Spotkanie z europosłem Czesławem Siekierskim

31 marca 2017 w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie odbyło się spotkanie z europosłem Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie zorganizowane zostało przez AgroBiznesKlub i Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich. KZSM reprezentowali: przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Wilamowski i Andrzej Kubiak – zastępca przewodniczącego. AgroBiznesKlub reprezentowali – przewodniczący Rady Janusz Gołos i wiceprezes Leon Wawreniuk.

Na początku spotkania odbyła się uroczystość pasowania szablą oficerską nowych członków AgroBiznesKlubu:

 • Teresy Kośmickiej, prezes Zarządu Spółdzielni Produkcji Rolnej „Agrofirma” w Skórzewie (woj. wielkopolskie), laureatki konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016,
 • Stanisława Górskiego, współwłaściciela Gospodarstwa Nasiennego Zając w Zającu (woj. mazowieckie), Wicemistrza Krajowego AgroLigi,
 • Wojciecha Burego, właściciela Firmy Bury-Maszyny rolnicze w Woźniakowie (woj. łódzkie), laureata konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016,
 • Adama Pietruszyńskiego, prezesa Zarządu Grupy Agrocentrum w Łomży (woj. podlaskie), laureata konkursu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016.

Uroczystego pasowania szablą oficerską dokonał dr Janusz Gołos, przewodniczący Rady Stowarzyszenia AgroBiznesKlub.

Europoseł Czesław Siekierski przedstawił sytuację w Unii Europejskiej na początku 2017 roku, problemy związane z funkcjonowaniem Wspólnej Polityki Rolnej, kryzysu na rynkach, embarga rosyjskiego, Afrykańskiego Pomoru Świń i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Mówił też o budżecie Unii Europejskiej, porozumieniu handlowym CETA pomiędzy Unią a Kanadą, problemach związanych z Rosją i Ukrainą, relacji UE-USA, czy konsekwencjach Brexitu. Odniósł się też do ochrony środowiska w kontekście rolnictwa – ochrony wody i zanieczyszczenia powietrza.

Następnie odpowiadał na pytania, które dotyczyły głównie:

 • dopłat obszarowych do produkcji rolniczej, związanych głównie z bydłem, roślinami strączkowymi i burakami cukrowymi,
 • zapasów odtłuszczonego mleka w proszku w Unii Europejskiej,
 • prawa wodnego,
 • wspierania poszczególnych kierunków produkcji rolniczej budżetami krajowymi,
 • wpływie obecnej sytuacji w rolnictwie na redukcję środków z PROW,
 • podejścia Komisji Europejskiej do cen skupu interwencyjnego,
 • importu z krajów pozaunijnych, szczególnie z Ukrainy,
 • dopłaty do rybactwa słodkowodnego,
 • problemów z biurokracją,
 • bezpłatnej pomocy prawnej dla rolników,
 • elektronicznego składania wniosków o dopłaty przez rolników,
 • przetargów.