XVI Euroforum Polskiego Mleczarstwa - dzień drugi

W dniach 17-19 października 2023, w Kudowie Zdrój, odbyło się XVI Euroforum Polskiego Mleczarstwa zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny i Polski Komitet Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF. Podczas uroczystej Gali ogłoszono wyniki i wręczono medale laureatom XXXI Krajowej Oceny Przetworów Mlecznych oraz V Konkursu Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie.

Drugiego dnia trwania Euroforum Polskiego Mleczarstwa odbyły się trzy sesje.

II Sesja XVI EPM. Przewodniczyli prof. Józefa Chrzanowska i prof. Jan Pikul.

Podczas tej sesji uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • „Niekonwencjonalne surowce mleczarskie jako źródło składników bioaktywnych” – dr hab. inż. Katarzyna Kiełczewska, prof. UWM;

– „Od rewolucji do ewolucji: Nowe horyzonty i nieograniczony potencjał mleka” – dr inż. Marika Bielecka, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie;

– „Innowacyjne technologie produkcji składników funkcjonalnych pochodzenia mlecznego i rozwój nowych produktów” – dr inż. Maria Baranowska, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie;

– Wystąpienie sponsora Foss Polska.

III Sesja XVI EPM. Przewodniczyli prof. Andrzej Babuchowski i prof. Zygmunt Zander.

Podczas tej sesji swoje prezentacje pokazali:

  • dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. UP, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pt. „Sieć badawcza uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy”;

– dr hab. inż. Michał Smoczyński Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie pt. „Zielona transformacja w mleczarstwie, gospodarka obiegu zamkniętego i dobrostan zwierząt”;

– mgr inż. Janusz Turowski pt. „Zarządzanie energią i środowiskiem w mleczarstwie Unii Europejskiej. Porównanie metodyki BAT, LCA, PEFCR i etykietowania środowiskowego”;

– prof. Maciej Gajęcki, Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM pt. „Dobrostan zwierząt – krowy mleczne. Stan obecny i perspektywy”;

– Wystąpienie sponsora ULMA.

IV Sesja XVI EPM. Przewodniczył prof. Andrzej Babuchowski.

Podczas tej sesji wysłuchano następujących wykładów:

– „Oznaczenie zawartości fazy stałej tłuszczu mlecznego z wykorzystaniem spektrometru NMR. Realizacja projektu ‘Innowacyjna technologia produkcji tłuszczów mlecznych – masła i bezwodnego tłuszczu mlekowego o ulepszonych cechach reologicznych, sensorycznych i żywieniowych’ – nr POIR.01.01.01-00-0152/21” – prof. Andrzej Babuchowski;

– „Wpływ procesu technologicznego oraz temperatury przechowywania na właściwości fizykochemiczne mleka UHT. Zrealizowano w ramach projektu pt. ‘Opracowanie innowacyjnego mleka UHT o przedłużonej trwałości i zwiększonej jakości’ nr POIR.01.01.01-00-2234/20” – dr inż. Jan Rybka;

– „Zmieniający się obraz mleczarstwa” – prof. Andrzej Babuchowski;

– „Sprawozdanie z działalności Polskiego Komitetu FIL/IDF w roku 2022. Działalność FIL/IDF w latach 2022-2023” – przewodniczący Polskiego Komitetu FIL/IDF prof. Andrzej Babuchowski.

Drugiego dnia wieczorem odbyła się uroczysta Gala XVI EPM, podczas której wręczono nagrody laureatom XXXI Krajowej Oceny Przetworów Mlecznych oraz nagrody w konkursie „Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie”.