Ekoinwestycje w przemyśle spożywczym

22 lutego 2017 roku w Hotelu Mercure w Warszawie odbył się Kongres Ekoinwestycje w przemyśle spożywczym, zorganizowany przez BIKOTECH. W Kongresie uczestniczyło ponad stu przedstawicieli sektora spożywczego: kadra techniczna i zarządzająca zakładów produkujących żywność.

Dyskutowano o biogospodarce, oszczędzaniu mediów, zarządzaniu energią i nowych technologiach wspomagających dbałość o środowisko naturalne. Partnerami Kongresu były firmy: SM Mlekovita, Grupa Żywiec SA oraz Coca-Cola HBC Polska.

Referat wprowadzający pt. „Biogospodarka – Strategiczny kierunek polityki Unii Europejskiej” wygłosiła dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Pod koniec pierwszej części wręczono wyróżnienia AgroIndustry „Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym”. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało ponad 20 projektów. Nagrody laureatom wręczał prof. Janusz Wojdalski – SGGW w Warszawie, członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a otrzymali je:

Grupa Żywiec – za odzysk energii elektrycznej z procesu recyrkulacji ścieków w beztlenowej oczyszczalni ścieków Browaru Żywiec;

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA za produkcję własnej energii z kogeneracji opartej na gazie ziemnym i biogazie;

Grupa MESPEX za inwestycje proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem niskoemisyjnej gospodarki oraz budowę innowacyjnej farmy fotowoltaicznej.

Dyplomy otrzymały też firmy – główni partnerzy Kongresu: SM MLEKOWITA, Grupa Żywiec i Coca-Cola HBC Polska.

O „Modelu urządzenia do kondycjonowania biomasy lub osadów ściekowych” mówił prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wiesław Wasilewski, prezes zarządu Big-Pol, omówił „Dotacje w praktyce – ekoinwestycje w przemyśle spożywczym”.

Uczestnicy wysłuchali też prezentacji i propozycji firm zajmujących się inwestycjami z zakresu ochrony środowiska w przemyśle spożywczym, technikami i technologiami w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, zarządzaniem mediami w zakładach przemysłu spożywczego (energia elektryczna, woda, gospodarka wodno-ściekowa):

Marcin Gołębiewski, Coca-Cola: „Coca-Cola HBC jako lider zrównoważonego rozwoju branży napojowej w Polsce i na świecie”;

Bartosz Mazur, Grupa Żywiec: „Warzymy lepszą przyszłość: ekologiczne zarządzanie produkcją w Grupie Żywiec”;

Dorota Szlendak, SM MLEKOVITA: „SM Mlekovita jako lider ekoinwestycji w przemyśle mleczarskim”;

Bogusław Buczak, Veolia Water: „BiopROtector® przełomowa technologia odzysku „krowiej wody” do jakości wody pitnej na przykładzie instalacji demonstracyjnej z SM Mlekovita. Ostatnie inwestycje ekologiczne w SM Mlekovita oraz w przemyśle spożywczym/napojów”;

Andrzej Pluta, CES: „Kogeneracja gazowa – redukcja kosztów energii wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego zakładu”;

Łukasz Wilczyński, KWE: „Prawidłowy dobór układu kogeneracyjnego podstawą maksymalizacji oszczędności”;

Katarzyna Bączkowska, Blucher Polska: „Oszczędności wody wynikające z wyboru właściwego systemu odwadniania obszarów produkcyjnych”;

Przemysław Leszczyński, Weber: „Najnowsze rozwiązania Weber Polska dla przemysłu spożywczego”;

Robert Barański, ACO Elementy Budowlane: „Higieniczne rozwiązania dla przemysłu spożywczego”;

Uczestnicy Kongresu mieli także możliwość zwiedzenia nowoczesnego zakładu produkcyjnego Coca-Cola HBC w Radzyminie.