XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

W dniach 14-16 września 2016 roku, w Hotelu Windsor w Jachrance koło Warszawy, odbyło się XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, zorganizowane przez Agnieszkę Maliszewską.

Udział w nim wzięli przedstawiciele branży mleczarskiej: producenci i przetwórcy mleka; przedstawiciele organizacji mleczarskich z Polski i Unii Europejskiej; przedstawiciele ds. rolnictwa ambasad; politycy, m.in. senator Jerzy Chróścikowski, poseł Marek Sawicki, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, prezes ARR Łukasz Hołubowski; przedstawiciele firm współpracujących z branżą mleczarską oraz przedstawiciele nauki w osobie prof. Seremak-Bulge z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Forum podzielone zostało na 5 sesji tematycznych, które realizowane były przez dwa dni:

 1. Europejskie mleczarstwo rok po zakończeniu systemu kwotowania

Podczas tego panelu uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • Prof. Andrzeja Babuchowskiego, prezesa Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego – „Sytuacja w Polsce po zniesieniu kwot mlecznych”;
 • Mateusza Boneckiego, dyrektora ds. Badań i Rozwoju w BetterSolutions S.A. – „Czy kryzys wymusza innowacyjność mleczarstwa?”;
 • Michela Nalet, prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA) – „Europejskie mleczarstwo rok po zakończeniu systemu kwotowania”;
 • Patryka Betlejewskiego i Daniela Kubiaka z firmy FlexLink System Polska Sp. z o.o. – „Higiena produktów mleczarskich w procesie transportu oraz nowoczesne trendy paletyzacji”.

W panelu dyskusyjnym, którego moderatorem był prof. Andrzej Babuchowski, udział wzięli: prof. Jadwiga Seremak-Bulge, prezes Jan Dąbrowski z OSM w Łowiczu, Leszek Hądzlik z PFHB, dyr. Stanisław Duch z SM MLEKOVITA, Michel Nalet, Mateusz Bonecki i Jakub Olipra.

Podsumowując panel prof. Andrzej Babuchowski powiedział Nowemu Przeglądowi Mleczarskiemu.pl: – Obawialiśmy się tego działania Komisji Europejskiej i podejmowaliśmy wielokrotnie działania, żeby te kwoty mleczne zostały wydłużone. Wtedy jednak nie mieliśmy poparcia wśród krajów Unii. Szykowaliśmy się więc do okresu pokwotowego mając nadzieję, tak jak zapowiadała Komisja, że to będzie niewielki spadek cen, który zostanie skompensowany wzrostem produkcji mleka. Okazało się jednak, że zniesienie kwot mlecznych zbiegło się z dwoma poważnymi wydarzeniami w gospodarce światowej: embargiem rosyjskim oraz wyhamowaniem wzrostu gospodarki chińskiej, a co za tym idzie zmniejszonymi zakupami produktów mlecznych na rynek chiński. Na pytanie, czy kilkakrotny wzrost cen na aukcjach GDT oznacza koniec kryzysu w branży mleczarskiej i podniesienie cen skupu mleka i produktów mlecznych, prof. Andrzej Babuchowski powiedział: – W przypadku Europy możemy przyjąć aukcje Fonterry jako pewne wskaźniki czy pewne wskazania trendów. Natomiast nie powinniśmy tego bezpośrednio przenosić na Europę, dlatego że w Europie żyjemy w trochę innych warunkach geopolitycznych czy gospodarczych. I dlatego mówiono, że wiele błędów, które firmy popełniały w przeszłości i nawet Komisja Europejska, to dlatego że opierali się bardzo silnie na wskaźnikach, które podawała Fonterra i na wynikach aukcji GDT. Jednak Fonterra to są głównie rynki azjatyckie, więc przeniesienia na nasze rynki jakieś istnieje, ale nie takie bezpośrednie, że jak u nich ceny poszły mocno w górę, to u nas się na pewno to powtórzy.

 1. Jakość i promocja europejskich produktów mleczarskich

Podczas tego panelu uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • Kingi Adamaszwili, specjalisty ds. żywienia, zdrowia i prawa żywnościowego w Europejskim Stowarzyszeniu Mleczarzy (EDA) – „Promocja produktów mlecznych: Szanse i wyzwania w kontekście obecnej polityki zdrowotnej i żywieniowej w UE”;
 • Laurenta Damiens, dyrektora komunikacji w CHIEL w Paryżu, przewodniczącego Europejskiego Forum Mlecznego – „Europejskie Forum Mleczne – jak rozwijać paneuropejską strategię komunikacji w odniesieniu do produktów mleczarskich”;
 • Christiana Jochum, dyrektora marketingu Austriackiej Izby Rolniczej – „Austriacki rynek mleczarski – przykłady strategicznych narzędzi z zakresu jakości i promocji”;
 • Bożeny Malmgren z Centrum Eksperckiego Tetra Pak AB w Lund w Szwecji – „Zagadnienia związane z eksportem produktów mleczarskich do Chin”;
 • Pablo Recio Gracia, dyrektora zarządzającego Eibens – „Możliwości polskiej branży mleczarskiej na rynku chińskim.

Moderatorem panelu dyskusyjnego był Paweł Kocon, dyrektor Biura Rozwoju Rynku Agencji Rynku Rolnego, a udział w nim wzięli: Łukasz Hołubowski (ARR), Jarosław Sierszchulski, Kinga Adamaszwili, Laurent Damiens, Christian Jochum, Bożena Malmgren i Pablo Recio Gracia.

