X Ranking Spółdzielni Mleczarskich

Podczas odbywającego się w dniach 14-16 września 2016 roku, w Hotelu Windsor w Jachrance, XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej nagrodzeni zostali zwycięzcy X Jubileuszowego Rankingu Spółdzielni Mleczarskich.

Ranking przeprowadzony został pod przewodnictwem Polskiej Izby Mleka oraz dofinansowany z Funduszu Promocji Mleka. Nadzór nad jego przebiegiem sprawowała specjalnie powołana Kapituła Rankingu. Składała się ona z niezależnych ekspertów i znawców rynku mleka. W skład Kapituły weszli: dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW – przewodniczący Kapituły, Ewa Domańska – naczelnik w Wydziale Produktów Zwierzęcych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Monika Tyska – dyrektor Biura Wspierania Eksportu Agencji Rynku Rolnego; Agnieszka Maliszewska – dyrektor Polskiej Izby Mleka, Leszek Hądzlik – prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Agata Jakóbczyk-Zielińska – dyrektor Departamentu Dużych Klientów Korporacyjnych w Crédit Agricole Bank Polska S.A., Przemysław Misiewicz – wiceprezes zarządu Centrum Informatyki „ZETO” w Białymstoku oraz Joanna Nowak – ekspert Polskiej Izby Mleka, prezes zarządu Infodome Sp. z o.o.

W tegorocznej edycji Rankingu uwzględniono 11 wskaźników pogrupowanych w trzy obszary oceny rankingowej: wskaźniki efektywności, wskaźniki zdolności do przetrwania oraz wskaźniki potencjału i rozwoju. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, oprócz spółdzielni mleczarskich do udziału zaproszone zostały również podmioty prywatne zajmujące się przetwórstwem mleka.

Nagrody Laureatom wręczali: Krzysztof Jurgiel – minister rolnictwa i rozwoju wsi i Agnieszka Maliszewska – dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Pierwsze miejsce zajęła Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA. Drugie miejsce przypadło Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, a trzecie – Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.

Kapituła przyznała też dwa wyróżnienia specjalne. Otrzymały je: firma Kaskat Sp. z o.o i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej.

10 spółdzielni i firm prywatnych nadesłało zgłoszenia do kategorii dodatkowych. Partnerami jej części rankingu są Crédit Agricole Bank Polska i Centrum Informatyki ZETO z Białegostoku. Centrum Informatyki „ZETO” w Białymstoku (partner Rankingu) oraz Kapituła Rankingu za laureata kategorii „Lider Nowych Technologii w Obsłudze Dostawcy Mleka” uznała Spółdzielnię Mleczarską w Gostyniu. Crédit Agricole Bank Polska (partner Rankingu) oraz Kapituła Rankingu za laureata kategorii „Lider Ekspansji” uznała Spółdzielnię Mleczarską Mlekovita.

Crédit Agricole Bank Polska przyznał nagrodę dodatkową, statuetkę honorową, którą otrzymał minister Krzysztof Jurgiel.

Natomiast Statuetki Partnera Biznesowego Crédit Agricole Bank Polska otrzymali: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Od Polskiej Izby Mleka Centrum Informatyki ZETO z Białegostoku otrzymało Statuetkę z okazji Jubileuszu 50-lecia.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.