Polacy piją więcej mleka, a Koreańczycy stawiają na warzywa

08.02.2018

Z okazji rozpoczynających się XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Korei Południowej eksperci Banku BGŻ BNP Paribas wzięli pod lupę poziom spożycia podstawowych produktów żywnościowych w obu krajach i uważnie przyjrzeli się, jak wygląda między nimi wymiana handlowa surowców rolnych i artykułów spożywczych.

Z danych analityków banku wynika, że mieszkańcy Korei Południowej spożywają aż o 86% mniej mleka i produktów mlecznych niż Polacy. Chętniej natomiast konsumują warzywa, bo ok. 206 kg na mieszkańca rocznie, podczas gdy w Polsce liczba ta jest dwukrotnie mniejsza.

Według danych koreańskiego urzędu statystycznego w listopadzie 2016 roku kraj ten zamieszkiwało 51,3 mln mieszkańców, tj. o prawie 13 mln więcej niż w Polsce. Warto zauważyć, że powierzchnia Korei Południowej jest ponad trzykrotnie mniejsza od powierzchni naszego kraju. Jak pokazują dane Banku Światowego, w 2016 roku PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w Korei Południowej wyniósł 27,5 tys. USD i był o 122% wyższy w porównaniu do Polski.

Dane Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jednoznacznie wskazują, że dieta Polaków i mieszkańców Korei Południowej zdecydowanie się różni. Spożycie warzyw u gospodarza igrzysk kształtuje się na poziomie ok. 206 kg na mieszkańca rocznie, podczas gdy w Polsce było ono blisko o połowę niższe. W przypadku owoców ta różnica nie jest tak znacząca, gdyż wynosi 10%. Polacy konsumują zdecydowanie więcej mleka i produktów mleczarskich niż Koreańczycy, gdzie spożycie kształtuje się na poziomie 29 kg na mieszkańca, aż o 86% mniej niż w Polsce.

Poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (46 kg) plasuje się na wyższym poziomie w porównaniu do spożycia tego produktu przez mieszkańców w Korei (33 kg). Podobnie jest w przypadku drobiu, którego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, konsumujemy o 70% więcej. Z kolei spożycie wołowiny w Korei kształtuje się na poziomie 15 kg, podczas gdy w Polsce tylko nieznacznie przekracza 2 kg. Zjadamy również około 5 razy mniej ryb i owoców morza niż Koreańczycy.

– Znaczące różnice obserwuje się również w spożyciu produktów zbożowych. W Polsce według ostatnio dostępnych danych FAO wynosiło ono 109 kg na mieszkańca rocznie i zaledwie 1 kg ryżu na osobę. Przeciętny Koreańczyk spożywa około 85 kg ryżu rocznie i jedynie 51 kg pozostałych artykułów zbożowych – mówi Paweł Wyrzykowski, analityk rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas. – Warto również zauważyć, że spożycie piwa w Polsce (98 l/mieszkańca) było o 135% większe niż w przypadku mieszkańców Korei – dodaje Paweł Wyrzykowski.

W pierwszych jedenastu miesiącach 2017 roku wartość eksportu rolno-spożywczego z Polski do Korei zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku aż o 48% do 53,1 mln euro. Mimo wyraźnego wzrostu wartości eksportu trzeba jednak zaznaczyć, że sprzedaż na rynek koreański stanowiła tylko 1,1% wartości polskiego eksportu do krajów trzecich ogółem.

Najważniejszą pod względem wartości pozycję produktów rolno-spożywczych do Korei stanowiła skrobia (10,4 mln euro), na drugiej uplasowały się owoce suszone (7,3 mln euro). Wartość eksportu serów i twarogów do kraju tegorocznego gospodarza igrzysk wyniosła 6 mln euro, a mąki i proszków z warzyw strączkowych 4,2 mln euro. Kolejną pod względem wartości pozycję w eksporcie zajęło piwo, którego wartość sprzedaży wyniosła 2,9 mln euro.

Polscy konsumenci nie mają zbyt dużego doświadczenia z produktami spożywczymi pochodzącymi z Korei Południowej. Główną pozycję w imporcie stanowią napoje bezalkoholowe, których wartość przywozu w pierwszych jedenastu miesiącach 2017 roku wyniosła 6 mln euro oraz ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy, herbaty lub maté. W tym przypadku wartość importu wyniosła 4,6 mln euro. Łączna wartość importu ukształtowała się na poziomie 12 mln euro i była o 71% większa niż w pierwszych jedenastu miesiącach 2016 roku.

(08.02.2018 za farmer.pl)