VII Forum 100

15 listopada br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.

W tym roku Polska Federacja Producentów Żywności obchodzi również jubileusz 20-lecia swojej działalności. Patronat honorowy objęli: wicepremier minister rozwoju i finansów – Mateusz Morawiecki, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel oraz rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Współorganizatorami Gali byli: Polskie Mięso, Związek Polskich Przetwórców Mleka, Krajowa Unia Producentów Soków, Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza, Polish Vodka Association, UPEMI Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i QAFP. Partnerami strategicznymi Forum 100 byli DENTONS i JSH Hamilton Poland, BUCHI, BUREAU VERITAS, HENKEL, a partnerem głównym – Bank Pekao. Partnerami byli: Hortimex, SM Lazur, Bronisze, SIEMENS, M&P Alkohole i Wina Świata, Polish Vodka Association, Animex, Mérieux NutriSciences, REKOPOL, Carlsberg Polska, Łuków i CHEP.

Ideą gali „Forum 100” jest umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami firm żywnościowych a przedstawicielami polskiego i europejskiego parlamentu, resortów rolnictwa i gospodarki oraz szeroko pojętych instytucji mających wpływ na funkcjonowanie przemysłu żywnościowego.

Na Galę przybyli przedstawiciele przemysłu żywnościowego oraz świata nauki, polityki, gospodarki i mediów oraz przedstawiciele ambasad.

Galę prowadzili: Andrzej Gantner – dyrektor generalny PFPŻ ZP i znana dziennikarka Jolanta Fajkowska.

Otwierając Galę Małgorzata Skonieczna, prezes PFPŻ ZP powiedziała: – Dzisiejsze Forum ma dla nas szczególny charakter. Jest dla nas bardzo istotne. W tym roku obchodzimy 20-lecie działalności naszej organizacji.

Pogratulowała też wszystkim firmom i osobom tworzącym organizację zaangażowania i wkładu w rolę, jaką odegrała PFPŻ w rozwoju sektora spożywczego w Polsce. Szczególne podziękowania złożyła osobom, które zakładały Federację: Barbarze Lenart, Izabeli Sadowskiej, Agnieszce Wąsak-Klosce, prof. Andrzejowi Blikle, Dariuszowi Ledworowskiemu, Zbigniewowi Wróblowi. Osoby te z rąk Małgorzaty Skoniecznej i Andrzeja Gartnera otrzymały pamiątkowe adresy.

W imieniu Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów głos zabrał dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju – Jan Filip Staniłko. – Polska branża spożywcza jest dumą polskiego przemysłu. Jest największą branżą polskiego przemysłu, z czego mało kto zdaje sobie sprawę. I jest owocem 25 lat bardzo ciężkiej pracy – powiedział Jan Staniłko.

W imieniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztofa Jurgiela głos zabrała Mirosława Jaroszewicz-Łojewska. – Polskie produkty rolno-spożywcze są hitem eksportowym, a branża ta, jako jedyna w kraju, osiąga od lat dodatnie saldo w handlu zagranicznym – powiedziała.

Następnie glos zabrał Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Zaproszeni goście wysłuchali też wykładu przygotowanego przez Instytut Jagielloński pt. „Rola przemysłu żywnościowego i gospodarki żywnościowej w gospodarce narodowej”.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono statuetki „Pro Polonia Opulenta – dla Polski dostatniej”. Przyznawane są one przez Polską Federację Producentów Żywności osobom i instytucjom mającym szczególny wpływ na warunki funkcjonowania i rozwoju przemysłu żywnościowego w następujących kategoriach: Naukowiec, Instytucja, Media. W tym roku statuetkę „Pro Polonia Opulenta – dla Polski dostatniej”

– w kategorii Osoba – za działania na rzecz rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce otrzymał Mateusz Morawiecki – wicepremier i minister rozwoju i finansów;

– w kategorii Instytucja – za kompleksowe działania na rzecz zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności otrzymał Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny;

– w kategorii Media – za merytoryczne i obiektywne informowanie o gospodarce żywnościowej otrzymała Michalina Szczepańska.

Następnie goście wysłuchali koncertu Marcina Wyrostka z zespołem – Tango Corazon.