W dniu 29 grudnia 2021 roku zmarł w wieku 101 lat
długoletni Prezes Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich

śp. Józef Janczak,

więzień niemieckich obozów koncentracyjny w Auschwitz – Birkenau, Flosenburg, Gross-Rosen, Buchenwald i Dachau.

Śp. Józef Janczak położył podwaliny pod rozwój współczesnego mleczarstwa w Polsce. Doprowadził w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku do budowy w bardzo szybkim tempie kilkunastu nowoczesnych zakładów, które pozwoliły na szybkie przemodelowanie przemysłu w celu zagospodarowania białka mlecznego na cele spożywcze zamiast, jak dotychczas na cele paszowe. Wiele wówczas oddanych do eksploatacji i zaprogramowanych do budowy zakładów staraniem Prezesa Józefa Janczaka stanowi dzisiaj po ponad 40 latach czołówkę najlepszych podmiotów przetwórstwa mleka w Polsce i jest najlepszą wizytówką Jego wizjonerskich dokonań. To dzięki Jego nieprzeciętnym zdolnościom i umiejętnościom menadżerskim możemy się wspólnie cieszyć dzisiejszym obliczem i blaskiem polskiego sektora mleka, zadowoleniem rolnika i konsumenta przetworów mlecznych.

Śp. Prezesa Józefa Janczaka pożegnamy w dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 13:00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Kwaterze Zasłużonych dla Ruchu Ludowego.

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy

 

 

Zapowiedzi