Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

21 maja br. w Olsztynie firmy WEHRLE Umwelt GmbH, LANXESS CEE, Przedsiębiorstwo MARCOR Jan Marianowski i NEUMO POLSKA, przy współpracy Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności UWM, zorganizowały warsztaty „Woda i ścieki w przemyśle spożywczym”.

Celem warsztatów było zaprezentowanie praktycznych rozwiązań w dziedzinie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków z uwzględnieniem metod przynoszących znaczne oszczędności, przy krótkim czasie zwrotu inwestycji. Warsztaty kierowane były do kadry technicznej i zarządzającej zakładów przemysłu spożywczego. W warsztatach uczestniczyli również pracownicy Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej oraz studenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestników powitała kierownik Katedry prof. Lidia Zander. Warsztaty prowadzili: dr inż. Fabian Dajnowiec z Katedry Aparatury Procesowej i Tomasz Kijowski z firmy WEHRLE.

Sesja I poświęcona była firmie WEHRLE. Frank Natau zaprezentował firmę i opowiedział o jej historii. O rozwiązaniach proponowanych przez firmę dla całego przemysłu spożywczego opowiedział Tomasz Kijowski. Natomiast Agnieszka Stacha-Elsner przedstawiła rozwiązania w oczyszczaniu ścieków dla przemysłu mleczarskiego.

Podczas Sesji II Konrad Czarnocki przedstawił firmę LANXESS CEE. Mówił o budowie, produkcji i zastosowaniu żywic jonowymiennych produkowanych przez firmę. Opowiedział też o zastosowaniu procesów membranowych (odwróconej osmozy) w przemyśle spożywczym.

 

Sesja III poświęcona była Przedsiębiorstwu MARCOR Jan Marianowski. O firmie i jej działalności mówiła Dagmara Tomaszewska. Nowatorskie metody przygotowania wody w otwartych układach chłodzenia zaprezentowała Anna Piotrzkowska. „Woda za darmo” – czy to możliwe? Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Marta Marianowska. Mówiła też o nowatorskich metodach przygotowania wody w otwartych układach chłodzenia.

Podczas rozmów kuluarowych studenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firm uczestniczącymi w warsztatach. Mieli możliwość zadawania pytań oraz określenia i sprecyzowania swoich zainteresowań. Organizatorzy postanowili też, że będą kontynuować tego typu spotkania w kolejnych latach.