Wielkopolskie Święto Mleka w Kole

26 sierpnia 2017 roku w Kole odbyło się Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego.

Obchody Święta rozpoczęła konferencja pt. „Wielkopolskie mleczarstwo dziś i jego perspektywy”, która odbyła się w siedzibie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Konferencję rozpoczął mini recital skrzypcowy w wykonaniu Dariusza Bagińskiego.

Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, Czesław Cieślak, powitał zaproszonych gości i opowiedział o Spółdzielni.

W konferencji udział wzięły władze województwa, władze powiatu kolskiego, władze miasta Koła, władze samorządowe z innych powiatów, przedstawiciele świata nauki, producenci mleka z powiatu kolskiego, prezesi wielkopolskich mleczarń, prezesi mleczarń spoza Wielkopolski, prezes KZSM Zw. Rew., przedstawiciele firm współpracujących z branżą mleczarską, eksporterzy i importerzy produktów mleczarskich, dziennikarze, pracownicy OSM w Kole.

– Wielkopolska to trzeci region po mazowieckim i podlaskim w produkcji mleka. Można powiedzieć, że na zachód od Wisły, to Wielkopolska stoi mlekiem. I wielkopolscy rolnicy przy tym mleku jeszcze zostali. Mam nadzieję, że nie będzie to końcówka produkcji mleka w Wielkopolsce. Jest szansa, że produkcja mleka w Wielkopolsce będzie się rozwijała – powiedział prezes Czesław Cieślak.

Po wystąpieniu prezesa Cieślaka zgromadzeni goście obejrzeli krótki film o powstaniu i rozwoju Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole.

„Wielkopolskie mleczarstwo dziś i jego perspektywy” – to temat wystąpienia wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.

– O rozwoju mleczarstwa w Wielkopolsce, w ogóle o rozwoju mleczarstwa, myślę, że trzeba mówić głośno, donośnie, bo to jest bardzo ważne. To jest ważna dziedzina jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, o rolnictwo w naszym regionie – powiedział Krzysztof Grabowski.

Głos zabrał też prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Waldemar Broś. Tematem jego wystąpienia było: „Eksport – szansą polskich mleczarń”.

Oficjalną część zakończył mini koncert skrzypcowy Dariusza Bagińskiego i degustacja produktów mleczarskich.

Po konferencji zaproszeni goście udali się na Stadion Miejski w Kole. Tu Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego odbywało się w formie pikniku. Patronat honorowy nad Świętem objął marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Była promocja wielkopolskich mleczarń, promocja powiatu w formie stoisk wystawowych, wesołe miasteczko dla dzieci, gry, zabawy, konkursy, pokaz tradycyjnego wyrobu masła. Były też występy: Zespołu Śpiewaczo-Muzycznego „Gama” z Witowa, Zespołu VEXEL, Zespół COOLERS. Na zakończenie Święta Mleka w Wielkopolsce i Powiatu Kolskiego wystąpiły gwiazdy wieczoru zespoły DE MONI i TOP ONE.