Składniki żywności aktualne wymagania prawne

Kwestie związane z aktualnymi wymaganiami prawnymi z zakresu składników żywności, w tym dodatków do żywności, były głównym tematem konferencji zorganizowanej w dniu 2 marca 2017 roku przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” w Warszawie.

W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski.

Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

Pierwszą prezentację pt. „Składniki żywności – Struktura ustawodawstwa UE i krajowego” wygłosił dr hab. Paweł Wojciechowski z Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji UW. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił informacje ogólne o systemie źródeł prawa, jak również o strukturze prawa żywnościowego. Ponadto wyjaśnione zostały pojęcia żywności i składnika żywności oraz kwestia szczególnych substancji jako składników żywności i komponentów żywności innych niż składnik żywności. Dzięki wystąpieniu pana dr. Wojciechowskiego uczestnicy konferencji zapoznali się również z wymogami w zakresie informowania o składnikach żywności.

Kolejną prezentację pt. „Aktualne prace legislacyjne na poziomie UE w obszarze dodatków do żywności” omówiła Joanna Gajda-Wyrębek z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Prelegentka przedstawiła wnioski o zmianę obowiązujących przepisów m.in. w odniesieniu do stosowania azotynów (E 249 – E 250) w golonce peklowanej czy dopuszczenia związków fosforu do kebabu. W trakcie prezentacji zostały także wskazane interpretacje obowiązujących przepisów dotyczących barwników w dekoracjach z czekolady, a także zostały wyjaśnione różnice między definicją barwnika i składnika żywności o właściwościach barwiących oraz między substancją dodatkową i substancją pomocniczą w przetwórstwie.

Następnie Monika Czarnecka-Partyka, reprezentująca J.S. Hamilton Poland S.A., przedstawiła prezentację pt. „Tradycyjne i nowatorskie podejście do analiz laboratoryjnych produktów spożywczych obecnych na rynku”. W trakcie wystąpienia zostały omówione różne aspekty jakości, w tym jej wymiar technologiczny i rynkowy. Ponadto uczestnicy seminarium otrzymali szczegółowe informacje w zakresie badania składu kwasów tłuszczowych, węglowodanów, białka, błonnika i witamin w kontekście żywności suplementowanej.

Ostatnią prezentację pt. „Błonnik pokarmowy jako składnik żywności w świetle aktualnych przepisów i interpretacji” omówiła Beata Przygoda z Instytutu Żywności i Żywienia. W swoim wystąpieniu prelegentka przedstawiła definicję błonnika, jego funkcje fizjologiczne, jak również kwestię uwzględniania tego składnika w informacji o wartości odżywczej. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z zagadnieniem oświadczeń żywieniowych oraz oświadczeń zdrowotnych dotyczących błonnika. Ponadto zaprezentowana została problematyka zakresu tolerancji, zaokrąglenia i znikomej ilości.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.