Informowanie konsumentów o produktach spożywczych w świetle aktualnych przepisów

W dniu 19 października 2023 r. odbyła się konferencja „Informowanie konsumentów o produktach spożywczych w świetle aktualnych przepisów” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”.

Pierwszą prezentację pt. „Podejście Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wybranych zagadnień z zakresu znakowania” wygłosiła Karolina Kaszewska-Romańczuk, główny specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W swoim wystąpieniu prelegentka odniosła się do kwestii umieszczania dobrowolnych informacji o produktach spożywczych i podawania informacji o zastosowanych procesach technologicznych. W trakcie wystąpienia omówione zostały najważniejsze zasady dotyczące prezentowania dobrowolnych informacji na temat żywności, a także przykłady najpopularniejszych deklaracji wraz z oceną możliwości ich stosowania – „Produkt polski", „bezglutenowy", „naturalny", „bez laktozy", „bez GMO” i inne.

Kolejne zagadnienie pt. „Teksty marketingowe w komunikacji z konsumentem – na jakie kwestie zwracać uwagę” przedstawiła Małgorzata Krzepkowska, ekspert ds. bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych w J.S. Hamilton Poland. Prelegentka odniosła się do wybranych tekstów marketingowych i orzecznictwa, zwracając uwagę, że komunikat marketingowy jest zawsze elementem zwiększającym sprzedaż.

Następnie Joanna Krakowiak, radca prawny, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k. podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat: „Dziecko jako konsument – jak bezpiecznie budować komunikację reklamową kierowaną do dzieci”. Prelegentka wyjaśniła, czym jest marketing kierowany do dzieci, omówiła podstawowe zasady i wytyczne dotyczące budowania komunikacji. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in. jaka jest zależność pomiędzy prezentacją a składem produktu dla dzieci.

Ostatnią prezentację pt. „Ilościowa zawartość składników na etykiecie – co, kiedy i jak deklarować” omówiły mec. dr Justyna Nowak i adw. Marcelina Izydorczyk z kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j. Prelegentki przekazały szereg praktycznych informacji z przykładami obrazującymi w stosunku do jakich składników żywności wymagane jest oznaczenie ilościowe na etykiecie, a także w którym miejscu i w jakiej formie należy je podać na opakowaniu produktu. Podczas wykładu zostały również omówione sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowego oznakowania wyrobu, a także wybrane orzeczenia sądowe z powyższego zakresu.

Konferencję prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor PFPŻ ZP ds. legislacji.