Komisja Europejska zaniepokojona spadkiem pomocy rozwojowej UE

10.04.2018

Unia Europejska i jej państwa członkowskie dostarczają najwięcej na świecie pomocy rozwojowej krajom uboższym. Z najnowszych danych OECD wynika, że w 2017 roku było to 75,7 mld euro. To jednak o 1,9 mld euro mniej niż w 2016 roku, co niepokoi Komisję Europejską.

„UE i jej państwa członkowskie nadal zapewniają ponad połowę całkowitej oficjalnej pomocy rozwojowej na całym świecie, inwestując w ludzi, silniejsze instytucje i społeczeństwo, ale jestem głęboko zaniepokojony spadkiem wartości oficjalnej pomocy rozwojowej UE. Musimy zrobić więcej. Jako główny światowy dostawca pomocy rozwojowej UE musi wykazać się przywództwem i odpowiedzialnością” – powiedział we wtorek unijny komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica.

W 2016 roku unijna oficjalna pomoc rozwojowa osiągnęła najwyższy poziom w historii. Wtorkowe dane pokazują jej spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,9 mld euro.

75,7 mld euro unijnej pomocy rozwojowej w 2017 roku odpowiada 0,5% dochodu narodowego brutto europejskiej wspólnoty. Jest to znacznie powyżej średniej 0,21% dochodu narodowego brutto nieunijnych członków Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD. Cztery państwa członkowskie UE przekazały w ub.r. 0,7% lub więcej swojego dochodu narodowego brutto (DNB) na pomoc rozwojową. Były to: Dania, Luksemburg, Szwecja i Zjednoczone Królestwo.

W 2017 roku globalna oficjalna pomoc rozwojowa zgłoszona do Komitetu przez wszystkich darczyńców zmniejszyła się o 1 mld euro do 130 miliardów euro w porównaniu z 2016 rokiem.

W maju 2015 roku przywódcy unijni potwierdzili swoje zobowiązanie do zwiększenia pomocy rozwojowej UE do 0,7% jej DNB przed 2030 rokiem. Zobowiązanie opiera się na indywidualnych celach.

Państwa członkowskie, które przystąpiły do UE przed 2002 rokiem, potwierdziły swoje zobowiązanie do osiągnięcia docelowego poziomu 0,7% DNB, podczas gdy kraje, które osiągnęły ten cel, zobowiązały się do utrzymania tego wskaźnika na obecnym lub wyższym poziomie. Państwa członkowskie, które przystąpiły do UE po 2002 roku, zobowiązały się dążyć do zwiększenia swojej pomocy rozwojowej do 0,33% DNB.

Opublikowane we wtorek dane opierają się na wstępnych informacjach przekazanych przez państwa członkowskie UE do OECD i Komisji Europejskiej.

Tzw. wspólna oficjalna pomoc rozwojowa UE składa się z całkowitego wydatkowania na ten cel przez 28 państw członkowskich UE oraz środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Komitet Pomocy Rozwojowej OECD jest najbardziej prestiżowym międzynarodowym forum zajmującym się współpracą rozwojową. Głównym jego zadaniem jest koordynowanie pomocy udzielanej przez najbardziej rozwinięte państwa członkowskie OECD m.in. krajom rozwijającym się. Członkostwo w Komitecie przyznawane jest największym dawcom pomocy rozwojowej. W jego skład wchodzi 27 państw członkowskich OECD (w tym Polska) oraz Unia Europejska.

(10.04.2018 za PAP)