Akademia FOOD-LEX Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

W dniach 24-25 maja 2017 roku w Jachrance pod Warszawą odbyła się Akademia Food-Lex zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Akademia poświęcona była jakości i bezpieczeństwu żywności, a przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla pracowników firm produkcyjnych – pracowników działów produkcji, zapewnienia jakości, technologii, a także dla osób odpowiedzialnych za sprawy legislacyjne.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • Urszuli Grzeleckiej z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. pt. „
  • Joanny Gajda-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny pt. „Przewodniki Komisji Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych, aromatów i enzymów”;
  • Marzeny Pawlickiej z

Wykład dotyczył m.in. zmian w Rozporządzeniu UE nr 10/2011 w sprawie tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, inicjatywy państw członkowskich i Komisji Europejskiej dotyczących zadrukowanych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, autoryzacji procesów recyklingu tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością – aktualny status prac legislacyjnych.

– Marcina Strzeleckiego z IFM Electronic Sp. z o.o. pt. „Materiały konstrukcyjne sensoryki IFM Electronic przeznaczone do kontaktu z żywnością. Certyfikaty i dopuszczenia urządzeń IFM dedykowanych do stosowania w przemyśle spożywczym”;

– Doroty Kozłowskiej z Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców pt. „Aktualne prace Komisji Europejskiej z zakresu znakowania produktów spożywczych”.

Na zakończenie pierwszego dnia odbyła się debata Akademii FOOD-LEX. W tym roku debata poświęcona była reklamacjom konsumentów.

Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • Doroty Stachowiak z Hamilton Poland S.A. pt. „Sztuka wojny w mikrobiologii przemysłowej, czyli o jaką broń wzbogaciliśmy się od czasów Ludwika Pasteura”. Wykład dotyczył m.in. zagrożeń mikrobiologicznych pochodzących ze środowiska produkcji, odporności drobnoustrojów na procesy technologiczne, kontroli mikrobiologicznej na każdym etapie łańcucha żywnościowego.
  • Andrzeja Starskiego z
  • Iwony Wiśniewskiej z Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA pt. „Prace urzędu EFSA z punktu widzenia przemysłu spożywczego”;
  • przedstawiciela Kancelarii Tomasik Jaworski Sp. p. pt. „Nierzetelne informacje o produktach spożywczych zamieszczane w mediach i portalach internetowych – możliwości obrony i dochodzenia swoich praw”;
  • Dariusza Błońskiego z Siemens Sp. z o.o. pt. „Nowoczesne systemy informacji w aplikacjach zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności”;
  • Doroty Kozłowskiej z Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców pt. „Wytyczne Codex Alimentarius dotyczące wirusów w żywności – zapisy, na które warto zwrócić uwagę”.

Akademię zakończyła dyskusja.