Dyrektor Kazimierz Małecki z OSM w Suszu przechodzi na emeryturę

22 lipca 2016 roku w Piotrkowie koło Susza odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę wieloletniego Prezesa, a następnie Dyrektora, mgr. inż. Kazimierza Małeckiego z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Suszu, obecnie należącej do Grupy MLEKOVITA.

To właśnie pod kierownictwem Kazimierza Małeckiego Zakład wszedł na trudną, ale owocną drogę przemian niezbędnych w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Starając się jak najlepiej spełnić te założenia, zmodernizował i unowocześnił linię produkcyjną, zakupił nowe urządzenia i samochody dostawcze, wprowadził atrakcyjniejsze etykiety i opakowania produktów, a także wdrożył system kontroli HACCP – wszystko po to, ażeby produkować bezpieczną żywność. W 2011 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Suszu połączyła się z Grupą Kapitałową MLEKOVITA.