Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 lipca 2022 roku zmarł śp. Andrzej Kozłowski. Był jednym z inicjatorów powołania w 1992 roku Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i aktywnym jego Członkiem, gdzie przez wiele lat uczestniczył w pracach Stowarzyszenia wykorzystując przy tym swoją rozległą wiedzę ekonomiczną. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy

  

Zapowiedzi