XXIII Sympozjum „Technika i technologia w przemyśle mleczarskim”

W dniach 9-11 czerwca 2015 w Hotelu TIFFi w Iławie odbyło się XXIII Sympozjum „Technika i technologia w przemyśle mleczarskim”. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie prof. Bogusław Staniewski. Przedstawił wszystkie firmy współorganizatorów, zakłady mleczarskie uczestniczące w Sympozjum oraz pozostałych uczestników. Zaprosił też uczestników na obchody 70-lecia Wydziału Nauki o Żywności UWM. Następnie głos zabrał prof. Jerzy A. Przyborowski – Prorektor do spraw Kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Powitał wszystkich w imieniu Rektora prof. Ryszarda Góreckiego i Prorektora prof. Mirosława Gornowicza. Przekazał również list z gratulacjami skierowany do Dziekana prof. Bogusława Staniewskiego i do prof. Stefana Ziajki – Przewodniczącego Komitetu Naukowego Sympozjum. W dalszej części swojego wystąpienia prof. Jerzy Przyborowski podkreślił jak ważną rolę pełni kontakt nauki z przemysłem. Najlepszym przykładem tego jest Sympozjum, które odbywa się już po raz 23.

Sympozjum współorganizowało 27 firm: AAK, ALPMA, APPE, Chr. HANSEN, CSK, DIVERSEY, ECOLAB, FOSS, GEA, GRUNDFOS, ICL, IMCD, INTREX, MULTIVAC, NETZSCH, OBRAM, PALL, PALSGAARD, PMT TRADING, SCANIA, SCHWARTE-MILFOR, TETRA PAK, TEWES-BIS, TREPKO, WILD, ZENTIS.

Udział w nim wzięło 120 przedstawicieli 60 zakładów mleczarskich z kraju i z zagranicy.

Prof. Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mówił o „Nowych wymaganiach w znakowaniu produktów mleczarskich”. Przez dwa dni firmy – współorganizatorzy przedstawiały swoje prezentacje dotyczące nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Celem Sympozjum jest zapoznanie pracowników zakładów mleczarskich z ofertami firm pracujących dla branży mleczarskiej w zakresie innowacji technologicznych, technicznych, diagnostycznych oraz produktowych w przetwórstwie mleka. Ważną rolę pełni również kontakt przedstawicieli zakładów mleczarskich i firm ze światem nauki.

{youtubegallery=TT, Simple Grid 2.3}