III Kongres Bezpieczeństwa żywności

W dniach 22-23 listopada 2016 roku, w Hotelu Bellotto w Warszawie odbył się III Kongres Bezpieczeństwa Żywności zorganizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, EQAsce spółkę prawa europejskiego, IFS (International Featured Standards), Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. i Międzynarodowe Centrum Badań Żywnościowych Łańcuchów Dostaw (FoodNetCenter Bonn, FNC).

Ponieważ pojawiają się zasadnicze zmiany w organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych łańcuchów i sieci spożywczych, aby sprostać różnorodnym wyzwaniom, jednostronne podejście skoncentrowane na klasycznych badaniach nie jest już wystarczające. Wymagane jest podejście multidyscyplinarne, łączące kwestie ekonomiczne, społeczne i prawne, a także dyscypliny nauk technicznych, środowiskowych i przyrodniczych.

Kongres stanowił platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa żywności, nowych technologii, dostępu do rynku, globalnej logistyki, zależności i kooperacji między wielonarodowymi i małymi producentami, standardów prywatnych i publicznych oraz zrównoważonego rozwoju. Skierowany był do producentów i przetwórców żywności, handlu detalicznego i hurtowego, jednostek certyfikujących, urzędowej kontroli oraz przedstawicieli nauki.

Kongres prowadził Marek Marzec z IFS, a słowo wstępne wygłosili: prof. dr hab. Henryk Runowski – kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW i dr Nina Drejska, prodziekan ds. współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.

Wykłady, których można było wysłuchać podczas I dnia Kongresu, to:

 • „– prof. dr hab. Henryk Runowski, prof. dr hab. Bogdan Klepacki, dr hab. inż. Sebastian Jarzębowski – prof. IERiGŻ-PIB, SGGW;
 • „– Dariusz Sapiński, prezes zarządu, Grupa Mlekovita;
 • „– SME Chamber of India;
 • „– prof. Brigitte Petersen, Director of FoodNetCenter, University of Bonn;
 • „– dr. Susane Lehnert, University of Bonn;
 • „– prof. Susanne Braun, University of Hohenheim;

Results of empirical surveys” – Katja Pietrzyck, University of Bonn;

– „Nowy program wsparcia eksportu” – Monika Tyska, dyrektor Biura Wspierania Eksportu, Agencja Rynku Rolnego;

– „Bank jako partner w rozwoju przedsiębiorstw, z uwzględnieniem specyfiki sektora rolno-spożywczego” – Agnieszka Koncka-Olejnik, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Bank Pekao S.A;

– „Działania sieci handlowych w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz eksportu produktów rolno-spożywczych” – Agnieszka Skwiertniańska, dyrektor Działu Zapewnienia Jakości, Kaufland, Barbara Kowalska, senior menedżer ds. systemów jakości, Carrefour;

– „Standard IFS wyznacza kierunki” – Stephan Tromp, dyrektor zarządzający, IFS;

– „Doświadczenia z programu FQC” – dr inż. Kamil Jeziorek, Crop Field Expert, Syngenta;

– „Rolnictwo Zrównoważone” – Dariusz Rutkowski, dyrektor biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP;

– „Rolnictwo Ekologiczne” – Paweł Krajmas, prezes Stowarzyszenia Polska Ekologia;

– „Praktyki analityczne w badaniach pozostałości pestycydów” – Katarzyna Mazur, członek Zarządu J.S. Hamilon;

– „IFS Logistic” – Marek Marzec, dyrektor biura, IFS Office Central & Eastern Europe;

– „Historia sukcesu – jak w ciągu kilku lat można rozwinąć eksport owoców i warzyw do 30 krajów na 4 kontynentach” – Adriana Rudnicka, dyrektor zarządzający, PPH EWA-BIS Sp. z o.o

Podczas drugiego dnia Kongresu prelegenci wygłosili następujące wykłady:

 • „– prof. Janusz Berdowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Europejska Uczelnia w Warszawie;
 • „– Tadeusz Wojciechowski, przewodniczący Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie;
 • „– Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego;
 • „– Maria Kowalczyk, Chief Dealer, Bank Zachodni WBK S.A.;
 • „” – Tadeusz Wojciechowski, prezes zarządu Polskiej Federacji Pest Control, członek zarządu DALMYT Sp. z o.o.;

wybranych rynków” – Maciej Majewski, wspólnik Freshmazovia.com;

– „Ograniczenie ryzyka obecności ciał obcych w produktach spożywczych” – Anna Skrzypkowska-Walasek, handlowiec, Logopak East;

– „IFS Global Markets: Stopniowy program w kierunku certyfikacji jakości dla małych i

średnich przedsiębiorstw rolno-spożywczych” – Andrzej Dzięciołowski, dyrektor zarządzający, Euro Consultants Polska;

– „Żywność Innowacyjna w Polsce” – prof. dr hab. Andrzej Lenart – kierownik Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk o Żywieniu, SGGW.