XVI Euroforum Polskiego Mleczarstwa - dzień trzeci

W dniach 17-19 października 2023, w Kudowie Zdrój, odbyło się XVI Euroforum Polskiego Mleczarstwa zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny i Polski Komitet Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF. Podczas uroczystej Gali ogłoszono wyniki i wręczono medale laureatom XXXI Krajowej Oceny Przetworów Mlecznych oraz V Konkursu Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie.

Ostatniego dnia trwania Euroforum odbyła się ostatnia, V Sesja.

V Sesja XVI EPM. Przewodniczył prof. Andrzej Babuchowski.

Podczas tej sesji uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

– „Przewagi produktów mlecznych – podejście technologiczne” – dr inż. Jan Rybka Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego;

– „Współczesne metody analizy mleka i produktów mlecznych”

– „Materiały opakowaniowe w przemyśle mleczarskim i metody ich badań” – mgr inż. Mariusz Śliwiński Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego.

Na zakończenie odbyło się podsumowanie i zamknięcie obrad XVI EPM.