Ubyło 90 tysięcy producentów mleka

05.12.2017

W okresie trzech lat liczba gospodarstw utrzymujących krowy spadła o blisko 90 tysięcy – informują analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.

Według danych pochodzących z opublikowanego (30.11.) przez GUS raportu „Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 roku” w 2016 roku chowem i hodowlą krów zajmowało się 267 tys. gospodarstw. Oznacza to zmniejszenie o 89,6 tys., czyli o 25%, wobec 2013 roku.

Najmniejsi rezygnują

Najbardziej spadła liczba gospodarstw najmniejszych, które utrzymały tylko 1 lub 2 krowy – o 39%, tj. 76,7 tys. (86% całkowitego spadku). W latach 2014-2016 liczba gospodarstw utrzymujących od 3 do 9 krów zmniejszyła się o 10%, a utrzymujących 10 i więcej krów spadła o zaledwie 5%.

Coraz większe stada

Przeciętnie w kraju, wśród gospodarstw utrzymujących krowy, 44% posiadało 1 lub 2 sztuki, 28% od 3 do 9 sztuk, a 28% – 10 i więcej sztuk. Oznacza to, że w okresie trzech lat odsetek gospodarstw utrzymujących 10 lub więcej krów zwiększył się o 6 p.p.

Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie największe spadki

Liczba gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą krów zmniejszyła się we wszystkich województwach, a najgłębszy spadek odnotowano w południowo-wschodniej Polsce – w woj. podkarpackim o 35%, a w lubelskim o 32%. Natomiast w najmniejszym stopniu zmniejszyła się liczba gospodarstw w północno-wschodniej Polsce.

Gospodarstwa mleczne się restrukturyzują

– Powyższe dane potwierdzają tezę o dynamicznym procesie restrukturyzacji gospodarstw mleczarskich, którego przejawem jest spadająca liczba gospodarstw najmniejszych (utrzymujących 1 lub 2 krowy) przy jednoczesnym, w latach 2014-2016, wzroście o 12% wolumenu skupionego mleka – przekonuje Paweł Wyrzykowski z Banku BGŻ BNP Paribas.
I przypomina, że w latach 2015-2016 ceny skupu mleka były odpowiednio o 17,5 i 19,0% niższe niż w 2014 roku.

– Można przypuszczać, że obserwowany niski poziom cen uzyskiwanych przez producentów za skupowane mleko był jednym z podstawowych czynników determinujących podjęcie przez gospodarstwa utrzymujące niewielką liczbę krów decyzji o rezygnacji z tego typu produkcji wyjaśnia Wyrzykowski.

(05.12.2017 za Kamila Szałaj, agronews.pl)