Inauguracja roku akademickiego i uroczystość wręczenia dyplomów

30 września 2017 w Auli Kongresowej Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018 i uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów wyższych absolwentom rocznika 2016/2017 Wydziału Nauki o Żywności.

Otwarcia uroczystości dokonała dziekan Wydziału prof. dr. hab. inż. Małgorzata Darewicz. Powitała też gości, absolwentów i przyszłych studentów.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in.: prof. dr hab. Jerzy Przyborowski – Prorektor UWM ds. kształcenia i studentów, Jarosław Babalski – pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego, Halina Zaborowska-Boruch – zastępca prezydenta Olsztyna, Jarosław Sarnowski – dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Halina Ciunel – przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna, Monika Rogińska-Stanulewicz – wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna, Ewa Domańska – naczelnik Wydziału Produktów Zwierzęcych Departamentu Rynków Rolnych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też emerytowani nauczyciele akademiccy: prof. Włodzimierz Bednarski, prof. Władysław Chojnowski, prof. Regina Drabent, prof. Władysław Korzeniowski, prof. Antoni Kruk, prof. Arnold Reps, prof. Ryszard Zadernowski, prof. Lidia Zander, prof. Zygmunt Zander, prof. Stefan Ziajka, prof. Jacek Leman.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też przedstawiciele organizacji mleczarskich, zakładów mleczarskich i firm współpracujących z branżą mleczarską: Kinga Sieradzon i Wanda Pietrykowska – firma Tetra Pak, Michał Dębiec – ECOLAB, Małgorzata Gęsicka – wiceprezes Spółdzielczego Związku Grup Producentów Rolnych w Nowych Skalmierzycach,

Adam Głowacki, Ireneusz Lichota, Dorota Paczuska – ZENTIS Polska, Piotr Kołakowski – dyrektor Danisco Deutschland, Jacek Krajewski – Diversey Polska, Jacek Kujawa – Maspex, Marcin Kuprewicz i Jerzy Sell – Hr. Chansen, Adam Łoś – prezes Zarządu PHZ SM Lacpol, Zbigniew Raczyński – Obram, Piotr Zgórzyński – CSK Food Enrichment.

Przybyli też przedstawiciele placówek naukowo-badawczych m.in.: prof. Barbara Wróblewska, prof. Maria Soral-Śmietana, dr inż. Bolesław Pilarek i dr Tadeusz Płodzień – przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie, dziekani i prodziekani zaprzyjaźnionych wydziałów UWM oraz członkowie Rady Wydziału i nauczyciele akademiccy.

Minutą ciszy uczczono pamięć emerytowanych pracowników, którzy odeszli w tym roku: prof. Jana Kiszy, prof. Henryka Kostyry i dr. inż. Jana Rozkosza.

Immatrykulacji studentów I roku dokonał prodziekan Wydziału Nauki o Żywności dr Aleksander Kubiak. Najlepsi kandydaci na studia, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas procesu rekrutacji odebrali listy gratulacyjne z rąk dziekan Małgorzaty Darewicz.

Immatrykulację studentów pierwszego roku studiów doktoranckich przeprowadził prodziekan prof. Krzysztof Bryl. Studenci odebrali listy gratulacyjne z rąk prorektora prof. Jerzego Przyborowskiego i dziekan Małgorzaty Darewicz.

Powołano też opiekunów I roku poszczególnych kierunków studiów.

„Żywność – aspekty bezpieczeństwa” to tytuł wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez dr hab. Annę Sylwię Tarczyńską.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauki o Żywności. Dyplomy absolwentom wręczyli prodziekani: dr hab. Sylwia Tarczyńska i dr inż. Aleksander Kubiak.

Nie obyło się też bez nagród specjalnych.

Dziekan prof. Małgorzata Darewicz i prodziekani: dr hab. Anna Sylwia Tarczyńska i dr Aleksander Kubiak wręczyli nagrody absolwentom wyróżnionym przez Kolegium Dziekańskie i Samorząd Studencki za bardzo dobre wyniki w nauce.

Dziekan prof. Małgorzata Darewicz przyznała również nagrody za działalność organizacyjną w samorządzie studenckim.

Nagrodę dla najlepszego absolwenta II stopnia studiów na Wydziale nauki o Żywności od firmy Danisko należącej do koncernu DuPont. Nagrodę wręczyli: przedstawiciel firmy Piotr Kołakowski i prodziekan dr Krzysztof Bryl, a jej laureatką została mgr inż. Żaneta Wysocka.

Nagrodę za działalność innowacyjną od firmy Zentis wręczyli: prezes Ireneusz Lichota, dyrektor Adam Głowacki i Dorota Paczuska oraz dr Maria Baranowska z Wydziału Nauki o Żywności. Nagrody otrzymali:

  • nagrodę specjalną w wysokości 500 zł – Agnieszka Ługowska,
  • za zajęcie III miejsca nagrodę w wysokości 1000 zł – zespół w składzie Katarzyna Chmielewska, Natalia Morat, Daria Sobiechowska i Kamila Żuk,
  • za zajęcie I miejsca nagrodę w wysokości 5000 zł – Patrycja Jaśkiewicz,
  • za zajęcie I miejsca nagrodę w wysokości 5000 zł – Karolina Pniewska.

Nagrody dla trzech najlepszych absolwentów, działaczy kół naukowych, wyłonionego przez komisję wydziału ufundowała firma ECOLAB, a wręczył ją w imieniu dyrektora Marka Karwackiego Michał Dębiec.

– za zajęcie III miejsca nagrodę otrzymał mgr inż. Mateusz Maj,

– za zajęcie II miejsca nagrodę otrzymał mgr inż. Piotr Igórkiewicz,

– za zajęcie I miejsca nagrodę otrzymała mgr inż. Maria Rudzińska.

Dyrektor generalna Kinga Sieradzon i Wanda Pietrykowska z firmy Tetra Pak wręczyły nagrodę, przyznawaną od 1998 roku, dla najlepszego absolwenta Wydziału Nauki o Żywności. Celem tej nagrody jest zachęcenie młodych ludzi do kontynuowania pracy naukowej jaką jest nauka o żywności. Wymagania były wysokie: średnia ocen z toku studiów I i II minimum 4,0, oceny z egzaminów I i II stopnia ponad 4,5, bardzo dobra znajomość języka obcego, aktywne zaangażowanie w działalność kół naukowych, referencje z praktyk odbytych w Polsce i za granicą i dorobek naukowy.

Spośród grona kandydatów do nagrody wyłonionych zostało troje kandydatów. Zwyciężczynią została mgr inż. Karolina Pniewska, a nagrodą był dyplom i czek na 5 tys. euro. Pozostali laureaci otrzymali prezenty i dyplomy.

Była to już 20 Jubileuszowa nagroda. Pierwszą laureatką nagrody, 20 lat temu, była dr hab. Anna Sylwia Tarczyńska.

Wszystkim absolwentom i wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.