Centrum Gastronomii otrzymało imię prof. Jerzego Borowskiego

19 listopada, po uroczystości rozdania dyplomów absolwentom Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, goście przeszli do Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności. Centrum, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w roku 2015, otrzymało imię prof. Jerzego Borowskiego.

Gości powitała dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. Małgorzata Darewicz. Na uroczystość przybyli również: rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, prorektor ds. kadr – prof. dr hab. Grzegorz Białuński, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju – prof. dr hab. Mirosław Gornowicz.

Szczególnie serdecznie prof. Małgorzata Darewicz powitała rodzinę prof. Jerzego Borowskiego, przybyłą na uroczystość: żonę – prof. dr. hab. Eulalię Julittę Borowską, oraz syna Szymona wraz z rodziną.

Wspomnienie o prof. Jerzym Borowskim przekazała zebranym gościom prof. Marzena Danowska-Oziewicz.

Rektor prof. Ryszard Górecki wspominając prof. Jerzego Borowskiego powiedział: To piękna uroczystość, która dotyczy szanowania osoby, która tyle pięknych wydarzeń zrealizowała na naszej uczelni: w ART i na naszym Uniwersytecie.

Prof. dr hab. Eulalia Julitta Borowska podziękowała za uczczenie męża, prof. Jerzego Borowskiego w tak szczególny sposób, a uczestnikom za udział w uroczystości.

Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki, prof. dr hab. inż. Lidia Maria Wądołowska, kierownik Katedry Żywienia Człowieka i prof. dr hab. Eulalia Julitta Borowska dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Jerzemu Borowskiemu.