Uroczystość wręczenia dyplomów rocznika 2015/2016

19 listopada w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom rocznika 2015/2016 Wydziału Nauki o Żywności.

Gości i absolwentów powitała dziekan wydziału prof. dr. hab. inż. Małgorzata Darewicz.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: prof. dr hab. Grzegorz Białuński – prorektor UWM ds. kadr, Anna Wasilewska – poseł na Sejm RP z województwa warmińsko-mazurskiego, Halina Zaborowska-Boruch – zastępca prezydenta Olsztyna, Monika Rogińska-Stanulewiczwiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna, Zbigniew Dąbkowski – wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyna, emerytowani nauczyciele akademiccy: prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Władysław Chojnowski, prof. Halina Kozłowska, prof. Helena Panfil-Kuncewicz, prof. Antoni Kruk, prof. Arnold Reps, prof. Stefan Smoczyński, prof. Stefan Ziajka, prof. Lidia Zander, prof. Zygmunt Zander, dr. Aleksander Surażyński, prof. Tadeusz Sokołowski, prof. Andrzej Kuncewicz.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też przedstawiciele organizacji mleczarskich, zakładów mleczarskich i firm współpracujących z branżą mleczarską: Joanna Ilczyszyn i Wanda Pietrykowska – firma Tetra Pak, Marek Karwacki – ECOLAB, Waldemar Paziewski – prezes OSM Garwolin, Michał Hołdyński i Piotr Józefowicz – Tewes-Bis, Grzegorz Augustyniak – Milk Hydrosan, Witold Kolbowicz – Sanatorium „Pod Tężniami” w Ciechocinku, Jacek Krajewski – Diversey Polska, Marcin Kuprewicz i Jerzy Sell – Hr. Chansen, Jarosław Nesterowicz – Zentis Polska, Jan Wiśniewski i Zbigniew Raczyński – Obram, Andrzej Salamon – PMT Trading, Wiesława Sienkiewicz-Górecka – Dr. Oetker, przedstawiciele placówek naukowo-badawczych: prof. Maria Bielecka, prof. Maria Soral-Śmietana, prof. Aneta Ocieczek, Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Jakub Krogulec – szef działu szkoleń KZSM, dr inż. Bolesław Pilarek – prezes Zarządu Fundacji im. Oczapowskiego, dr Tadeusz Płodzień i dr Zygfryd Płatkowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie.

Na uroczystość przybyli też dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów UWM oraz członkowie Rady Wydziału i nauczyciele akademiccy.

Dyplomy absolwentom wręczyli prodziekani: dr hab. Sylwia Tarczyńska i dr inż. Aleksander Kubiak.

Nie obyło się też bez nagród specjalnych.

Dyrektor działu inżynierii procesowej firmy Tetra Pak Polska Joanna Ilczyszyn i Wanda Pietrykowska, konsultant firmy Tetra Pak, wręczyły nagrodę, przyznawaną od 1998 roku, dla najlepszego absolwenta Wydziału Nauki o Żywności. Celem tej nagrody jest zachęcanie młodych ludzi do kontynuowania pracy naukowej jaką jest nuka o żywności. Wymagania były wysokie: średnia ocen z toku studiów I i II minimum 4,0, oceny z egzaminów I i II stopnia ponad 4,5, bardzo dobra znajomość języka obcego, aktywne zaangażowanie w działalność kół naukowych, referencje z praktyk odbytych w Polsce i za granicą i dorobek naukowy.

Spośród grona kandydatów do nagrody wyłonione zostały trzy kandydatki: mgr. inż. Agata Strebejko, mgr. inż. Marta Sochala i mgr. inż. Renata Żuchowska. Zwyciężczynią została mgr. inż. Renata Żuchowska, a nagrodą był dyplom i czek na 5 tys. euro. Pozostałe laureatki otrzymały prezenty i dyplomy.

Nagroda dla najlepszego absolwenta, działacza kół naukowych, wyłonionego przez komisję wydziału, ufundowała firma ECOLAB, a wręczył ją dyrektor firmy Marek Karwacki. Dyplom i nowej klasy laptop otrzymała mgr. Inż. Justyna Matusiewicz.

Prorektor prof. dr hab. Grzegorz Białuński i dziekan Wydziału Nauki o Żywności, prof. Małgorzata Darewicz wręczyli nagrodę dla najlepszego absolwenta II stopnia studiów na Wydziale Nauki o Żywności od firmy Danisko należącej do koncernu DuPont. Laureatką tej nagrody została mgr. inż. Patrycja Sosna.

Przez Dziekana, Radę Wydziałową Samorządu Studenckiego i Kolegium Dziekańskie wyróżnieni zostali absolwenci ze wszystkich specjalności, którzy uzyskali najwyższy wynik studiów. Otrzymali pamiątkowe adresy i okolicznościowe albumy.

Wyróżnienie za wyniki w nauce od Stowarzyszenia Absolwentów UWM otrzymał mgr. inż. Paweł Szawara.

Wszystkim wyróżnionym i wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy.