Internet inteligentniejszych rzeczy

Dane z raportu Allied Market Research mówią wprost – Internet Rzeczy to przyszłość przemysłu. Z roku na rok przybywać będzie maszyn, które same będą komunikować się ze sobą. Rosnąca liczba smart urządzeń sprawia, że za 4 lata wartość rynku Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), wyniesie blisko 200 mld dolarów. To niemal 50 mld dolarów więcej niż jego obecna wartość.

Czytaj więcej

KRIR wnioskuje o refundację podatku ccp

16.08.2019

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 12 sierpnia 2019 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie przeznaczenia środków de minimis na pokrycie należności z tytułu 2% podatku od czynności cywilno-prawnych zapłaconego przez rolników przy zakupie gruntów rolnych w okresie listopad-grudzień 2018 roku.

Czytaj więcej

Zmiany klimatyczne spowodują wzrost cen wody i żywności. To również duże wyzwanie dla energetyki

16.08.2019

W nachodzących latach susze w rolnictwie przełożą się na wzrost cen żywności i spadek dochodów osób, które utrzymują się z produkcji rolnej. Niedostatek wody spowoduje też, że zabraknie jej do chłodzenia elektrowni, co w połączeniu z coraz częstszymi silnymi wiatrami, wichurami, czy huraganami zrywającymi sieci dystrybucyjne, wpłynie na stabilność dostaw energii, a także jej ceny. – Rozwiązaniem jest rozwój rozproszonej energetyki, ale do tego trzeba odwagi politycznej i zwiększenia udziału prosumentów w całym systemie – mówi Mirosław Proppé, prezes WWF Polska.

Czytaj więcej

Znacząca poprawa wartości Barometru Rynku Consumer Finance

16.08.2019

W III kwartale 2019 roku wartość Barometru Rynku Consumer Finance, obliczanego w ramach badań prowadzonych przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, uległa istotnej poprawie. To wzrost z poziomu 50 punktów, zanotowanych w poprzednim kwartale, do ponad 63 punktów, stanowiących najwyższą wartość od roku 2007. Ambicje zakupowe gospodarstw domowych nie słabną i chcą one realizować je z większym udziałem kredytu konsumenckiego.

Czytaj więcej

Sklepy internetowe idą na rekord

16.08.2019

Od stycznia do czerwca 2019 roku w Polsce przybyło 2,8 tys. nowych sklepów internetowych, to najwyższy wynik od lat – informuje piątkowa „Rzeczpospolita”. Rekordowo dużo chętnych na sprzedaż w sieci to nie tylko efekt zmian w tradycyjnym handlu, ale też zakazu handlu w niedzielę – wskazuje.

Czytaj więcej

Właściciele galerii handlowych i targowisk odpowiedzą za sprzedaż podróbek

16.08.2019

Nie tylko sprzedawcy, ale też właściciele galerii, hal czy placów targowych odpowiedzą za sprzedaż podróbek. Od marca tego roku osoba, za której pośrednictwem doszło do obrotu podrobionym towarem, ponosi odpowiedzialność prawną. To efekt nowelizacji prawa własności przemysłowej, która wpływa na rynek nieruchomości handlowych – przypomina „Rzeczpospolita”.

Czytaj więcej

Mlekovita dumą polskiej gospodarki

15.08.2019

Mlekovita podsumowała pierwsze półrocze 2019 roku. Wyniki finansowe tego roku wyraźnie wskazują na kolejny rekord w osiągniętych przychodach, co w perspektywie całego roku zapowiada najlepszy wynik w ponad 90-letniej historii firmy i potwierdza jej pozycję LIDERA.

Czytaj więcej

Fonterra znów pod kreską

14.08.2019

Fonterra, nowozelandzki gigant mleczarski, mocno spekulował w związku z zagranicznymi inwestycjami i poniesie jeszcze większe straty w roku budżetowym 2018/2019 niż w roku poprzednim.

Czytaj więcej

Roślinne alternatywy kuszą producentów nabiału

14.08.2019

Od soi i migdałów przez owies, ryż i kokos – roślinne alternatywy nabiału wywołują poruszenie wśród konsumentów, a rynek w Polsce dynamicznie rośnie i wart jest już ponad 120 mln zł. Czy to szansa dla polskich producentów nabiału na zwiększenie oferty i przychodów?

Czytaj więcej

Obniżenie kosztów energii

13.09.2019

W dniu 29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy prądowej – ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 r. poz. 1210).

Czytaj więcej

Aby ratować klimat, musimy zmienić styl życia raport ONZ

13.08.2019

Najnowszy raport Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych (IPCC) stwierdza, że jeśli ludzkość dalej będzie w takim stopniu niszczyć ziemię i wycinać lasy, aby zwiększać produkcję m.in. mięsa, to pogrzebane zostaną wszelkie wysiłki na rzecz klimatu, poczynione w oparciu o Porozumienie Paryskie z 2015 roku.

Czytaj więcej

Nadal susza. Niedobór wody w 15 województwach

13.08.2019

Susza nadal występuje na przeważającym obszarze kraju; chociaż niedobór wody zmalał, to dotyka wszystkich monitorowanych upraw – poinformował w komunikacie Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa. Największy deficyt wody jest w woj. lubuskim.

Czytaj więcej

Zmieniający się klimat zagraża ludziom i środowisku. Jego ochrona musi się stać priorytetem dla wszystkich

13.08.2019

Nadmierna emisja dwutlenku węgla, produkcja plastiku, eksploatacja surowców naturalnych czy wody przekładają się na zmiany klimatu, przed którymi naukowcy ostrzegają już od półwiecza. To efekt działania gospodarek opartych na węglu i innych paliwach kopalnych. Zahamować tempo tych zmian może tylko solidarne działanie wszystkich krajów, ale i zaangażowanie pojedynczych ludzi – podkreślają eksperci Centrum UNEP/GRID. Tymczasem wielu z nas nie dostrzega problemu.

Czytaj więcej

Za wcześnie, żeby stwierdzić, że małe sklepy upadają przez zakaz handlu w niedziele

13.08.2019

GUS zwraca uwagę na to, że w mediach krążą błędne interpretacje dot. małych, niezrzeszonych sklepów, które upadły wskutek zakazu handlu w niedziele. Liczba placówek działających w 2018 roku zostanie podana dopiero w IV kwartale br. w publikacji „Rynek wewnętrzny”. Z kolei instytuty badawcze dysponują niepełnymi statystkami. Zdaniem niektórych ekspertów, od 15 lat małoformatowy handel niezależny traci na znaczeniu, dlatego analizowanie go nie ma większego uzasadnienia biznesowego.

Czytaj więcej

Karta Ochrony Dzieci w Reklamie

12.08.2019

W dniu 7 sierpnia 2019 roku Walne Zgromadzenie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego członkiem jest PFPŻ ZP, przyjęło Kartę Ochrony Dzieci w Reklamie jako załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy.

Czytaj więcej

Dziedziczenie a Premia dla Młodych Rolników

11.08.2019

W związku z przekazanym przez KRIR wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzec: młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu do osób niepełnoletnich w przypadku dziedziczenia, MRiRW w piśmie z dnia 6 sierpnia 2019 roku informuje co następuje:

Czytaj więcej

Woda dla rolnictwa

11.08.2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100 000 000 euro. Rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające na: wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego z wód podziemnych lub powierzchniowych),modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej (ewentualnie z modernizacją ujęcia wody),modernizacji instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem powierzchni nawadnianej (nowe nawodnienia) połączone ewentualnie z modernizacją zaopatrzenia tej instalacji w wodę.

Czytaj więcej

Znakowanie produktów „Bez GMO”

W związku z brakiem jednoznacznych przepisów co do znakowania „Bez GMO” oraz „wolny od GMO”, poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wprowadzić własne regulacje. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, polski rząd przyjął w tym roku ustawę o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych, jako wolnych od tych organizmów. Ten akt prawny reguluje zasady znakowania żywności i pasz, wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych. System ma działać na zasadzie dobrowolności, a przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, po spełnieniu określonych warunków, na produkcie może zostać umieszczone oznaczenie „Bez GMO”, a w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego „wyprodukowane bez stosowania GMO”.

Czytaj więcej

Rusza kampania telewizyjna promująca produkty mleczarskie

Utalentowani kucharze zaprezentują mleko i jego przetwory w zupełnie nowych przepisach. Lekarze i dietetycy rozprawią się z mitami na temat produktów mleczarskich, a także przypomną o ich najważniejszych zaletach. Nie zabraknie ciekawostek – choćby wyjaśnienia, dlaczego to tłuste mleko odchudza najskuteczniej. Do sięgania po nabiał zachęci kampania w telewizji śniadaniowej i programach kulinarnych.

