Jubileusz 90-lecia OSM WART-MILK

12 października br. w Sieradzu odbyły się uroczystości Jubileuszu 90-lecia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej WART-MILK.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęło otarcie nowego magazynu, znajdującego się na terenie OSM Wart-Milk. Magazyn przeznaczony jest do przechowywania mleka UHT. Jego powierzchnia to 2016 m2, kubatura – 30 tys. m3, magazyn pomieści 4,5 tys. palet po zainstalowaniu technologii. Zaproszonych gości powitał wiceprezes Zarządu Dariusz Ostrouch. Opowiedział o nowej inwestycji i podziękował wykonawcom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji.

W uroczystości wziął udział poseł Ziemi Sieradzkiej do Sejmu RP Cezary Tomczyk.

– Ja wtedy, kiedy chcę sobie zabrać kawałek Sieradza do Warszawy, to zawsze przyjeżdżam tutaj i kilka tych wspaniałych produktów ze sobą zabieram. Bo to nie dość, że jest dla mnie smak Sieradza, to prócz tego jest to smak dzieciństwa – powiedział poseł.

Uroczystego otwarcia magazynu i przecięcia wstęgi dokonali: prezes Zarządu – Irena Miedzińska, przewodniczący Rady Nadzorczej – Jerzy Strumiński, wiceprezes Zarządu – Dariusz Ostrouch i prezes firmy GRAFIT Ryszard Mes, generalny wykonawca obiektu.

Ciąg dalszy uroczystości jubileuszowych odbył się w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Na uroczystość przybyli m.in.: posłowie na Sejm RP Piotr Polak i Cezary Tomczyk, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, władze powiatu sieradzkiego, władze miasta Sieradza, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, szefowie służb mundurowych, przedstawiciele weterynarii, Inspekcji Sanitarnej, Aencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny – Waldemar Broś, prezesi i dyrektorzy zaprzyjaźnionych spółdzielni i zakładów mleczarskich, przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielnią, rolnicy – producenci mleka – członkowie spółdzielni, byli przewodniczący Rad Nadzorczych i byli pracownicy, obecni pracownicy spółdzielni.

Z okazji jubileuszu wydana została monografia spółdzielni, której autorem jest prof. Tadeusz Stanisław Olejnik. Gości powitała prezes Zarządu Irena Miedzińska.

– Za udane może uznać swe życie człowiek pozostawiający za sobą efekty pracy. Tym większym powodem do satysfakcji jest, gdy jedno wspólne dzieło tworzą grupy ludzi, czy wręcz ich pokolenia – powiedziała prezes Irena Miedzińska.

– Spółdzielnia, a już nad wyraz spółdzielnia mleczarska, jak żaden inny twór dobrze pojętej organizacji społecznej, nadaje się, by na jej przykładzie udowodnić jak wiele można zdziałać wspólnym wysiłkiem – dodała prezes Miedzińska.

Zaproszeni goście obejrzeli również krótki film o historii spółdzielni. Spółdzielnia powstała w 1926 roku. W czasie II wojny światowej Niemcy wyposażyli ją w nowoczesny sprzęt mleczarski i maszyny. Po wojnie, w 1945 roku, nastąpiła rozbudowa i modernizacja urządzeń przetwórczych. W 1971 roku otwarto nowy zakład produkcyjny w obecnej lokalizacji przy ul. Wojska Polskiego. W 1976 roku mleczarnia przeszła pierwszą poważną modernizację – wybudowano linię do ciągłej produkcji masła. W 1992 roku spółdzielnia uruchomiła linię do wyrobów pasteryzowanych firmy Tetra Pak, a w 1995 roku uruchomiono linię do produkcji mleka UHT „Sielska Dolina” firmy Tetra Pak. W roku 2001 spółdzielnia wprowadziła znak towarowy MU! W roku 2010 uruchomiono zmodernizowaną linię do ultrafiltracji firmy GEA. W 2011 spółdzielnia otworzyła własną modułową podczyszczalnię ścieków firmy Grundfos. W 2012 roku dokonano w spółdzielni częściowej wymiany taboru samochodowego oraz zestawów do standaryzacji i pasteryzacji mleka, a rok później zakładowe laboratorium zostało wyposażone w urządzenia do badania bakterii w mleku surowym. W roku 2015 zamontowano zestaw do sterylizacji UHT oraz filtry na kotłowni ograniczające emisję spalin, a laboratorium wyposażono w analizator składu mleka do badania komórek somatycznych. W roku 2016 rozpoczęto i ukończono budowę magazynu, którego otwarcie nastąpiło w dniu jubileuszu.

Starostwo Powiatu Sieradzkiego uhonorowała Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Wart-Milk medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” za wybitne zasługi na rzecz mieszkańców, wspieranie rozwoju kultury i gospodarki Ziemi Sieradzkiej oraz jej promowanie w kraju i za granicą.

– Sztandar to znak organizacyjnej wspólnoty spółdzielców. Z wielką przyjemnością i zaszczytem przyjmujemy od Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Powiatu Sieradzkiego uhonorowanie naszej Spółdzielni tytułem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” oraz udekorowanie naszego sztandaru – powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej OSM Wart-Milk Jerzy Strumiński.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście składali życzenia zarządowi spółdzielni.

Na zakończenie uroczystości odbył się występ utalentowanych dzieci i młodzieży miasta Sieradza.

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Wart-Milk serdecznie gratulujemy wspaniałego jubileuszu i życzymy dalszego, wspaniałego rozwoju.