VIII Światowy Dzień Mleka

5 lipca 2015 r. na Stadionie Miejskim w Wysokiem Mazowieckiem odbył się VIII Światowy Dzień Mleka w Polsce – Ogólnopolskie Święto Mleka, zorganizowany przez Grupę Kapitałową MLEKOVITA i Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny. Imprezę prowadzili Edyta Cybulska i Tomasz Więcek.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński z żoną, który wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministrem Spraw Zagranicznych objął honorowym patronatem VIII Ogólnopolskie Święto Mleka, Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, Radca Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce Jurij Filipson, ksiądz Tomasz Olszewski Dyrektor Diecezjalny Radia Nadzieja w Łomży, Ksiądz Prałat Ryszard Niwiński Dziekan i Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, Ksiądz Kanonik Edward Łapiński Proboszcz Parafii pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła, Ksiądz Kanonik Krzysztof Jurczak Proboszcz Parafii Św. Krzyża w Łapach, Ksiądz Kanonik Andrzej Godlewski Proboszcz Parafii Krzyża Świętego w Łomży, radca do spraw handlowych Ambasady Malezji w Polsce, doradca ds. rolnictwa Ambasady Królestwa Niderlandów Katarzyna Kolwaczykowska, zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak, doradca prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Jan Sobiecki, Dyrektor podlaskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Stefan Krajewski, Wojewoda Podlaski Andrzej Mejer, Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Radna woj. podlaskiego Daria Sapińska, Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar Broś, przedstawiciel SGGW w Warszawie, członek Rady Ekspertów Mleczarstwa prof. Antoni Pluta, Dziekan Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Bogusław Staniewski, Kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłu Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią WNoŻ UWM prof. Ryszard Żywica, prezesi mleczarń z całej polski, przedstawiciele firm współpracujących z Mlekovitą i przedstawiciele władz lokalnych.

Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej MLEKOVITA powitał gości, a szczególnie rolników – dostawców mleka i opowiedział o Grupie. Mówił też o dobrym wpływie na organizm człowieka i zachęcał wszystkich do spożywania większej ilości produktów mleczarskich. Podziękował również wszystkim rolnikom i pracownikom Grupy za wkład w jej sukces.

Wicepremier Janusz Piechociński powiedział, że ważne jest aby nikomu na świecie nie brakowało żywności. A w świecie jest wiele niepewności, czujemy, że mamy coraz mniej bezpieczeństwa, a jednym z fundamentalnych obszarów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo żywnościowe. – Polskie mleczarstwo, wielka ozdoba polskiego rolnictwa. Tego rolnictwa, które w zeszłym roku, wobec tej niepewności, tych konfliktów dyplomatycznych, ekonomicznych, nie tylko tu na wschodniej rubieży Unii Europejskiej, ale także w Afryce, szczególnie na jej Północy, ale także w Syrii, w Iraku czy Afganistanie, wszędzie tam potrzebna jest żywność. To nasze polskie rolnictwo dało w zeszłym roku 21,5 mld eksportu. Ponad 6,5 mld nadwyżki eksportowej. W tym, co ważne, polskie mleczarstwo to już 7,5 mld zł eksportu. To blisko 4 mld nadwyżki – powiedział wicepremier. Jego zdaniem ten rok był szczególnie bolesny dla polskiego mleczarstwa, gdyż załamały się ceny mleka nie tylko na europejskim rynku. Dlatego sprawą kluczową było przełamanie spadku popytu i równoległego spadku cen.

Waldemar Broś powiedział, że jesteśmy w największym kryzysie, jaki wkroczył w polskie mleczarstwo od roku 2008/2009. Jego zdaniem nadszedł czas, aby podjąć pewne zdecydowane działania. Mowa tu o zakupach interwencyjnych mleka w proszku i masła, a najważniejsze są dopłaty eksportowe, ponieważ trzeba wywozić towar nie tylko poza granice Polski, ale i Unii Europejskiej, żeby zrobić miejsce na rynku dla rozwoju polskich rolników i polskich przedsiębiorców.

Po wystąpieniach wicepremier Janusz Piechociński, prezes Waldemar Broś, Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, radca ambasady Federacji Rosyjskiej Yuryj Pilipson, zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak, doradca prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Jan Sobiecki, Wojewoda Podlaski Andrzej Mejer, Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, radna Sejmiku Województwa Podlaskiego Daria Sapińska, poseł Jacek Bogucki i Prezes MLEKOVITY Dariusz Sapiński wznieśli toast szklanką mleka.

Następnie Dariusz Sapiński wręczył gościom pamiątkowe statuetki.

