Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie

W dniach 4-6 września br. w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się XXXVI Konferencja „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”.

Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” z Olsztyna, Katedrę Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, a gospodarzem Konferencji była Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu.

Przez ostatnie 35 lat przewodniczącym i głównym organizatorem konferencji był prof. dr hab. inż. Janusz Budny. Organizację obecnej konferencji prof. Janusz Budny powierzył młodszym kolegom, pracownikom Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, którą kiedyś sam kierował. Na nowego przewodniczącego prof. Budny „namaścił” dr. inż. Andrzeja Iwaniaka i Katedrę Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią, którą kieruje prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele kadry technicznej z zakładów mleczarskich oraz firmy zajmujące się wprowadzaniem na rynek urządzeń służących ochronie środowiska i ograniczeniu zużycia energii. Myślą przewodnią konferencji jest: „łączyć tych, którzy potrafią, z tymi, którzy potrzebują”.

Uczestników konferencji powitali: prof. Ryszard Żywica i dr inż. Andrzej Iwaniak, a otworzyła ją Dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz.

Konferencję rozpoczął wykład prof. dr. hab. inż. Mirosława Krzemieniewskiego z Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM w Olsztynie. Dotyczył on „Rozwoju nowych technologii oczyszczania gazów na przykładzie fotobioreaktora”.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński z Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. Tematem jego wystąpienia były „Chemiczne zagrożenia żywności związane z procesami w technologii żywności”.

Drugiego dnia uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • Cezarego Sejdaka i Lecha Dębowskiego z OSM Łowicz – „Modernizacja oczyszczalni ścieków mleczarskich części tlenowej oraz rozbudowa oczyszczalni o reaktor beztlenowy z agregatem kogeneracyjnym 0,6 MW i infrastrukturą techniczną”;
  • Justyny Dziewota-Jabłońskiej i Pawła Pietraszka z firmy Symbiona Warszawa – „Modernizacja oczyszczalni ścieków OSM Łowicz i wysokosprawna biogazownia w przełomowej technologii AnoxyMem® – wnioski z eksploatacji”;
  • Jarosława Ostrowskiego z firmy Unitex Gdańsk – „Oszczędności eksploatacyjne po zastosowaniu odwodnieni HYGNIENIC-PRO”;
  • Marcina Karczewskiego z firmy ProMinent Dozotechnika – „Obieg wody chłodniczej w dobrej kondycji z zastosowaniem regulatora AEGIS II”;
  • Jana Marjanowskiego i Macieja Sadaja z firmy Marcor Gdańsk – „Nieprawidłowości w obsłudze systemów odwróconej osmozy przyczyną zwiększonych kosztów ich eksploatacji w procesach uzdatniania wody”;
  • Arkadiusza Nalikowskiego i Marty Marjanowskiej z firmy Marcor Gdańsk – „Nieprawidłowości w pasywacji ocynkowanych powierzchni skraplaczy natryskowo-wyparnych i chłodni wyparnych przyczyną zwiększonego zużycia wody, chemikaliów i energii elektrycznej”;
  • Andrzeja Pluty z firmy CES Kraków – „Kogeneracja gazowa – redukcja kosztów energii wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego zakładu”;
  • Marcina Chodynieckiego z firmy Novatek Kraków – „Producent LNG gwarantujący bezpieczeństwo dostaw”;
  • Mariusza Koba i Natalii Kuliś z firmy BEST Systemy Grzewcze Świdnica – „Poprawa efektywności energetycznej – wymóg formalny czy realna potrzeba?”;
  • Arkadiusza Groszewskiego i Dariusza Talarskiego z firmy Ecor Product Stęszew – „Bezpieczne opakowania do wyrobów mleczarskich na bazie poliolefin”;

– prof. dr. hab. inż. Janusza Wojdalskiego z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydziału Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie i Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski – „Zrównoważony rozwój w kształtowaniu polityki energetycznej (zarys problematyki w świetle wytycznych UE)”;

– Arkadiusza Niemczura z firmy FUH Artech Wolbrom – „Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na koszty procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa mleczarskiego”;

– Tomasza Kijowskiego i Marcina Jakubiaka z firmy DeltaPTech Łódź – „BIOACTOR ENPROTECH – projekt z zakresu ochrony środowiska przynosi realne korzyści”;

– Andrzeja Gliwiaka i Dariusza Szymańskiego z firmy Fristam Polska Warszawa – „Pompy wyporowe w mleczarni”;

– dr. inż. Macieja Wesołowskiego i prof. dr. hab. inż. Janusza Piechockiego z Katedry Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie – „Pompy ciepła w przemyśle mleczarskim – aspekty doboru”;

Trzeciego dnia konferencji odbyła się wycieczka historyczno-przyrodnicza do Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie, a po obiedzie zwiedzanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w OSM Łowicz.