Czytaj więcej

Liderzy polskiego mleczarstwa spotkanie Kapituły XIII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

Faktem jest, że sektor mleczarski stanowi jedną z najistotniejszych gałęzi polskiej gospodarki, a pozycja lidera branży jest wyróżnieniem nie tylko prestiżowym, ale również dającym motywację do dalszej pracy i inwestowania w rozwój. Ranking Spółdzielni Mleczarskich, w tym roku organizowany przez Polską Izbę Mleka już po raz trzynasty, jest narzędziem stworzonym w celu nagrodzenia najwybitniejszych przedstawicieli branży zarówno pod względem ekonomicznym, jak i takich kategorii jak ekspansja na rynki zagraniczne czy nowoczesne formy promocji. Ma to na celu podkreślenie, jak ważne są wszystkie czynniki, które składają się na sukces na rynku mleka.

Czytaj więcej

Hochland dba o zrównoważony rozwój

Długofalowa współpraca z dostawcami mleka to dla Hochland Polska jeden z priorytetów. Dostawcy są starannie dobierani i objęci wymagającymi procedurami, potwierdzającymi spełnienie standardów w zakresie jakości, bezpieczeństwa czy wpływu na środowisko naturalne. Dzięki unikalnemu modelowi współpracy Hochland zna osobiście wszystkich dostawców, a z większością współpracuje od wielu lat. Możliwość realizacji wspólnych projektów na partnerskich zasadach, umacnia relacje i pozwala sprostać wyzwaniom stawianym przez konsumentów.

Czytaj więcej

Innowacyjne spojrzenie na rynek mleka podczas 17 Forum w Serocku

Dziś mamy do czynienia z klientem globalnym, którego preferencje zakupowe często dyktowane są przez światowe trendy. Zdrowie, redukcja cukru w pożywieniu, „czysta etykieta”, produkty „bez GMO” to najczęściej obserwowane trendy konsumencie w obszarze mleczarstwa. Oczekiwania konsumentów są coraz większe, a trendy zmieniają się coraz szybciej. Wymaga to także zmian w obszarze regulacji prawnych.

Czytaj więcej

Specjaliści z branży spożywczej sprawdzili jakość polskich specjałów

Świadomość rodzimych producentów żywności odnosząca się do jakości proponowanych specjałów, z roku na rok jest coraz wyższa. Dlatego też minioną, XXXIII certyfikację żywności podsumować można trzema wyrażeniami: różnorodność, wysoka jakość, ciekawe produkty. Organizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie” audyt żywności odbył się 31 lipca w Sosnowcu. Każda z certyfikacji skłania zwykle do refleksji nie tylko nad dotychczasowymi audytami, ale także nad kondycją branży.

Czytaj więcej

Suszy łatwiej zapobiegać niż likwidować jej skutki

09.08.2019

Suszy łatwiej zapobiegać niż likwidować jej skutki. Zapóźnienia i zaniedbania w tym zakresie w Polsce dotyczą paru dekad – to m.in. efekt kilkudziesięciu lat osuszania – wskazał resort rolnictwa w komunikacie. Dodał, że trzeba budować zbiorniki na wodę w gospodarstwach.

Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja wkracza do sklepów

09.08.2019

Internetowe witryny, które pozwalają „przymierzyć” akcesoria online, reklamy dostosowane do upodobań, czy haseł wypisywanych do wyszukiwarki przez konsumentów to tylko niektóre dowody na to, że świat wirtualny wrósł już w naszą rzeczywistość. Znaczenie online’u rośnie, a rozwiązania w nim stosowane zaczynają wkraczać także do offline, coraz bardziej zmieniając oblicze tradycyjnego handlu. Co to oznacza zarówno dla sklepów, jak i producentów?

Czytaj więcej

GS1 przygotowało raport nt. platform sprzedażowych w Polsce

09.08.2019

Zwolennicy handlu internetowego rosną w siłę. Wg najnowszego raportu Gemiusa już 62% polskich internautów zadeklarowało, że kupują w internecie. Do 2020 roku 40% światowego e-handlu będzie odbywać się za pośrednictwem elektronicznych platform sprzedażowych. GS1 Polska zbadało, co zrobić, by sprzedawać skutecznie na lokalnych marketplacach.

Czytaj więcej

Kraje afrykańskie to większe ryzyko

08.08.2019

Niestety większość krajów afrykańskich klasyfikowana jest przez OECD jako kraje wysokiego ryzyka, co podwyższa koszty transakcyjne. Należy też pamiętać, że przeszkodą w relacjach mogą być również niejednorodne i skomplikowane systemy prawne, odmienne uwarunkowania kulturowe oraz bardzo długie okresy odzyskiwania przeterminowanych należności – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Czytaj więcej