Wicepremier Janusz Piechociński, Wojewoda Podlaski Andrzej Mejer i Prezes MLEKOVITY Dariusz Sapiński wręczyli medale przyznane przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

– medal srebrny za długoletnią służbę – Markowi Wnorowskiemu,

– medal brązowy za długoletnią służbę – Alinie Szymborskiej.

Wicepremier Janusz Piechociński, Waldemar Broś, Magdalena Szabłowska i Dariusz Sapiński pamiątkowymi statuetkami uhonorowali firmy, których szczególny wkład w rozwój mleczarstwa doceniła Rada Ekspertów Mleczarstwa: Olsen Trading, Interfood Polska, Hoogwegt Poland, Baltima, Olam Polska, Nautikus, Bank HSBC oraz firmy z Rosji i Białorusi.

Wicepremier Janusz Piechociński, Dariusz Sapiński Kazimiera Zenona Molenda i Adrianna Sapińska wręczyli nagrodę specjalną firmie, dzięki której nastąpił rozwój dystrybucji produktów mleczarskich w Polsce, pierwszego „Złotego Dariusa” dyrektorowi firmy Jeronimo Martins Polska. Następnie wręczyli pamiątkowe statuetki firmom: Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, Eurocash S.A., TMT, PSS Społem Białystok, Carrefour Polska, „Jantar”, „U Wojciecha”, Grupa Kapitałowa Bać-Pol. Sławomir Bień – za owocną współpracę, Eugeniusz Aleksandravicius – ambasador MLEKOVITY na rynkach zagranicznych, zostali uhonorowani przez Prezesa Mlekovity, Dariusza Sapińskiego, „Złotą Odznaką MLEKOVITY”.

Następnie pamiątkowe statuetki otrzymały osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego mleczarstwa: Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław Kowalczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem – Sławomir Wołejko, Tetra Pak – Małgorzata Kołton, SIG Combibloc, GEA Proces – Edward Kołek, Obram – Jan Wiśniewski, ZENTIS – Karol Seliński, Petit Forestier – Eryk Forestier, Energobud – Witold Dawidowski oraz przedstawiciele mediów: Wiesław Generalczyk – Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk, Roman Wieczorkiewicz – Rynek Spożywczy i Portal Spożywczy, Krzysztof Wróblewski – Poradnik Rolniczy.

Pamiątkowe statuetki otrzymały również osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju polskiego mleczarstwa: Kazimierz Łoś – Prezes PHZ SM Lacpol, Stanisław Wójcik – OSM w Bidzinach, Stanisław Pająk – Prezes SM w Olecku, Jan Dworniak – właściciel firmy Jan Dworniak Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego, Maciej Radke – Burmistrz Lubawy, Bogdan Zieliński – Starosta Wysokiego Mazowieckiego, Jarosław Siekierko – Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, Stanisław Duch, Antoni Kogut, Antoni Jaklik, Irena Małgorzata Durlik, Kazimierz Małecki, Edward Szafrankowski, Jan Jaceniewicz, Kazimiera Zenona Molenda, Hanna Łapińska, Adrianna Sapińska i Jarosław Szabłowski.

 

Okolicznościowe wyróżnienia otrzymały też osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju produkcji mleka.

Prezes KZSM, Waldemar Broś, wręczył odznaki „Zasłużony dla spółdzielczości mleczarskiej” osobom, które zostały wyróżnione uchwałą Krajowego Porozumienia Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie.

Czesław Cieślak – Prezes OSM Koło i Kazimierz Łoś – Prezes PHZ SM Lacpol zostali uhonorowani przez Prezesa Dariusza Sapińskiego pamiątkowymi statuetkami.

Kazimiera Zenona Molenda, Teresa Ostrowska, Janusz Mystkowski złożyli podziękowania Prezesowi Dariuszowi Sapińskiemu za wspaniałe prowadzenie Grupy.

Dariusz Sapiński otrzymał też pamiątkowe adresy od Dariusza Radke Burmistrza Lubawy, prof. Ryszarda Żywicy i od prof. Bogusława Staniewskiego Dziekana Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie.

Po części oficjalnej odbyły się mistrzostwa w piciu mleka. Do konkursu zgłosiło się 15 uczestników. Konkurs wygrał i zdobył tytuł „Mistrza w piciu mleka” Wiesław Szydłowski, drugie miejsce zajął Krzysztof Grygorczuk, a trzecie – Łukasz Murawski.

Odbyło się też wiele konkursów rodzinnych i konkursów dla najmłodszych. Mlecznymi Gwiazdami Wieczoru były zespoły: After Party, Exaited i Extazy.