Nowe zasady dla żywności ekologicznej w UE

12.04.2018

Parlament Europejski chce wprowadzić zestaw ogólnounijnych przepisów obejmujących cały sektor rolnictwa ekologicznego w UE. Posłowie będą debatować nad nowymi przepisami we wtorek 17 kwietnia. Głosowanie zaplanowano na 18 kwietnia. Po formalnym przyjęciu przez Parlament i państwa członkowskie nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Obecnie rolnictwo ekologiczne jest regulowane przepisami rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Rozporządzenie zapewnia przestrzeganie tych samych wysokich standardów jakości w całej UE. Przepisy dotyczą rolnictwa, akwakultury, przetwarzania i etykietowania żywności, procedur certyfikacji rolników i importu produktów ekologicznych spoza UE.

W ocenie eurodeputowanych nowelizacja rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych jest konieczna, by uwzględnić istotne zmiany, jakie miały miejsce w sektorze w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Poniżej najważniejsze zmiany:

  • bardziej rygorystyczne kontrole: wszyscy operatorzy w łańcuchu dostaw żywności (rolnicy, hodowcy, przetwórcy, handlowcy, importerzy) są kontrolowani na miejscu, co najmniej raz w roku (w odniesieniu do producentów, u których kontrole roczne nie wykazały żadnych nieprawidłowości przez trzy kolejne lata; organy krajowe będą mogły podjąć decyzję o kontroli raz na dwa lata);
  • bardziej uczciwa konkurencja: producenci w krajach trzecich, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w UE, muszą przestrzegać tych samych zasad, co producenci UE (obecne zasady, zgodnie z którymi kraje spoza UE muszą spełniać podobne standardy <zasada równoważności>, będą stopniowo wycofywane);
  • zanieczyszczenie pestycydami: rolnicy muszą podjąć środki ostrożności, aby uniknąć „przypadkowego” skażenia niedozwolonymi pestycydami lub nawozami; produkt traci swój status organiczny, jeśli zanieczyszczenie jest wynikiem oszustwa lub zaniedbania. Państwa członkowskie, które mają progi dla niedozwolonych substancji w żywności ekologicznej, mogą nadal je stosować, ale muszą zezwalać na inne organiczne produkty żywnościowe z innych krajów UE na swoich rynkach. (Zasady przeciwdziałania zanieczyszczeniom zostaną ocenione przez Komisję w 2024 roku);
  • lepsze zaopatrzenie w ekologiczne nasiona i zwierzęta: w każdym państwie członkowskim zostanie utworzona komputerowa baza danych na temat dostępności ekologicznych nasion i zwierząt;
  • gospodarstwa mieszane: rolnicy mogą wytwarzać zarówno produkty metodami tradycyjnymi, jak i ekologicznymi, ale muszą wyraźnie rozdzielić te dwie działalności;
  • procedury certyfikacji dla drobnych rolników będą łatwiejsze;
  • rozszerzono również zakres przepisów, tak aby obejmowały nowe produkty, takie jak sól, korek czy olejki eteryczne; w przyszłości możliwe będzie również uwzględnianie w przepisach nowych produktów, co zapewni producentom dodatkowe możliwości.

(12.04.2018 za Parlament Europejski)