powitał też przybyłych uczestników

Euroforum podzielone zostało na 5 sesji.

I sesja XVI EPM. Przewodniczą dr hab. inż. Sylwia Tarczyńska. prof. UWM i dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM

Pierwszego dnia odbyła się jedna sesja, podczas tej sesji uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– „Potencjał polskiej branży mleczarskiej” – Marcin Wroński zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

– „Ceny mleka i produktów mleczarskich w UE i na świecie” – dr hab. inż. Jarosław Kowalik, prof. UWM, członek Zarządu KSM;

– „Prezentacja na temat aktualnej problematyki europejskiego mleczarstwa omawianej na Komitetach i Zarządzie EDA” – Paweł Pasternak, członek Zarządu EDA;

– „Europejskie Centra Doskonałości Mleczarstwa” – Han Zuidema, European Excellence in Dairy Learning;

– „Wyniki finansowe branży spożywczej z uwzględnieniem sektora mleczarskiego” – Mariusz Dziwulski – Ekspert w Departamencie Analiz Ekonomicznych PKO BP;

– „Stan aktualnej kondycji polskiego mleczarstwa z uwzględnieniem kosztów produkcji, trendów na rynku mleka i produktów mlecznych” – dr Piotr Szajner, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.