Agroprzedsiębiorca RP 2016

6 stycznia 2016 roku w Galerii im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 26 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2016.

Organizatorem konkursu jest Redakcja miesięcznika AGRO, współorganizatorami: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Federacja Gospodarki Żywnościowej, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich i Związek Eksporterów Polskich. Patronat honorowy objęli: Krzysztof Jurgiel – minister rolnictwa i rozwoju wsi i Czesław Siekierski – pPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Wśród gości honorowych znaleźli się m.in.: Zbigniew Babalski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa, posłowie i senatorowie, przedstawiciele instytucji rządowych związanych z rolnictwem, przedstawiciele ambasad Francji, Niemiec i Holandii, prof. Wiesław Bielawski – Rektor SGGW w Warszawie, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, laureaci kKonkursu z wcześniejszych edycji.

Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach.

Wzorowy Agroprzedsiębiorca – celem tego konkursu jest wyróżnianie i nobilitowanie przedsiębiorców rolnych za ich dokonania biznesowe w prowadzonych przez nich agrofirmach. Kandydaci powinni odznaczać się też szczególną etyką w zarządzaniu swoimi przedsiębiorstwami i gospodarstwami rolnymi. Każdy nominowany wymaga rekomendacji, której mogą udzielić osoby będące autorytetami z zakresu i rolnictwa. Nagrodą jest szabla oficerska.

Wybitny Agroprzedsiębiorca – ten tytuł mogą otrzymać ci, którzy posiadają już tytuł Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP. Nagrodą jest buzdygan.

Zasłużony Promotor Agrobiznesu – tytuł ten jest przyznawany ludziom szczególnie zasłużonym w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu reprezentującym m.in.: samorządy lokalne, organizacje biznesowe i branżowe, banki, giełdy, placówki naukowo-badawcze i doradztwo rolnicze. Do tego tytułu mogą ich rekomendować wyłącznie rolnicy i agroprzedsiębiorcy. Nagrodą jest szabla oficerska.

Nagrody tegorocznym laureatom wręczali: Zbigniew Babalski i Czesław Siekierski. W tym roku Laureatami Konkursu Agroprzedsiębiorca RP zostali:

W kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2016

 • Mirosław Grzęda – prezes firmy Biowet w Puławach,
 • Tadeusz Leśniewski – właściciel Gospodarstwa Rolnego w Cochu.

W kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016

 • Wojciech Bury – właściciel firmy Bury – Maszyny Rolnicze w Woźniakowie,
 • Jan Dobies i Marek Odzioba – współwłaściciele PHB „ABC” Sp.J. w Mostach,
 • Jacek Hermanowicz – członek Zarządu firmy Fosfan S.A. w Szczecinie,
 • Jerzy Just – współwłaściciel firmy SemCo w Śmiłowie,
 • Ryszard Kruziński – właściciel Gospodarstwa Rolnego w Okoninie,
 • Eliza i Hubert Linka – właściciele Gospodarstwa Drobiarskiego w Wilczynie,
 • Roman Napierała – właściciel Gospodarstwa Rolnego w Szczepankowie,
 • Stanisław i Adam Pietruszyńscy – prezesi Arocentrum w Grajewie i Łomży,
 • Leszek Siatka – prezes firmy Pomot i Progres w Chojnie,
 • Ryszard Sułkowski – właściciel firmy „Stolarstwo-Tartacznictwo” w Bolkowie,
 • Sylwia i Zdzisław Wawrzyńczyk – współwłaściciele Gospodarstwa Specjalistycznego – Uprawa Warzyw Gruntowych w Nowym Miasteczku.

W kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016

 • Sławomir Białkowski – wójt Gminy w Zakrzewie,
 • prof. Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2008-2016.

– To naprawdę honor i zaszczyt być w otoczeniu ludzi sukcesu. Ludzi, którzy już pokoleniowo pracują na rzecz polskiego rolnictwa. Możemy powiedzieć, że jest to swoisty łańcuch od pola do stołu. Przecież są rolnicy, są agroprzedsiębiorcy, są doradcy, jest świat nauki, są samorządowcy i my konsumenci – powiedział minister Babalski. I dodał: – Pokazujecie państwo, że ogromnym wysiłkiem, ogromną pracą można zdobyć wiele. Zapewne były i przeszkody, zapewne było pod górkę. Ale tylko upór i konsekwencja może doprowadzić do takich sukcesów jakie macie.

Następnie głos zabrał europoseł Czesław Siekierski.

– Myślę, że warto prezentować tych, którzy się przyczyniają do naszego sukcesu, do sukcesu Polski, do postawienia na tak wysokim poziomie naszego sektora rolno-spożywczego, rolno-żywnościowego – powiedział europoseł.

W imieniu laureatów głos zabrali: poseł Zbigniew Ajchler – laureat konkursu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2015 i prof. Grzegorz Skrzypczak, laureat nagrody Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016.

Wręczono też Odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, kilka zaległych medali 25-lecia konkursu Agroprzedsiębiorca i puchar dla ludzi Agrosukcesu.

Odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali: Małgorzata Bródka, Jan Dobies, Justyna Trapczyńska, Danuta Kowalczyk, Monika Michalska, Jarosław Nockowski, Marek Podzioba i Hubert Rosek.

Puchar dla ludzi Agrosukcesu, przyznany przez redakcje AGRO, z rąk ministra Zbigniewa Babalskiego, odebrali Grażyna i Andrzej Remisiewicz, właściciele firmy TRANS-ROL z miejscowości Kruszewo-Wypychy na Podlasiu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.