Trendy, oczekiwania społeczne, wymogi prawne – jak wykorzystać szansę na rozwój? Przyszłość branży żywności wysokiej jakości – pomiędzy optymalizacją a innowacją

10 listopada br. odbył się webinar, na którym przedstawiono wyniki II edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego sektora spożywczego przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości. Była to też okazja do dyskusji na temat przyszłości branży.

Przedstawiciele PFPŻ ZP:

  • dr inż. Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny
  • dr Jacek Czarnecki, wiceprezes oraz przewodniczący Komisji ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności
  • dr inż. Marta Tomaszewska Pielacha, dyrektorka ds. żywności i żywienia

dyskutowali o trendach i przyszłości branży w trakcie webinaru "Trendy, oczekiwania społeczne, wymogi prawne – jak wykorzystać szansę na rozwój? Przyszłość branży żywności wysokiej jakości – pomiędzy optymalizacją a innowacją", na którym zaprezentowane zostały wyniki II edycji badań Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego sektora spożywczego przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości.

Spotkanie organizowanego było w cyklu #Spotkania branżowe, czyli wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców, pracowników, organizacji przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych), instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz ekspertów i analityków związanych z sektorem handlu.

Nagranie webinaru wraz z raportem "Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża żywności wysokiej jakości – Raport z II edycji badań" dostępne są na stronie PARP >>

W raporcie m.in. o:

  • Przyszłości branży
  • Zatrudnieniu w branży
  • Ocenie, rozwoju i motywowania pracowników
  • Współpracy biznesu i sektora edukacji
  • Bilansie kompetencji
  • Rekomendacjach,

polecamy lekturę publikacji (także skrótowego wydania w formie broszury)!