Polski Producent Żywności 2016

Podczas odbywających się dniach 26-29 września 2016 roku targów Polagra odbyła się XX edycja Konkursu „Polski Producent Żywności” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W tym roku Laureatami Konkursu z branży mleczarskiej zostali:

  • Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska w Grudziądzu za Serek Homogenizowany o Smaku Waniliowym,
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole za Maślankę Wiejską Naturalną,
  • Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie za Zsiadłe Mleko.

Wręczono również nagrody dodatkowe: Puchar Prezesa Agencji Rynku Rolnego, Puchar Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Puchar Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Producenci dobrej, cenionej przez klientów i taniej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom rolno-spożywczym potrzebna jest, obok dobrego prawa, także sprawna i skuteczna promocja. Inicjatywa Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, poprzez nadawanie tytułów „Polski Producent Żywności”, skutecznie promuje najlepsze polskie produkty żywnościowe oraz rodzimych producentów. Równocześnie, poprzez działalność Klubu Polskich Producentów Żywności, bierze udział w tworzeniu gospodarczego prawa, ze świadomością, iż cel ten można skutecznie realizować jedynie jako przedsięwzięcie długofalowe, wymagające wieloletniej, dobrze zorganizowanej pracy wielu ludzi.

Inauguracja Inicjatywy Pozytywistycznej Polski Producent Żywności odbyła się w 1997 roku, po starannym sprawdzeniu zainteresowania przedsięwzięciem. Już pierwsza edycja zakończyła się sukcesem pozwalającym na jej kontynuację. Podkreślić trzeba poważną rolę, jaką w procesie nominowania do tytułu mają Urzędy Marszałkowskie. W dotychczasowych edycjach wzięły udział wszystkie województwa. O uzyskanie tytułu „Polski Producent Żywności” ubiega się corocznie ponad sto firm z całego kraju. Na uwagę zasługuje fakt, że wielu spośród kandydatów zdobyło uprzednio Złote Medale Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego „POLAGRA” oraz Tytuł „POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ” nadawany przez Ministerstwo Rolnictwa – wyróżnienia wysoko cenione w branży produkcji i przetwórstwa żywności.

Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie i promocja najlepszych polskich producentów żywności, oraz zwracanie uwagi konsumentów na wyroby charakteryzujące się najwyższą jakością. Konieczność utrzymania wysokiego poziomu i ranga tytułu sprawiają, że Kapituła Ogólnopolska stawia bardzo wysokie wymagania wobec nominowanych produktów. Inicjatywa zakłada ścisłe współdziałanie ze wszystkimi organizacjami, instytucjami i osobami, którym leży na sercu rzeczywiste dobro polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Wysoką rangę przedsięwzięcia podkreśla fakt, że odbywa się ono pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział w nim bierze liczna grupa parlamentarzystów, w jego realizacji pomagają Urzędy Marszałkowskie w całym kraju i sponsorzy, a patronat medialny sprawują liczne media ogólnopolskie, regionalne i branżowe, w tym Redakcja Rolna Telewizji Polskiej S.A. Uroczyste nadawania tytułów odbywają się podczas corocznych Międzynarodowych Tragów Przemysłu Spożywczego POLAGRA FOOD w Poznaniu, a towarzyszy im wystawa nagrodzonych produktów. Medialnym pokłosiem każdej edycji jest specjalne wydawnictwo przedstawiające laureatów, swoisty katalog najlepszych polskich przedsiębiorstw produkujących żywność.

Firmy są nominowane za jeden konkretny produkt.

Walory nominowanych produktów ocenia grupa specjalistów, sprawdzając zgodność składników produktu z deklarowanymi w opisie oraz jego wartości, między innymi pod względem:

  • ilościowym, z obowiązującymi normami,
  • organoleptycznym,
  • walorów sensorycznych,
  • żywieniowym,
  • sozologicznym,
  • konkurencyjności w stosunku do innych produktów tego typu na rynku.