VIII Euroforum Polskiego Mleczarstwa Kraków 21-24.04.2015

W dniach 21-24 kwietnia 2015 r. w Krakowie odbyło się VIII Euroforum Polskiego Mleczarstwa zorganizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Polski Komitet FILE/IDF oraz Związek Polskich Przetwórców Mleka. Konferencję otworzyło spotkanie uczestników z Europosłem Czesławem Siekierskim, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Tematem spotkania była Wspólna Polityka Rolna.

W drugim dniu trwania Konferencji uczestnicy wzięli udział w sesji wyjazdowej do zakładów mleczarskich – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Radomsko” w Nowym Targu i Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Zakopanem. W godzinach wieczornych natomiast odbyło się uroczyste zakończenie IV Krajowej Oceny Mleka Spożywczego i Mlek Fermentowanych oraz IX edycji Konkursu „Produkt Mleczny Roku 2015”. Wręczono również dyplom „Nauczyciela Roku”. W tym roku jego laureatką została Grażyna Kajurek z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem. Wspomnienie o dr. hab. Wojciechu Tuszyńskim, którego podobizna widnieje na medalu za zajęcie I miejsca w IV Krajowej Ocenie Mleka Spożywczego i Mlek Fermentowanych, wygłosili prof. dr hab. inż. Zygmunt Zander i dr Stanisław Kwiatoń.

Trzeci dzień trwania VIII Euroforum rozpoczął wykład dr. Marii Baranowskiej z Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, a dotyczył on kierunków rozwoju mlecznych napojów fermentowanych. Następnie o innowacyjnych technologiach i dodatkach jako elementach promocji przetworów mleczarskich mówił dr Marek Sołtysik z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. „Mleczne napoje fermentowane jako źródło składników bioaktywnych” to temat wystąpienia prof. dr. hab. Jana Pikula i dr hab. Doroty Cais-Sokolińskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Natomiast Piotr Kaczmarek z SDF mówił o skutecznych metodach stabilizowania napojów ukwaszonych w nowej formule clean label. Przed przerwą głos zabrał też przedstawiciel Dyrektora Biura Kwotowania Mleka Agencji Rynku Rolnego.

O tym „Jak informatyka może zwiększyć konkurencyjność polskich firm mleczarskich” mówił Piotr Michalak, prezes Polish Consulting Company Sp. z o.o. „Sektor mleczarski w świetle przepisów unijnych po zawieszeniu kwot mlecznych” to temat wystąpienia prof. dr. hab. Andrzeja Babuchowskiego, radcy Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej. Dotyczyło ono omówienia sytuacji, która istnieje w krajach członkowskich UE, w których obowiązują kontrakty pomiędzy producentem mleka a przetwórcą. Przedstawiono zasady, które zostały przyjęte przy podpisywaniu kontraktów. Druga część dotyczyła omówienia dyskusji jaka się toczyła w Parlamencie Europejskim po przedstawieniu raportu przez europosła Jamesa Nicholsona, dotyczącego podsumowania okresu z kwotami mlecznymi i prognoz na przyszłość po zniesieniu kwot.

Aktualną sytuację w niemieckim i europejskim mleczarstwie po likwidacji kwot mlecznych przedstawił Torsten Sach, Prezes i Dyrektor Centralnego Stowarzyszenia Mleczarzy Niemieckich. O „Magii konsystencji” opowiedział dr Tomasz Ziółkowski z CSK Food Enrichment Poland.

W kolejnej części Konferencji regionalny przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówił o programie PROW na lata 2015-2020. „Technologie zwiększające zastosowanie białek mleka” to temat wystąpienia dr Justyny Żulewskiej z Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

VIII Euroforum Polskiego Mleczarstwa zakończył wykład dr. Marka Murawskiego, Sekretarza Polskiego Komitetu FIL/IDF zatytułowany „Eksport siłą napędową polskiego mleczarstwa w latach 2015-2020 oraz niektóre aspekty związane z promocją artykułów mleczarskich” oraz zebranie Polskiego Komitetu FIL/IDF pod przewodnictwem prof. Andrzeja Babuchowskiego.

 

{youtubegallery=Euroforum, Simple Grid 2.3}