X Euroforum Polskiego Mleczarstwa

W dniach 16-19 maja 2017 w Hotelu Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej odbyło się X Euroforum Polskiego Mleczarstwa połączone z XXV Krajową Oceną Serów i Twarogów i XI Edycją konkursu „Produkt Mleczny Roku”.

Otwarcia X Eurofirum dokonali organizatorzy: Waldemar Broś – prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, Klemens Ciesielski – prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i prof. Andrzej Babuchowski – przewodniczący Polskiego Komitetu FIL/IDF. Euroforum zostało podzielone na 5 sesji.

Podczas Sesji I uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • Kingi Adamaszwili, przedstawicielki EDA ds. wartości odżywczej mleka, zdrowia i prawa żywnościowego związanego z mleczarstwem pt. „Aktualne zagadnienia z zakresu prawa żywnościowego, polityki żywieniowej i zdrowotnej UE”;
  • Flory Dewart, przedstawicielki EDA ds. wartości odżywczej mleka, zdrowia i prawa żywnościowego związanego z mleczarstwem pt. „Aktualna problematyka europejskiego mleczarstwa”.

Wykład „Udział polskiego przetwórstwa mleka w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)”, przedstawiony przez prof. dr hab. Andrzeja Babuchowskiego rozpoczął panel dyskusyjny z udziałem uczestników X Euroforum Polskiego Mleczarstwa, naukowców, członków Rady KZSM, członków KSM i zaproszonych gości.

Drugiego dnia Euroforum odbyła się wycieczka do Spółdzielni Obrotu Towarowego Oddziału w Sosnowcu, SERTOP Sp. z o.o. w Tychach – producenta serów topionych i Muzeum Tyskich Browarów Książęcych.

Trzeciego dnia, podczas II Sesji, której przewodniczyła prof. dr hab. Józefa Chrzanowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, uczestnicy wysłuchali trzech wykładów:

  • Martina Poellnera, przedstawiciela firmy ALPMA pt. „Międzynarodowe Mistrzostwa Serów w Kempten” i „FromaXe – detektowalne tworzywo do produkcji form serowarskich zwiększające bezpieczeństwo produkcji serów”;
  • dr. inż. Jana Rybki z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie pt. „Technologiczne aspekty jakości twarogów”.

III Sesji przewodniczył prof. dr hab. Jan Pikul z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • Torstena Sacha, Verband der Deutschen Milchwirtschaft, prezydenta Niemieckiego Stowarzyszenia Mleczarzy, generalnego sekretarza Europejskiego Stowarzyszenia Kształcenia dla Potrzeb Europejskiego Mleczarstwa, pt. „Przyszłość kształcenia kadr dla europejskiego mleczarstwa” i „Sytuacja rynkowa niemieckiego mleczarstwa”;
  • dr. Marka Szołtysika z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pt. „Sposoby eliminowania wad serów dojrzewających jako element poprawy konkurencyjności zakładów serowarskich";
  • firmy IPCC pt. „Cechy Infor M3 dla branży mleczarskiej a efekty wdrożenia w Monieckiej Spółdzielni Mleczarskiej”.

IV Sesji przewodniczyła dr hab. Sylwia Tarczyńska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów:

  • dr. inż. Jana Rybki z Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie pt. „Technologiczne aspekty jakości serów”;
  • dr. hab. Justyny Żulewskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Sztuka serowarstwa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość".

Ostatniej, V Sesji przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Babuchowski. Poświęcona była strategii dotyczącej realizacji programu mleka dla szkół.

Ostatniego dnia Euroforum odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Komitetu FIL/IDF pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Babuchowskiego, podczas której Marek Murawski, sekretarz Polskiego Komitetu FIL/IDF, wygłosił referat pt. „Mleczarstwo – zrównoważony rozwój – wymóg czy stan faktyczny”.

X Euroforum zakończyło zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Komitetu FIL/IDF i posiedzenie członków Komisji Super Arbitrów i Arbitrów XXV KOSiT.