Oba panele odbyły się pierwszego dnia trwania Forum

Drugiego dnia trwania Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbyły się trzy panele:

 1. TTIP – szanse i zagrożenia dla europejskiej gospodarki

Podczas tego panelu uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • Pakki Pesonena, sekretarza generalnego Komitetów COPA-COGECA – „TTIP – szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej”;
 • Magdaleny Miśkiewicz, specjalisty ds. stosunków dwustronnych w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DG AGRI) – „Przegląd dwustronnej wymiany handlowej UE-USA w rolnictwie”;
 • Russella J. Nicely, attaché ds. rolnych w ambasadzie USA w Polsce – „Przegląd amerykańskiego rynku mleczarskiego oraz aktualny stan negocjacji umowy TTIP”;
 • Grzegorza Michalskiego, Vice Presidenta Solutions Sales GEA Polska – „Gea – dostawca instalacji procesowych dla wiodących producentów światowego suszarnictwa”.

Moderatorem panelu dyskusyjnego była redaktor Dorota Kuc z TVP Białystok, a udział w nim wzięli: Wiktor Szmulewicz, Magdalena Józefecka, Jarosław Sachajko, Pekka Pesonen, Magdalena Miśkiewicz, Russell J. Nicely i Grzegorz Michalski.

Podsumowując ten panel Grzegorz Michalski, Vice President Solutions Sales GEA Polska powiedział Nowemu Przeglądowi Mleczarskiemu.pl: – Ten panel był przedmiotem wymiany opinii bardzo różnych. Widoczny był podział poglądów na dość skrajne. Były głosy, żeby tej umowy nie podpisywać pod żadnym warunkiem. Były też głosy, szczególnie przedstawicieli Brukseli, że nie ma innego wyjścia i trzeba rozwijać strefy wolnego handlu na kolejne kraje. Rynek amerykański jest wymagający, ale bardzo duży i nawet w obecnej chwili, przy cłach importowych, kupuje z Unii Europejskiej bardzo dużo produktów mleczarskich. Polska w tym uczestniczy w niewielkim stopniu. – Powinniśmy lepiej promować polską żywność, choćby dzięki Polonii Amerykańskiej. Możemy tam rozpocząć wręcz ekspansję polskich produktów, które są może mniej znane społeczeństwu amerykańskiemu. I nie bać się, gdyż społeczeństwo amerykańskie oczekuje nowości, lubi dobrą żywność – dodał.

 1. Wyzwania i możliwości rozwoju sektora mleczarskiego

Podczas tego panelu uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • Sabriny Ichou, zastępcy dyrektora ds. rozwoju sektora produkcji zwierzęcej w Ministerstwie Rolnictwa Algierii – „Weterynaryjno-sanitarne przepisy wwozu do Algierii mleka i przetworów mlecznych”;
 • Jean-Luisa Buera, radcy ds. rolnych ambasady Republiki Francuskiej w Polsce – „Francuska polityka dotycząca serów i produktów mlecznych posiadających oznaczenia geograficzne: sposób na kreowanie wartości”;
 • Martijna Homana, Radcy Rolnego Ambasady Królestwa Niderlandów w Polsce – „Rozwój mleczarstwa w Holandii: odpowiedzialny rozwój”;
 • Mathilde van der Vliet, dyrektor ds. rozwoju FrieslandCampina Retail Brands – „Zmiany w sektorze mleczarskim: opinia spółdzielni mleczarskiej na temat zrównoważonego wzrostu”;
 • Petera ten Kate, prezesa Hoogwegt Cheese B.V. – „Rozwój przemysłu mleczarskiego UE w perspektywie handlu serem”;
 • Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Crédit Agricole Bank Polska – „Zmienność ceny skupu mleka w wymiarze lokalnym i globalnym”.

Moderatorem panelu była Monika Tyska, dyrektor Biura Wspierania Eksportu Agencji Rynku Rolnego, a udział w nim wzięli: Edward Bajko (prezes SM SPOMLEK), Edmund Borawski (prezes SM Mlekpol), Włodzimierz Skorupski (Główny Lekarz Weterynarii), Waldemar Sochaczewski (dyrektor departamentu rynków rolnych Ministerstwa Rolnictwa), Sabrina Ichou, Jean-Luis Buer, Martijn Homan i Peter ten Kate.

W przerwie obiadowej odbyła się konferencja pasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztofa Jurgiela.

 1. Wspólny rynek ASEAN – perspektywy na przyszłość

Podczas tego panelu uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

 • Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi – „Sytuacja na polskim rynku mleka oraz działania podejmowane przez ministra Krzysztofa Jurgiela”;

– Petera Fransa Gonthy, ambasadora Republiki Indonezji w Polsce – „Współpraca gospodarcza ASEAN: możliwości dla polskiego przemysłu mleczarskiego”;

– Patricii Ann V. Paez, ambasador Republiki Filipin w Polsce – „Zarys mleczarstwa na Filipinach”;

– Nguyena Duc Thanha, radcy handlowego w Ambasadzie Wietnamu w Polsce – „Stosunki gospodarcze między Wietnamem a Polską i EVFTA.

Moderatorem panelu dyskusyjnego była Agnieszka Maliszewska, organizator Forum Spółdzielczości Mleczarskiej i dyrektor Polskiej Izby Mleka, a udział w niej wzięli: minister Krzysztof Jurgiel, Peter Frans Gontha, Patricia Ann V. Paez i Nguyen Duc Thanh.

Podczas uroczystej kolacji wręczone zostały nagrody X Rankingu Spółdzielni Mleczarskich.

Ostatniego dnia trwania XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej odbyła się sesja podsumowująca. Forum podsumowała Joanna Nowak, ekspert Polskiej Izby Mleka i prezes zarządu Infodome Sp. z o.o.

Na zakończenie, dla chętnych, Pablo Recio Gracia, dyrektor zarządzający Eibens, poprowadził warsztaty szkoleniowe „Szanse polskich firm na chińskim rynku mleczarskim”.